Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Zarade i motivacija u funkciji izgradnje kvaliteta (0 Odgovora)
 2. Zadatak iz Strategijskog menadžmenta - Preduzeća Krokodili i Dinosauri (0 Odgovora)
 3. Zadatak iz menadžmenta poslovne logistike - BiH (0 Odgovora)
 4. Web sajt preduzeća (0 Odgovora)
 5. Vođenje organizacije u preduzeću (0 Odgovora)
 6. Vođenje kao funkcija menenadžmenta u proizvodnim organizacijama (0 Odgovora)
 7. Upravljanje životnim ciklusom preduzeća (0 Odgovora)
 8. Upravljanje sportskim objektima (0 Odgovora)
 9. Upravljanje sportskim događajem (0 Odgovora)
 10. Uloge i struktura menadžmenta preduzeća (0 Odgovora)
 11. Uloga proizvodnog programa (0 Odgovora)
 12. Uloga menadžera u javnom sektoru osvrt na ministarstvo finansija (0 Odgovora)
 13. Uloga lidera i članova timova u timskom odlučivanju(na konkretnom primeru) (0 Odgovora)
 14. Uloga lidera (vođe tima) i članova tima u timskom odlučivanju (na konkretnom primeru) (0 Odgovora)
 15. Uloga auto škola u povećanju bezbednosti saobraćaja (0 Odgovora)
 16. Ulaganje novčanih sredstava (0 Odgovora)
 17. Ulaganje elemenata proizvodnje u obliku trošenja (0 Odgovora)
 18. Ugovor o trgovinskom posedovanju i zastupanju (0 Odgovora)
 19. Ugovor o forfetiranju (0 Odgovora)
 20. Učesnici na finansijskim tržištima (0 Odgovora)
 21. Tržišno pozicioniranje kao izraz poslovnog uspjeha i razvojni cilj preduzeća (0 Odgovora)
 22. Tipovi promena (0 Odgovora)
 23. Timski rad u menadžmentu škole (0 Odgovora)
 24. Timski rad u menadžmentu škole - ij (0 Odgovora)
 25. Timski rad 5 (0 Odgovora)
 26. Testiranje i selekcija zaposlenih (0 Odgovora)
 27. Struktura organizacije hotel Ivan`s holding (0 Odgovora)
 28. Strateško planiranje turističke agencije Jolly travel (0 Odgovora)
 29. Strategijsko planiranje -ij (0 Odgovora)
 30. Stilovi dobrog i lošeg upravljanja (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL