Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Rad kao najvažniji faktor proizvodnje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Danas je kadrovsko osposobljavanje organizacije jedan od najvažnijih oblika upravljanja i razvoja ljudskih resursa, ili, popularnije rečeno, menadžmenta ljudskih resursa. U svetu kojem težimo da se približimo znanje je postalo najvažniji ekonomski činilac: ono je glavni sastojak onoga što se kupuje ili prodaje i osnovni resurs sa kojim ljudi rade. Suočene sa stalnim promenama i nepredvidljivim poslovnim ambijentom, sve veći broj kompanija u svetu uvida da njihov najveći kapital nisu njihove nepokretnosti ili novac koji imaju u banci, već znanja, veštine i sposobnosti koje poseduju njihovi zaposleni.

Upravljanje ljudskim resursima (Human resource managament - HRM), je posebna naučna disciplina menadžmenta, koja uključuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima, kadrovima, neke organizacije. Važnost ljudskog kapitala raste, tako da ljudi poseduju sve više znanja i informacija pa je i upravljanje ljudkim resursima sve teže. Problem upravljanja ljudskim resursima u menadžmentu može se posmatrati iz različitih uglova u zavisnosti od ciljeva proučavanja i aktivnosti koje bi trebalo da uslede, a posebno u zavisnosti od delatnosti i nivoa posmatranja pojave.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Osnovni principi menadžmenta proizvodnje 4
1.2 Menadžment rada u proizvodnji – moderan koncept menadžmenta proizvodnje 8
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17
Referentni URL