Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Radna snaga
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Obezbeđivanje kvaliteta je prva faza u procesu razvijanja totalnog upravljanja kvalitetom, pod kojim se podrazumeva upravljanje svim direktnim i indirektnim činiocima koji deluju na izlazne elemente poslovnog sistema: proizvode i usluge. Koncept totalnog upravljanja kvalitetom u preduzeću podrazumeva stvaranje sistema kvaliteta, kao jednog od podsistema poslovnog sistema, u okviru koga se upravlja kvalitetom proizvoda i usluga, i to od ideje do korišćenja, odnosno trošenja ili realizacije, zavisno od toga da li je u pitanju proizvod ili usluga.

Sistem kvaliteta čine organizaciona struktura nadležnosti, odgovornosti, postupci, procesi i sredstva za sprovođenje upravljanja kvalitetom. Isti termin se upotrebljava i za skup ulazno-izlaznih veličina koje se posmatraju preko kvaliteta kao njihovih atributa i koje se preko kvaliteta procesa rada transformišu u željene izlaze, odnosno kvalitet proizvoda i kvalitet usluga.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Radna snaga 2
ZAKLJUČAK 5
LITERATURA 6
Referentni URL