Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Konstrukcija roštilja - specijalistički rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Zadatak

Specijalistički rad za sticanje V stepena stručne spreme u Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ Inđija obuhvata izradu projekta kao i praktični rad na temu prenosivog i rasklopivog roštilja za privatnu upotrebu.
Zadatak obuhvata sledeće:
• Definisati osnovne karakteristike, namjenu i funkciju
• Izrada potrebnih šema i crteža
• Detaljan opis procesa izrade, kontrole, montaže i demontaže i izradu pune tehničke dokumentacije
• Opis karakteristika i opis načina korištenja upotrebljavanih mašina, alata, instrumenata i uređaja
• Ekonomsku kalkulaciju troškova
• Davanje kratkog osvrta i idejne prijedloge sa aspekta ekonomičnosti, produktivnosti, zaštite životne sredine kao i prijedlog inovacija obrađivane tematike.

Uvod i karakteristike

Roštilj je naziv za spravu ili način za pripremanje hrane, najčešće mesa, pomoću vatre, dima ili vrućeg uglja ili nekog drugog izvora toplote kao što je gas (uz pomoć gorionika) ili električna energija (uz pomoć grijača). Hrana koja se priprema na ovaj način se zove roštiljska hrana. Roštilj se najčešće koristi na otvorenom prostoru, dok se u restoranima ili sličnim objektima koriste veliki roštilji od cigli ili metala izgrađeni u tu svrhu.

Roštilj je jedan od najstarijih uređaja za spremanje hrane I sastoji se, u principu, od nekog oblika oslonca (rešetke) koja se postavlja iznad, najčešće, usijanog drvenog uglja. Na spomenuti oslonac potom se postavlja hrana I sprema obično velikom brzinom kako bi se izbjeglo njeno isušivanje ili sagorijevanje. Na narednim slikama prikazani su neki od oblika roštilja koji su se koristili ili se I danas koriste.
Referentni URL