Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Preduzetništvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Preduzetništvo

Stranica: 1 2 3 4 5 6

Teme

 1. Biznis plan 1 - Preduzetništvo (0 Odgovora)
 2. Bacanje kladiva - tehnika - atletika (0 Odgovora)
 3. Uvođjenje sistema za podršku donošenja strateških poslovnih odluka (0 Odgovora)
 4. Uslužno preduzeće Amazon (0 Odgovora)
 5. Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću Potisje Kanjiža (0 Odgovora)
 6. Reinžinjering preduzeca JAFFA Crvenka (0 Odgovora)
 7. Razvojni procesi u preduzeća Apatinska pivara (0 Odgovora)
 8. Razvojni procesi u preduzeću Podravka (0 Odgovora)
 9. Razvojni procesi u preduzecu JK Železnica Srbije (0 Odgovora)
 10. Razvoj tehnologije i životni ciklus organizacije U.S.Steel Serbia d.o.o (0 Odgovora)
 11. Racio analiza na osnovu finansijskih izveštaja preduzeća Peštan (0 Odgovora)
 12. Preduzeće MM - strategija preduzeća (0 Odgovora)
 13. Preduzeće „Naai” - strategija preduzeća (0 Odgovora)
 14. Postupak preventivnog delovanja eliminisanjem uzroka mogućih neusaglašenosti u preduz (0 Odgovora)
 15. Osnivanje i prestanak rada preduzeća (0 Odgovora)
 16. Biznis plan Preduzeće D.O.O. Electric (0 Odgovora)
 17. Berzansko poslovanje- Case study nekog preduzeca (0 Odgovora)
 18. Analiza poslovanja preduzeća bebac.co (0 Odgovora)
 19. Analiza finansijskog polozaja preduzeća (0 Odgovora)
 20. Analiza finansijskih izveštaja a.d. Trayal korporacija Kruševac (0 Odgovora)
 21. Analiza finansijske situacije i uspešnosti poslovanja preduzeča (0 Odgovora)
 22. Korporativna preduzetička organizaciona kultura i poslovna etika (0 Odgovora)
 23. Osnivački biznis plan (0 Odgovora)
 24. Biznis plan u funkciji finansijskog odlučivanja (0 Odgovora)
 25. Biznis plan i strategija za firmu UNITED TEHNOLOGIES (0 Odgovora)
 26. Troškovi - rad sa fusnotama (0 Odgovora)
 27. Kompanija DHL-Kaišni prenosnici (0 Odgovora)
 28. Industrijska klanica Agroživ a.d Pančevo (0 Odgovora)
 29. Budimka-Požega -skladište (0 Odgovora)
 30. Analiza preduzeća D.D.FKL Temerin (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6
Referentni URL