Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Informacioni sistemi - preduzetnički menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Informacioni sistemi u savremenom poslovanju


Savremeno poslovanje karakterišu brze promene u okruženju i sve veći pritisak konkurencije (slika1.1). Promjene u okruženju odnose se na promjene:
uslova poslovanja,
tehnologija,
metoda,
standarda i
informacionih sistema.
Menadžment poslovnih sistema mora stalno da iznalazi odgovore u sve turbulentnijem poslovnom okruženju. Jedan od odgovora je razvoj sopstvene strategije u oblasti :
poslovanja,
automatizacije,
integracije,
informacija i
iskorišćenja resursa.
U svim promjenama na ulazu u poslovni sistem evidentan je uticaj elemenata informacionih sistema, a posebno u oblasti tehnologije, metoda, standarda i informacionih sistema u užem smislu. Pritisak konkurencije može se, takodje, ogledati i u primeni savremenih informacionih rješenja. Sve to zahteva da poslovni sistem razvije odgovarajuću strategiju čija je jedna komponenta i strategija razvoja informacionog sistema(IS), a na osnovu strategije informacija, integracije i automatizacije ...

SADRŽAJ:

1. UVOD 5
1.1 Informacioni sistemi u savremenom poslovanju 5
1.2 GLAVNI DIO: 9
1.3 Informacioni sistemi i informacione tehnologije 9
1.4 Uticaj okruženja na menadžment i IS 11
2. Zaključak 15

Referentni URL