Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Rad kao najvažniji faktor proizvodnje (0 Odgovora)
 2. Razvoj proizvoda i trgovina (0 Odgovora)
 3. Regrutovanje i selekcija osoblja za međunarodnu kompaniju (0 Odgovora)
 4. Regrutovanje potencijalnih kandidata (0 Odgovora)
 5. Savremene metode i tehnike menadžmenta (0 Odgovora)
 6. Strateški menadžment u procesu upravljanja projektima (0 Odgovora)
 7. Stvaranje i ponovno stvaranje organizacije (0 Odgovora)
 8. Tehnike planiranja (0 Odgovora)
 9. Timsko i moralno liderstvo (0 Odgovora)
 10. Tipovi menadžmenta preduzeća (0 Odgovora)
 11. Upravljanja rizikom u makroekonomskom okruženju (0 Odgovora)
 12. Upravljanje rizikom - neizvesnost, rizik i verovatnoća (0 Odgovora)
 13. Uticaj eksternih i internih analiza na strategijski menadžment (0 Odgovora)
 14. Uticaj položaja (lokusa) kontrole na posao menadžera (0 Odgovora)
 15. Značaj informacionih sistema za strategijski menadžment preduzeća (0 Odgovora)
 16. Značaj intelektualnog kapitala za informatičku ekonomiju (0 Odgovora)
 17. Značaj interne analize za strategijski menadžment (0 Odgovora)
 18. Značaj kreativnosti u procesu strategijskog menadžmenta (0 Odgovora)
 19. Ljudski resursi- ključni faktor menadžmenta usluga u funkciji (0 Odgovora)
 20. Da li testiranje, selekcija i odabir kadrova u organizaciji utiču na performanse (0 Odgovora)
 21. Inovacije i rizik (0 Odgovora)
 22. Klasične teorije organizacije (0 Odgovora)
 23. Kreativnost ljudi kao izvor promena (0 Odgovora)
 24. Liderstvo 1 (0 Odgovora)
 25. Liderstvo 2 (0 Odgovora)
 26. Makroekonomska analiza Džona Mаjnarda Kejnza (0 Odgovora)
 27. Menadžer inovator 1 (0 Odgovora)
 28. Menadžment i organizacija fudbalskog kluba Juventus (0 Odgovora)
 29. Menadžment kvaliteta (0 Odgovora)
 30. Menadžment ljudskih resursa 2 (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL