Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Preduzetnički aspekti osnivanja škole računara
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Škola kompjutera nastaje kao rezultat višegodišnjeg iskustva u obuci polaznika. Primenom najviših standarda u radu i opremljenosti, kao i pažljivo odabranim predavačkim kadrom, škola na pristupačan način obezbeđuje profesionalnu obučenost polaznika.
Optimalan broj od šest polaznika, na šest kompjutera po kabinetu, pruža izuzetne uslove za maksimalnu posvećenost predavača svakom polazniku, a samim tim, nesmetano i lako praćenje nastave, predviđene nastavnim planom i programom.
Rad i napredak se kontrolišu na časovima, kroz samostalne domaće zadatke, ali i povremene provere znanja u toku obuke. Bitno je da se ove provere znanja vrše se potpuno automatizovano, a po svetskim - pouzdanim i proverenim metodama koje preporučuje sam Microsoft. Na ovaj način korisnici se najbolje spremaju za eventualno polaganje nekih ispita za Microsoft sertifikate.
Kada predavač i polaznik smatraju da neki od segmenata nije dobro savladan, škola treba organizovati besplatnu dodatnu nastavu. Na kraju kursa, predviđeno je polaganje ispita koji polaznicima obezbeđuje sertifikat škole, dok se korisnici takođe mogu odlučiti za polaganje za neki od Microsoft-ovih sertifikata.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PREDUZETNIKA

Preduzetnik je lice spremno da preuzme rizik upravljanja preduzećem koje se temelji na inovacijama i razvoju.Preduzetništvo je delatnost preduzetnika usmerena na inoviranje poslovanja preduzeća i osvajanje novih tržišta.Preduzetnici su ljudi sa kreativnošću i vizijom. Preduzetnik preuzima rizik i po tome se razlikuje od menadžera. U velikim firmama gde ima vise preduzetnika moze se stvoriti konflikt vizija a to se moze izbeći dobro postavljenim menadžmentom.Funkcija preduzetništva objedinjuje sposobnosti:predviđanja,prihvatanja rizika,inoviranja,učenja...

S a d r ž a j


1 Uvod 4
2 OSNOVNE KARAKTERISTIKE PREDUZETNIKA 4
2.1 1.1 LIČNE KARAKTERISTIKE KAO FAKTOR PREDUZETNIČKOG USPEHA 5
2.2 Tipovi preduzetnika 6
3 PRIPREMA PLANA 7
3.1 Ispiti za učenike engleskog jezika 8
3.1.1 FELSA 9
3.1.2 9
3.1.3 ELSA 9
3.1.4 EFB 9
3.2 Ispiti za profesore engleskog jezika 10
3.2.1 FTBE – Further Certificate in Teaching Business English 10
3.3 Da li se u centru vrši priprema za sve LCCI ispite? 10
4 SADRŽAJ I ELEMENTI POSLOVNOG PLANA 11
4.1 PROIZVODNI PLAN 11
4.2 MARKETING PLAN 11
5 MAKRO OKRUŽENJE 15
6 MIKRO OKRUZENJE 16
7 PLANIRANJE MARKETINGA 17
7.1 METODOLOŠKI I ORGANIZACIONI ASPEKT PLANIRANJA 18
7.2 ANALIZA OGRANIČENJA 19
8 DOZVOLA ZA RAD 22
9 STRATEGIJA I PLAN BIZNISA 27
9.1 Osnovni kurs 27
9.2 Poslovni kurs 28
9.2.1 Program za obradu teksta: Microsoft Word 28
9.2.2 Program za unakrsna pretraživanja: Microsoft Excel 28
9.2.3 Program za pravljenje prezentacija: Microsoft Power Point 29
10 FINANSIJSKA ANALIZA BIZNISA 29
11 IZBOR UNUTRASNJE ORGANIZACIJE 32
11.1 Zadatak nabavne funkcije 35
11.2 Organizacija nabavne funkcije 36
11.3 Rad i organizacija skladišta 36
12 Saradnja nabavnih i ostalih funkcija u preduzeću 36
13 Upravljanje troškovima 37
14 POTREBNA STRUKTURA ZAPOSLENIH 38
15 POTREBNE ZALIHE MATERIJALA 38
15.1 SPECIFIKACIJE HARDWARE-a 38
16 Zaključak 44
17 Literatura 45

Referentni URL