Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Preduzetništvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Preduzetništvo

Stranica: 1 2 3 4 5 6

Teme

 1. Preduzetnički menadžment (0 Odgovora)
 2. Preduzetnički menadžment i kadrovska politika preduzeća (0 Odgovora)
 3. Preduzetnički aspekti osnivanja škole računara (0 Odgovora)
 4. Preduzetničke strategije - preduzetnistvo (0 Odgovora)
 5. Preduzeće u tržišnoj privredi (0 Odgovora)
 6. Pojam preduzetništva - preduzetnistvo (0 Odgovora)
 7. Pojam i vrste preduzetničkih strategija (0 Odgovora)
 8. Poduzetništvo - nacin financiranja poduhvata (0 Odgovora)
 9. Osobine i tipovi preduzetnika (0 Odgovora)
 10. Osnovne funkcije u procesu reprodukcije - upravljanje preduzećem (0 Odgovora)
 11. Odnosi s javnošću - preduzednički biznis (0 Odgovora)
 12. Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu - preduzetnistvo (0 Odgovora)
 13. Naziv poduzetničke ideje - preduzetništvo (0 Odgovora)
 14. Motivacija prodavaca za postizanje radnog ucinka - maturski rad (0 Odgovora)
 15. Ličnost i osnovne osobine preduzetnika (0 Odgovora)
 16. Licnost i osnovne osobine preduzetnika - preduzetništvo (0 Odgovora)
 17. Inovacije i preduzetnistvo2 (0 Odgovora)
 18. Informacioni sistemi - preduzetnički menadžment (0 Odgovora)
 19. Gradjevinski materijali kao sirovina baza za delatnost gradjevinske industrije (0 Odgovora)
 20. Determinante razvoja preduzetnistva (0 Odgovora)
 21. Reinženjering i uredsko poslovanje budućnosti - reinženjering (0 Odgovora)
 22. Reinzenjering (0 Odgovora)
 23. Garant fabrika djelova za motore - reinženjering (0 Odgovora)
 24. Case study Polet - Novi Becej (0 Odgovora)
 25. Biznis plan – Proizvodnja termoizolacionog stakla (0 Odgovora)
 26. Proces planiranja u proizvodnim organizacijama Srbije (0 Odgovora)
 27. DVB-T standard (0 Odgovora)
 28. Saputnici na putu neuspeha (0 Odgovora)
 29. 12 najvažnijih osobina preduzetnika (0 Odgovora)
 30. 9 faza pripreme za preduzetništvo (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6
Referentni URL