Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment troškova kvaliteta u lancu nabavke
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Lanac nabavke se može posmatrati kao skup preduzeća kroz koja se kreće određeni proizvod na putu ka krajnjem kupcu. On pokriva celokupan fizički prosec, počev od nabavke sirovina, preko svih faza procesa proizvodnje određenog proizvoda, njegovog skladištenja, distribucije i prodaje krajnjem kupcu.

Upravljanje lancem nabavke se može posmatrati kao upravljanje svim aktivnostima koje imaju za cilj stvaranje zadovoljstva kod krajnjeg kupca tj. fizičko kretanje i prenos robe i usluga prema korisnicima. Specifikacija i vreme isporuke se zajedno opisuju frazom „na vreme i u potpunosti“, i direktni su rezultat upravljanja raspodelom. Ta fraza najbolje i opisuje zadatak upravljanja raspodelom.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Upravljanje lancem nabavke 5
3 Menadžment troškova kvaliteta u lancu nabavke 12
3.1 Troškovi kvaliteta 12
3.2 Upravljanje troškovima kvaliteta u lancu nabavke 14
4 ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 20
Referentni URL