Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Reinzenjering
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Reinženjering predstavlja radikalan redizajn poslovnih procesa radi njihovog dramatičnog poboljšanja. Radikalni redizajn znači otpočinjanje od početka umesto menjanja ili modifikovanja postojećih načina rada.

Počinje se sa čistim listom papira. Poslovni proces je grupa aktivnosti koje stvaraju vrednost za korisnika. Ostvarivanje narudžbine, na primer, je proces koji se sastoji od mnogo aktivnosti, od naručivanja do isporuke. Pod dramatičnim unapređenjem smatramo skok u performansama – desetostruko povećanje produktivnosti ili osamdeset posto smanjenje dužine trajanja procesa.

REINŽINJERING

Pored kontinualnog poboljšanja procesa (Continuous Improvement Process – CIP), gde se odrazumeva neprekidno identifikovanje neusaglašenosti, projektovanje orektivnih/preventivnih mera i unapredenje procesa, postoje i druge mere unapredenje procesa, kao što su:

• redizajn – promene unutar procesa – dodavanje novih aktivnosti, uvodenje novih
dokumenata, postupaka, resursa i slicno,

• reinženjering – radikalne promene procesa.

U slucaju da kompanija ne posluje kako je predvideno ili nije u mogucnosti da prati promene na tržištu, vrši se reinženjering postojecih procesa. Reinženjering postojecih procesa predstavlja redukovanje sveukupnih napora iz faze porucivanja u fazu pružanja kompletne logisticke usluge korisniku, a da se pri tome maksimalno ispune zahtevi pre svega kupca, vlasnika, zaposlenih i svih zainteresovanih strana u pogledu kvaliteta, cena i roka isporuke. To je mera za poboljšanje procesa. Postoje mnoge definicije reinženjeringa, ali je danas najprihvatljivija definicija M. Hamera:

“Reinženjering je fundamentalno preosmišljavanje i radikalno redizajniranje poslovnih procesa, da bi se postigla drasticna poboljšanja najvažnijih performansi proizvoda ili usluge kao što su: kvalitet, cena i rok isporuke/izrade”....


S A D R Ž A J


1. UVOD 3
2. REINŽINJERING 4
2.1. Problemi koje reinženjering rešava u Jat Airways-u 5
2.2. Rad u okruženju u kome je sproveden reinženjering 5
2.3. Šta reinženjering jeste a šta nije 5
2.4. Višedimenzionalni efekti reinženjeringa u Jat Airways-u 6
2.5. Organizacija u kojoj je sproveden reinženjering u Jat Airways-u 6
2.6. Izazov promena 7
2.7. Uloga rukovodstva u Jat Airways-u 7
2.8. Uputstva za uspeh reinženjering procesa u Jat Airways-u 7
2.9. Tipovi reinzenjeringa u Jat Airways-u 8
3. REINŽINJERING POSLOVNIH PROCESA (BPR) U JAT AIRWAYS-U 9
3.1. Menadžeri kao treneri 11
3.2. Sličnost i razlike TQM i reinženjeringa 12
4. OČEKIVANI EFEKTI REINŽENJERINGA NA JAT AIRWAYS 12
5. PRIMERI PROVERENOG REINŽENJERINGA 13
6. ZAKLJUČAK 15
7. LITERATURA 16

Referentni URL