Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Informacijske tehnologije u menadžmentu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Informacijska tehnologija (IT) mijenja načine na koji ljudi rade i žive, te mijenja ustroj i način poslovanja savremenih kompanija. Oni koji se ne budu prilagodili tim promjenama - bilo pojedinci ili poslovni subjekti, dovest će u pitanje svoju egzistenciju i uspješno funkcioniranje u novonastalom poslovnom i tehnološkom okruženju.

Tehnološki i poslovno orijentirani ljudi često imaju potpuno različite vizije o tome što predstavlja informacijska tehnologija za jednu kompaniju i kako u punoj mjeri iskoristiti njezine mogućnosti. S jedne strane, poslovni menadžment često ne poznaje dovoljno savremene informacijske tehnologije, njihove mogućnosti i ograničenja, pa zbog toga ne može izaći iz ustaljenih obrazaca o poslovanju, koji se ponekad drastično mijenjaju pod utjecajem novih tehnoloških trendova. Sa druge strane, ljudi orijentirani isključivo na tehnologiju, često nemaju dovoljno sluha za poslovne potrebe, sa kupcima i korisnicima orijentiranim na poslovne procese.

SADRŽAJ

UVOD 4
1. Menadžment i ulaganje u informacijsku tehnologiju 4
1.1. Uloga informacionih sistema u poslovanju 5
1.2. Izazovi i prilike globalizacije 6
1.3. Nastajanje digitalnih firmi 7
2. Strateški poslovni ciljevi i informacioni sistemi 7
2.1. Operativna izvrsnost 8
2.2. Novi proizvodi, usluge, i poslovni modeli 8
2.3. Unaprijeđeno donošenje odluka 8
2.4. Konkurentska prednost 8
2.5. Informacijske tehnologije i strateško planiranje 9
3. Sastav i funkcije informacionih sistema 10
4. Poslovne dimenzije informacionih sistema 10
4.1. Organizacija 11
4.2. Menadžment 12
4.3. Tehnologija 12
5. Savremene tehnike i tehnologije u menadžmentu 13
5.1. Komponente tehnologije 13
6. Menadžment poslovnih informacionih sistema – MpIS 13
6.1. Značaj IS za poslovanje 14
6.2. VRSTE INFORMACIONIH SISTEMA PREMA ORGANIZACIONIM NIVOIMA 14
Zaključak 16
Literatura 17
Referentni URL