Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Konstrukcija ražnja - specijalistički ispit
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Zadatak

Specijalistički rad za sticanje V stepena stručne spreme u Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ Inđija obuhvata izradu projekta kao i praktični rad na temu prenosivog i rasklopivog ražnjaza privatnu upotrebu.
Zadatak obuhvata sledeće:
• Definisati osnovne karakteristike, namjenu i funkciju
• Izrada potrebnih šema i crteža
• Detaljan opis procesa izrade, kontrole, montaže i demontaže i izradu pune tehničke dokumentacije
• Opis karakteristika i opis načina korištenja upotrebljavanih mašina, alata, instrumenata i uređaja
• Ekonomsku kalkulaciju troškova
• Davanje kratkog osvrta i idejne prijedloge sa aspekta ekonomičnosti, produktivnosti, zaštite životne sredine kao i prijedlog inovacija obrađivane tematike.

Uvod i opis namjene i karakteristika

Ražanj predstavlja pribor za pripremanje obično velikih parčadi mesa, najčešće cijele životinje kao što je svinja, jagnje, jare, pile, ćurka pa čak i odrasla goveda, za šta se koriste posebni, veoma masivni ražnjevi.

Ražanj se u principu sastoji od cijevi, koja se u pravilu zbog higijenskih i zdravstvenih razloga izrađuje od materijala otpornog na koroziju, dva oslonca koji se obično izrađuju u vidu tronošca zbog stabilnosti, pribora za fiksiranje pripremanog mesa koji se sastoji u vidu posebnih viljuški te nekog vida pogona za okretanje ražnja koji se, u slučaju prostijih ražnjeva, sastoji od ručke pomoću koje se cijev ražnja ručno okreće ili u slučaju modernijih ražnjeva, od pogona sa elektromotorom i zupčastim ili lančanim reduktorom (redukciju sa remenjem ili kaiševima nije moguće koristiti zbog visokih temperatura na kojima se meso priprema).
Referentni URL