Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Biznis plan – Proizvodnja termoizolacionog stakla
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski i master radovi iz menadžmenta ljudskih resursa.

Karakter investicije

Investicija koju investitor namjerava realizovati ima karakter proširenja djelatnosti. Naime, preduzeće "NIPO2" DOO, koje je investitor u ovom elaboratu namjerava da izgradi proizvodni pogon za proizvodnju termoizolacionog stakla i da kupi savremenu opremu koja se koristi u prozvodnji pomenutog proizvoda. Ovdje je bitno napomenuti da bi se ovom investicijom nastavila predhodna praksa jer se investitor u predhodnom periodu bavio poslovima obrade stakla i proizvodnje termoizolacionog stakla.

Cilj investiranja

Osnovni cilj realizacije investicione ideje je povećanje obima proizvodnje, modernizacija tehnološke opreme i obezbjeđenje vlastitog proizvodnog prostora. Sa realizacijom ove investicije investitor bi povećao sopstveno učešće na tržištu i u isto vrijeme trajno riješio pitanje proizvodne hale preduzeća.

Pored predhodno navedenog investitor bi realizacijom investicije postigao i sljedeće ciljeve:

• Povećao prihod preduzeća, a samim tim i dobit preduzeća. Procjenjuje se da bi realizacija ove investicije imala značajan uticaj na povećanje profita preduzeća;
• Osavremenio bi postupak proizvodnje termoizolacionog stakla;
• Postao bi značajan subjekt na tržištu termoizolacionog stakla;
• Iskoristio bi svoje predhodno iskustvo na najbolji način;
• Zaposlio bi dodatnu radnu snagu.

Prezentacija investitora

Preduzeće "NIPO2" DOO posluje od aprila 2005. godine. Preduzeće je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Preduzeće je upisano u Centralni registrar privrednog suda pod registarskim brojem 5-111111/003.

Adresa preduzeća: Janka Jankovica br. 2

Telefoni: 081-111-111.

Preduzeće se bavi obradom i prometom svih vrsta stakala, a kao prioritetna djelatnost je proizvodnja termo-izolacionog stakla.

ANALIZA TRŽIŠTA

Svaka ozbiljna analiza ekonomske isplativosti projekta polazi od analize tržišta. Tržište, kao preduslov za realizaciju i uspjeh neke ideje mora se posmatrati sa dva aspekta:

• Tržište prodaje i konkurencija – kao što samo ime kaže u ovom dijelu analiziraju se potencijalna tražnja i glavni konkurenti preduzeća;
• Tržište nabavke – u ovom dijelu analiziraju se mogućnosti nabavke potrebne opreme i repromaterijala.

Tržište prodaje i konkurencija

Analiza prodajnog tržišta sadrži istraživanje na dva nivoa:

1. Potencijalni korisnici usluga;
2. Konkurencija.

Potencijalne korisnike proizvoda koje preduzeće nudi tržištu definiše sam proizvodni asortiman. U ovom slučaju riječ je o termo-izolacionom staklu.

Termoizolaciono staklo je sastavljeno od dvije staklene ploče koje su po ivici povezane na određenom rastojanju. Ivična veza mora da ostvari besprekorno i dugotrajno zaptivanje, da ne bi došlo do ulaska vlažnog vazduha. Meduprostor je ispunjen suvim vazduhom (tačka rošenja oko - 30°C) ili gasom. Razmak izmedu staklenih ploča je obezbjeđen metalnim držačima, koji su ispunjeni sredstvom za sušenje.
Izolaciona sposobnost stakla se definiše koeficijentom prolaza toplote k (W/m K). Što je koeficijent niži, toplotna izolacija je bolja. Termoizolaciono staklo (npr. 4+15+4) napravljeno od float stakla, punjeno suvim vazduhom ima k = 2,94 W/m K, dok prozor ima k = 2,3 W/m K. Termoizolaciona stakla se proizvode i od staklenih ploča prevučenih slojem plemenitog metala, kao i interferentnim slojem Bi02. Osobina ovih prevlaka je da reflektuju toplotne zrake uz manju ili veću redukciju svjetlosti. Ako se kao jedno od stakala koristi staklo sa donjom emisivnošću dobija se k = 1 ,5 W/m K, a ako se za isto termoizolaciono staklo kao punjenje koriste gasovi argon, SF6, dobijamo koeficijent prolaza toplote k = 1,28 W/m K. Primjenom ovakvog termoizolacionog stakla, punjenog suvim vazduhom, kao i trokomornog PVC profila može se napraviti prozor sa koeficijentom prolaza toplote k = 1,44 W/m K.
Primjenom šestokomornog profila kao i termoizolacionog stakla sa donjom emisivnošću punjenog suvim vazduhom možemo ostvariti koeficijent prolaza toplote za prozor, k=1,36 W/m K.
Normalno jednostruko staklo ima k vrednost 5,8 W/mkvK. Termoizolaciono staklo koje se sastoji od istog stakla sa međuprostorom 12 mm ima k vrednost 2,8 W/mkvK, a trostruko termoizolaciono staklo ima vrednost 1,63 W/mkvK. Ukoliko se umjesto vazduha uvede gas koji ima manju provodljivost (npr. argon), izolacione osobine se povećavaju.
Ukoliko se traži bolja zaštita od sunca (istovremeno sa zaštitom od hladnoće i toplote) onda se kao spoljno staklo upotrebljava absorbujuće ili reflektujuće staklo (PARSOL, ANTELIO, STOPSOL itd.)....
Referentni URL