Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: 9 faza pripreme za preduzetništvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Ako želite da se samostalno bave preduzetništvom bitno je da poznajete aktivnosti koje pre toga morate obaviti, kao i redosled obavljanja tih aktivnosti.

1.Preispitivanje sebePrvo morate preispitati sebe, svoje želje, sposobnosti i resurse. U prvoj fazi vi ćete utvrditi svoje kapacitete, vrednosti i prioritete i odrediti vreme koje možete posvetiti preduzetničkom poduhvatu, a da pri tom ne žrtvujete vreme posvećeno porodici, prijateljima, vašim preokupacijama i hobijima.

2.Organizacija ljudi
Druga aktivnost koju morate obaviti jeste organizacija tima ljudi i saradnika koji će učestvovati u preduzetničkom poduhvatu. Potrebno je da okupite i organizujete ljude koji će biti partneri, zaposleni ili konsultanti vašeg biznisa. Zaposleni moraju imati komplementarna znanja i veštine i biti motivisani da rade u budućem timu.

3.Ovladavanje znanjima i veštinama. U trećoj fazi preporučljivo je da ovladate novim znanjima i veštinama potrebnim za obavljanje posla. Radi sticanja potrebnih veština i znanja neophodno je da inovirati svoje znanje, obučite se u novoj oblasti, pohađate kurseve i seminare. Isčitajte potrebnu literaturu ili radite na bilo čemu što će pomoći svim učesnicima u budućem poslu. Pretplatite se na profesionalne časopise, novosti i informacije sa internet web stranica...

4.Obezbeđenje početnog kapitalaSledeća faza jeste faza obezbeđenja početnog kapitala. Neophodan uslov da uđete u svet preduzetništva jeste da obezbedite novac za buduće poslovanje. Možete koristiti svoju ušteđevinu ili pozajmiti novac od porodice i prijatelja. Da bi obezbedili kreditna sredstva od banaka ili fondova neophodno je da napravite dobar biznis plan. Ako nemate dovoljno finasijskih sredstava, možete ostati u radnom odnosu u postojećem preduzeću ili instituciji dok ne razradite, razgranate i učvrstite svoj privatni posao, ali će vam za to trebati puno vremena. Bitno je i da upoznate zakonske propise koji se odnose na kreditiranje, uvoz i izvoz, nabavku opreme, osiguranje, takse, carine i sl.

5.Istraživanje tržišta Peta faza je faza istraživanja tržišta. Posle formulisanja biznis ideje, treba da istražite buduće tržište proizvoda ili usluga. To podrazumeva sagledavanje i analiziranje potencijalnih kupaca, konkurenata, ponudu i tražnju, kao i sve ostale uslove za obavljanje određenog posla. Pripremite potrebne analize vezane za opremu i buduće usluge sa strane, nabavku računara, korišćenje sredstava telekomunikacije... Obezbedite potrebne informacije o špediterima, dobavljačima, distributerima, strateškim partnerima, izvorima novčanih sredstava i sirovina...

6.Planiranje biznisa U slučaju da nameravate da pozajmljujete sredstva putem kredita, vaš poslovni plan mora biti detaljno urađen, pouzdan i sa preciznim pokazateljima. Biznis plan predstavlja okvir koji će vas usmeriti ka donošenju ispravnih poslovnih odluka.

7.Angažovanje pomoći sa strane. Ako ste vi ili ljudi koje nameravate da zaposlite nedovoljno obučeni za vođenje i obavljanje posla, treba da konsultujete ili angažujete stručne i profesionalne kadrove kao što su: planeri, računovođe, bankari, konsultanti, pravnici, agencije za odnose sa javnošću, agencije za istraživanje tržišta...

8.Obezbeđenje prostora i opreme. Prostor i oprema su važan uslov za uspešno obavljanje svakog posla. Potrebno je da dizajnirate i aranžirate radno mesto, bilo da se ono nalazi u vlastitoj kući ili stanu ili u posebno iznajmljenom poslovnom prostoru. Prostor treba da bude dobro opremljen, uređen i prostran.

9.Izgradnja tehničke i informacione infrastrukture. Da bi se povezali sa klijentima, bankama, poreskom upravom i sl. potrebno je da nabavite opremu za obavljanje raznih poslovnih usluga. To su najčešće računar, štampač, faks, telefonski sistem, softver za analizu podataka, skener i sl.


Referentni URL