Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam preduzetništva - preduzetnistvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U 1960- im na primjer, o karijeri preduzetnuštva obično se mislilo kao o dosadi. U 1970- im preduzetništvo je imalo pretjeranu reputaciju kao oblik ispunjenja, zahvaljujući pjesnicima preduzetništva poput Georgea Gildera. A u 1990- im prerano je izreći tvrdnju za 1990- te. Najjači hir uključuje nešto nazvano “ menagement by open book ”.
Više od dva stoljeća Adam Smith, jedan od naših najboljih teoretičara razmatralo su pitanja kako taj sustav radi i zašto tako radi , kako bi trebalo raditi.
Pioniri, magnati, tajkuni, vlasnici, preduzetnici, davali su profesionalnim istraživačima mnogo toga o čemu mogu da razmišljaju. Na kraju, praktičari i istraživači su postigli određen cilj da je poslednji hir menadžmenta najtrajniji.

POJAM PREDUZETNIŠTVA


U širem smislu pojam preduzetništva se može definisati kao skup ljudske aktivnosti na kombinovanju ograničenih faktora za ostvarenje preduzetničkog poduhvata, dok se u užem smislu, preduzetništvo posmatra sa ekonomskog stanovišta.
Kao četvrti faktor proizvodnje preduzetništvo se pojavljuje kao uloga koja povezuje osnovna tri faktora, postižući što veći sinergetski efekat tj. da produkt od tri osnovna proizvodna faktora bude mnogo veći od njihovog prostog zbira. Osnovni cilj preduzetništva da osnovne faktore proizvodnje, koji su oskudni sa jedne strane štedi iste, a sa druge strane ostvari najveći obim proizvodnje, tj. proizvod.
Preduzetništvo zahtjeva filozofiju poslovanja i nov način ponašanja, zbog toga preduzetnik mora stalno da razmišlja o nečemu novom, jer preduzetništvo zahtjeva stalne tržišne borbe sa ofanzivnim dejstvom. Po pravilu preduzetništvo dovodi do maksimalnog zadovoljenja potreba, globalne, nacionalne ekonomije i društva, ali i do zadovoljstva u obavljanju poslova preduzeća....

SADRŽAJ

1.Uvod 2
2. Pojam preduzetništva 3
2.1. Pojmovna određenost preduzetnika 4
2.2. Razvoj preduzetništva kroz istoriju 5
3. Preduzetničke strategije 6
4. Uključivanje države u preduzetništvo 6
5. Podsticanje preduzeća u efikasnosti poslovne politike- “sistemi”, “klime”, “razmena” 7
6. Trendovi razvoja preduzetništva na međunarodnom nivou 8
7. Ključne faze uvođenja korporativnog preduzetništva 8
8. Sistemi ekonomskog preduzetništva 9
8.1. Sistemi slobodnog preduzetništva 9
8.2. Sistemi kontrolisanog preduzetništva 9
8.3. Sistemi kombinovanog preduzetništva 10
9. Ključni faktori preduzetništva u razvijenim zemljama 10
10. Preduzetništvo tokom životnog ciklusa preduzeća 11
11. Greške koje ne smije činiti preduzetnik 11
12. Kako doći do dobre poslovne ideje 12
13. Uslovi razvoja preduzetništva u Republici Srpskoj 14
14. Zaključak 16
15. Literatura 17
Referentni URL