Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Kad čujem reč kvalitet pomislim na.... (0 Odgovora)
 2. Japanski menadžment i teorija Z - ij (0 Odgovora)
 3. Istraživanje tržišta - marketing (0 Odgovora)
 4. Internet i nove tehnologije u odnosima sa javnošću - ij (0 Odgovora)
 5. Info-komunikacione tehnologije (0 Odgovora)
 6. Hemofarm (0 Odgovora)
 7. Hartije od vrednosti na tržištu kapitala (0 Odgovora)
 8. Grupa i timski rad (0 Odgovora)
 9. Funkcije menadžmenta poslovnog sistema (0 Odgovora)
 10. Fizička aktivnost i zdravlje (0 Odgovora)
 11. Finansijsko računovodstveni izveštaj (0 Odgovora)
 12. Finansijski sistem, finasijska tržišta, bankarstvo i berze (0 Odgovora)
 13. Finansijski pokazatelji efikasnosti poslovanja - neto obrtni fond i cash-flow (0 Odgovora)
 14. Finansijski menadžment funkcije i faze razvoja (0 Odgovora)
 15. Finansijski izvještaj (0 Odgovora)
 16. Finansijski izvještaj budžetskih korisnika (0 Odgovora)
 17. Faze uvođenja radnika u posao (socijalizacija) (0 Odgovora)
 18. Evolucija odnosa s javnošću (0 Odgovora)
 19. E-poslovanje u Srbiji (0 Odgovora)
 20. Ekološki menadžment (0 Odgovora)
 21. Centralna banka (0 Odgovora)
 22. Anketa menadžment (0 Odgovora)
 23. Analiza uspešnosti poslovanja - uopšteno (0 Odgovora)
 24. Analiza problema održavanja (0 Odgovora)
 25. Analiza poslovanja Peštan doo Aranđelovac (0 Odgovora)
 26. Analiza finansijske situacije uspešnog poslovanja preduzeća Peštan doo Aranđelovac (0 Odgovora)
 27. Analiza finansijske situacije kao ključna podloga financijskog due diligence privredn (0 Odgovora)
 28. Amortizacija pojam, vrste i metode obračuna (0 Odgovora)
 29. Upravljanje prema ciljevima (2 Odgovora)
 30. Znanstvena metoda i njene osnovne značajke - metodologija istraživačkog rada (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL