Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu - preduzetnistvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Ријеч школа је грчког поријекла и значи доколицу или рекреацију.У ранијим друштвима школовање је било доступно малом броју оних који су имали слободно вријеме за учење.Читање им у свакодневном животу није било потребно а ни корисно.Проналазак штампарске машине (Johan Gutenberg 1454.) изазвао је потребу за писаним материјалом и вишим нивоом писмености.

Образовање у модерној форми подразумјева наставу за ученике у за то посебно изграђеним школским зградама. Индустријализација и урбанизација изазвале су потребу за основним образовањем, читањем, писањем и рачунањем, али и специјалним стручним образовањем.Модерни образовни систем са обавезном основном школом уводи се у деветнаестом вијеку на Западу.

Ширење технологије и комуникација има велики и разноврсан утицај на образовање, као и на природу рада.На образовање се не може више гледати само функционалистички као на фазу припремања прије ступања на посао.Са промјеном технологија мијењају се и потребна знања и вјештине.Стално и доживотно учење предстоји.Постоје приједлози за институционалисањем „банке учења“ којој би се појединци могли обраћати у било које вријеме у свом животу.Они би предходно улагали новац у ту банку уз повољну камату,као образовни кредит,који би омогућавао стицање нових техничких знања и вјештина потребних на послу.

Обим и садржај појма образовања може се ближе и потпуније одредити уз коришћење појма оспособљавање.Оспособљавање чини димензију остваривања радне активности, димензију носилаца те активности, димензију осталих елемената рада, а такође и димензију елемената друштвене дјелатности.Одређивање појма образовања, зависно од тога како се сам појам схвата, може бити различито.Најчешће се под овим појмом подразумјева друштвени однос или процес институционализованог карактера, односно формалне, формализоване активности преношења оспособљавања за коришћење искуства у остваривању самог рада.При одређивању појма образовања посебно треба водити рачуна о садржају, обиму и о нивоу образовања.Кад је у питању ниво образовања, онда је уобичајена класификација везана за основно образовање или тзв. стручно образовање и високо образовање ...
Referentni URL