Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Menadžment

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Teme

 1. Menandzment- upravljanje događajima-11 (0 Odgovora)
 2. Menadzment. malog biznisa2 (0 Odgovora)
 3. Menadzment u sportu osnovne delatnosti u sistemu sporta -n (0 Odgovora)
 4. Preduzeće Dane tours - menadžment (0 Odgovora)
 5. Menadzment u sportu -materijal (0 Odgovora)
 6. Poslovno pravo - cekovi (0 Odgovora)
 7. Menadzment sportskog kluba crvena zvezda (0 Odgovora)
 8. Poslovni ciljevi i performanse preduzeća - menadžment (0 Odgovora)
 9. Menadzment sportskog kluba crvena zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopšte-11 (0 Odgovora)
 10. Poslovne komunikacije - komunikacije i menadžment (0 Odgovora)
 11. Menadžment specijalizovanih hotela-menandzment-23 (0 Odgovora)
 12. Poslovna etika i licne vrijednosti - osnove menadžmenta (0 Odgovora)
 13. Menadžment ljudskih resursa -plata i platni sistem (0 Odgovora)
 14. Poslovna etika - menadžment (0 Odgovora)
 15. Menadzment ljudskih resursa - menadžment (0 Odgovora)
 16. Pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja - finansijski menadzment (0 Odgovora)
 17. Menadžment ljudskih resursa - menadžment u sportu (0 Odgovora)
 18. Pojam menadzmenta-seminarski (0 Odgovora)
 19. Menadžment ljudskih resursa - marketing (0 Odgovora)
 20. Platen promet i ulogata na nbrm - bankarski menadžment (0 Odgovora)
 21. Menadžment ljudskih resursa- analiza motivacione strukture zaposlenih (0 Odgovora)
 22. Menadžment ljudskih potencijala- sigurnost i zaštita na radu (0 Odgovora)
 23. Menadžment kao nauka i veština - osnove menadžmenta (0 Odgovora)
 24. Planiranje poslovanja u tržišnom privređivanju - poslovno planirenje (0 Odgovora)
 25. Menadžment informacioni sistemi-automatska obrada podataka (0 Odgovora)
 26. Menadžment i strukturna organizacija hotela “ivan`s holding” upravljanje ljudskim re (0 Odgovora)
 27. Menadžment dogadjaja menadžment ljudskih resursa (0 Odgovora)
 28. Menadzment americki japanski (0 Odgovora)
 29. Menadzment - seminarski - biznis plan (0 Odgovora)
 30. Menadžment-Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Referentni URL