Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Klasične organizacione strukture poduzeća - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Menadžment je danas mnogo korišten termin. Njega upotrebaljavaju stručnjaci različitih specijalnosti, što je dovoljan razlog da se isti termin shvaća na različite načine, kako u praksi tako iu teoriji. Za menadžment se često koristi termin administration, umjesto rukovođenja u uporabi je upravljanje, za upravljanje se često koristi termin rukovođenje, a za jedno i drugo termin organiziranje. To stvara kaos određenja kako u značenju tako iu definiciji menadžmenta.

Jednu od najstarijih au isto vrijeme i najboljih definicija menadžmenta dala je Mary Parker Folit. Za ovog pionira organizacije i menadžmenta, menadžment je umjetnost ostvarenja ciljeva posredstvom drugih ljudi, odnosno orkestriranje ljudi, rada i sustava, kako bi se postigli definirani ciljevi.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Klasične organizaciske strukture poduzeća 4
1.1 Funkcionalna organizaciska struktura poduzeća 4
1.2 Diviziona organizaciska struktura poduzeća 8
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL