Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istraživanje vođenje služenjem
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Potrebno je istraživanjem dokazati ili opovrgnuti postavljene hipoteze:

H - 1 Vođenje služenjem najučinkovitiji je stil vođenja u modernim organizacijama. Vođa sluga ne služi sa fokusom na rezultate, nego je orijentiran na služenje samo.
H-2 Žene su uspješnije u vođenju služenjem nego muškarci

Da bi se navedene hipoteze provjerile, sastavljen je upitnik od 35 pitanja, i analizirani su odgovori 200 ispitanika. Istraživanje je sprovedeno u periodu ______________ u mjestu __________________ kao i preko Interneta, slanjem upitnika uposlenicima. Posleto je 282 upitnika, a dobiveno 202 odgovora, od čega 2 upitnika nisu bila do kraja popunjena. Na osnovu 200 pravilno popunjenih upitnika izvršena je analiza i diskusija rezultata.

Sadržaj :

Uvod 1
1.1 Upitnik 1
1.2 Odgovori na pitanja 4
1.3 Analiza rezultata 5
1.4 Diskusija 22
Spisak grafikona i tabela 26
Referentni URL