Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Stilovi dobrog i lošeg upravljanja - menadžment u sportu (0 Odgovora)
 2. Stilovi vodjstva menadzera u Srbiji - menadžment (0 Odgovora)
 3. Strategija, planiranje i upravljanje ljudskim resursima - menadžment-ek (0 Odgovora)
 4. Strategije diversifikacije - strategijski menadzment (0 Odgovora)
 5. Strategijski menadzment - fusnote (0 Odgovora)
 6. Strategijsko i taktičko planiranje i politika preduzeća - menadžment (0 Odgovora)
 7. Strategijsko odlučivanje - menadžment sistemi za podršku odlučivanju - dss (0 Odgovora)
 8. Strategijsko odlučivanje - menadžment (0 Odgovora)
 9. Strateško odlučivanje - menadžment (0 Odgovora)
 10. Strateško planiranje za nevladine organizacije - socijalno, zdravstveno i penziono os (0 Odgovora)
 11. Strateško usmjerenja preduzeća - menadžment (0 Odgovora)
 12. Sunceva energija - menadzment prirodnim resursima (0 Odgovora)
 13. Teorija organizacije - skolske organizacije (0 Odgovora)
 14. The role of the united states constitution and the legal system in business regulatio (0 Odgovora)
 15. Timski rad - sport (0 Odgovora)
 16. Timski rad 3 (0 Odgovora)
 17. Transport opasnih materija - menadzment (0 Odgovora)
 18. Trgovina putem interneta - menadžment informacionih sistema (0 Odgovora)
 19. Trziste novca i kapitala u SAD - strateški finansijski menadžment (0 Odgovora)
 20. Uloga i značaj finansijskog izveštavanja na relaciji top menadžment, polaganja računa (0 Odgovora)
 21. Uloga lidera - menadžment (0 Odgovora)
 22. Upravljacki tim u sportskoj organizaciji (0 Odgovora)
 23. Upravljanje ljudskim resursima-seminarski (0 Odgovora)
 24. Upravljanje finansijama malog preduzeća - menadzment malog i srednjeg biznisa 1 (0 Odgovora)
 25. Upravljanje investicionim projektima - projekat proizvodnje drzaca za salvete (0 Odgovora)
 26. Upravljanje ljudskim potencijalima (human resources management) (0 Odgovora)
 27. Upravljanje ljudskim resursima - menadđment ljudskih resursa (0 Odgovora)
 28. Upravljanje ljudskim resursima kadrovanje(human resources management) - menadzment (0 Odgovora)
 29. Upravljanje zalihama - finansijski menadzment (0 Odgovora)
 30. Vodjenje (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL