Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekonomski parametri kvaliteta poslovanja GSP
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Uzimajući u obzir osnovne parametra poslovanja jednog virtuelnog preduzeća, a primenom formula možemo doći do rezultata ekonomičnosti, profitabilnosti i rentabilnosti. To je jedan od osnovnih pokazatelja poslovanja svakog preduzeća bilo da je u pitanju trgovina ili pružanje usluga.

Ovim primerom ćemo se približiti spoznaji o tome koliko jedno preduzeće ima koristi od poslovanja, da li svoje planove i projekte donosi prema onome što se vidi iz brojki poslovanja i da li može da razmišlja o unapređenju i razvitkom. kao primer uzećemo jedno Gradsko saobraćajno preduzeće “Prevoz” sa osnovnim brojkama poslovanja.

SADRŽAJ

1 UVOD - 1 -
2 DEFINISANJE KVALITETA TRANSPORTNE USLUGA - 2 -
2.1 Zahtevi građana prema sistemu JGTP - 3 -
2.2 Zahtevi korisnika prema sistemu JGTP - 3 -
2.3 Analiza nekih modela uređenosti tržišta transportnih usluga - 4 -
2.3.1 Skandinavski model - 4 -
2.3.2 Francuski model - 5 -
2.3.3 Australijski – Adelaida model - 5 -
2.3.4 Britanski model - 5 -
3 OSNOVNI PARAMETRI POSLOVANJA GSP, ISTORIJAT I STRUKTURA PREDUZEĆA - 6 -
4 METODI MERENJA I ANALIZE PRODUKTIVNOSTI RADA - 8 -
4.1 Merenje i analiza parcijalne produktivnosti - 12 -
5 METODI MERENJA I ANALIZE EKONOMIČNOSTI PROIZVODNJE - 14 -
6 METODI MERENJA I ANALIZE RENTABILNOSTI SAOBRAĆAJA - 17 -
7 ZAKLJUČAK - 20 -
8 LITERATURA - 21 -
Referentni URL