Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Licnost i osnovne osobine preduzetnika - preduzetništvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Preduzetništvo se može definisati kao stvaranje promena u cilju korišćenja poslovnih potencijala.
Istorijski posmatrano, vlasnici preduzeća manjih i većih, u periodu kada su preovladala zanatska,trgovačka pa neka i industrijska,bili su predodređeni za preduzetničku ulogu. Uloženi najčešće lični kapital stvarao je jaku motivacionu spregu za stvaranje uslova za njegovu oplodnju. Nerazvijena podela rada u sferi « nadgradnje »(stručne i druge službe) imala je za posledicu koncentraciju aktivnosti od generisanja ideje do realizacije na vlasnika-preduzetnika. Slaba informisanost uslovljavala je donošenje ključnih odluka sa puno neizvesnosti.Stoga su preduzetnički poduhvati bili skopčani sa relativno velikim rizikom u većini slučajeva.
Tokom vremena, sa razvojem organizacione strukture kao ključne i operativne podrške, preduzetnički poduhvati su zadobijali na kvalitetu priremljenosti i osmišljenosti. Međutim, zaoštravala se konkurentna situacija u okruženju, što je stepen rizika povećalo. U fazi pripreme do momenta donošenja odluke, svaki preduzetnički poduhvat podrazumeva mogući rizik.
Tokom realizacije poduhvata, zavisno od kvaliteta obavljanja potrebnih aktivnosti, rizik se povećava, odnosno smanjuje. U odnosu na celinu početni rizik i njegovo dalje opstajanje može, ali i ne mora da se odrazi na konačan ishod, uspeh odnosno neuspeh poduhvata.
Svaki preduzetnički poduhvat sa neminovno ugrađenim početnim rizikom može biti okončan:
• sa očekivanim uspehom,
• sa relativno neznatnim promenama,
• i neuspehom.
Zavisno od širine zahvata poduhvata u slučaju vlasnika preduzetnika,posledice mogu biti brocvat preduzeća,pa do stečaja firme ...


S A D R Ž A J


1 UVOD 3
1.1 POJAM PREDUZETNIK 3
1.2 Osobine i tipovi preduzetnika 6
2 Osobine uspešnog preduzetnika 8
2.1 Oblast primene preduzetništva 8
3 ZAKLJUČAK 10
4 LITERATURA 11

Referentni URL