Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bezbjednosni menadžment u sistemu nauka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Bezbjednost kao pojam je veoma kompleksan i izrazito složen društveni fenomen. Pod terminom bezbjednosti su se podrazumevali razni sadržaji jer bezbjednost potiče od latinske reči securutas – atis, što znači bezbjednost, odsustvo opasnosti, izvesnost, samopouzdanje, neustrašivost, zaštićenost (securus lat. – siguran, bezbjedan, pouzdan, neustrašiv, uveren, stalan, čvrst, odan, istinit, itd.).

Naznačeni terminološki izraz je poslužio kao fundament u teoretskom izučavanju problema bezbjednosti. Tako da se u engleskom jeziku koriste dva izraza: security i safety. Termin security se koristi u smislu „nacionalne bezbjednosti“ (secure – siguran, osigurati) – national security, što implicira ostvarenje i čuvanje državnog nacionalnog interesa, dok termin safety označava sposobnost delovanja, kako ne bi došlo do nepoželjne bezbjednosne situacije, ili takvih prilika koje mogu izazvati bezbjednosne implikacije. Dakle, bezbenost je stanje u kome se nalaze pravni subjekti, tj. stanje relativnog prisustva ili odsustva ugrožavanja i/ili povređivanja pravnih subjekata za koje je odgovorna država.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Bezbjednosni menadžment u sistemu nauka 4
2 Savremene teorije bezbjednosti 7
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
Referentni URL