Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Determinante razvoja preduzetnistva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Preduzetništvo kao naučna disciplina na prostorima Srbije i Crne Gore nije egzistirala do devedesetih godina prošlog veka nakon čega počinje njegova sva šira primena. To je period kada počinje i proces tranzicije.

Preduzetništvo se ne može ni zamisliti bez inovativnosti, jer je ono osnova za realizaciju rentabilnih proizvodnih ili uslužnih poslovnih aktivnosti. Ciljevi koje je preduzeće postavilo svojom poslovnom politikom, realizuju se na tržištu kroz neprekidnu borbu sa sve rastućom konkurencijom.

Osnovni rezultat procesa organizovanja jeste formiranje organizacione strukture. Poseban znacaj treba dati finansiranju poslovne aktivnosti preduzeća, koje možemo podeliti na dva osnovna pojavna oblika. Prvi kada se preduzeće finansira iz sopstvenih unutrašnjih izvora i drugi kada se finansira iz pozajmljenih (tudjih) eksternih izvora.

Jedan od veoma značajnih resursa bez kojeg se poslovanje današnjih preduzeća ne mogu zamisliti, jesu informacije.

Pojam i definicija preduzetništva

Preduzetništvo ili “nezavisno preduzetništvo” vezuju za preduzetnike, odnosno njihove težnje da započnu novi poduhvat izvan poštojećih preduzeća. Sreću se različiti nazivi korporativno preduzetništvo, intapreduzetništvo, interno, intrakorporativno preduzetništvo ili interno.

Preduzetništvo se kao pojava može sresti u malim, velikim, novim i starim, privrednim i vanprivrednim subjektima i sl. pod preduzetništvom treba podrazumevati proces od započinjanja potpuno nove poslovne aktivnosti, odnosno biznisa, do pokretanja nove poslovne aktivnosti unutar poštojećih organizacionih struktura preduzeća. Preduzetnici su pojedinci ili grupa pojedinaca koji stvaraju nove organizacije ili rekonstruišu i transformišu već poštojeće.

SADRŽAJ

1 Uvod 3
2 Pojam i definicija preduzetništva 3
3 Determinante razvoja preduzetništva 4
3.1 VIZIJA 4
3.2 MISIJA 8
3.3 CILJ 11
3.4 STRATEGIJA 15
3.5 TAKTIKA 18
4 Zaključak 19
5 Literatura 20
Referentni URL