Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje investicionim projektima - projekat proizvodnje drzaca za salvete
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ovaj investicioni projekat je elaborat ideje investitiora Snežane Dačić i Vesne Nenad iz Novog Sada. Ovaj projekat ima nameru da pokrene novi biznis – proizvodnju držača za salvete.

Razlozi zbog kojih su se investitori odlučili u izboru delatnosti su resursi sa kojima raspolažu:
- Poslovni i proizvodni prostor
- Iskustvo u sličnim poslovima
- Kvalitetan proizvod

Osnovna karakteristika držača za salvete, koja se razlikuje od postojećih, je ta što se pravi od kvalitetno obrađenog čelika otpornog na hemijska, termička i fizička oštećenja. U Srbiji za sada nema preduzeća koje se bavi proizvodnjom držača za salvete od kvalitetnog obrađenog čelika, nego umesto ovog materijala prave se od plastike, drveta i stakla, koji nisu toliko otporni na hemijska, termička i fizička oštećenja, tako da na tržištu za sada nema konkurencije. Držači za salvete prodavali bi se u ugostiteljskim objektima koji poseduju hranu, kao naprimer: restoranima, pekarama, menzama, radnjama brze hrane i hotelskim restoranima.

Investitori predviđaju obim proizvodnje od oko 144.000 komada držača za salvete godišnje sa radom u jednoj smeni, čija je tržišna vrednost 259.200€. Projektom je predviđeno zapošljavanje 4 radnika za rad u jednoj smeni.

Investitor u projekat unosi:
- Proizvodni objekat 50 m2
- Poslovni objekat 30 m2
- Zatvoreni magacinski prostor za odlaganje sirovina i gotovih proizvoda 20m2
- Prostor za prilaz i parkiranje transportnih sredstava 250 m2
Prema proceni investitora realna vrednost ovih osnovnih sredstava je oko 18.000€...

Sadržaj:

Sadržaj: 2
1. UVOD 2
2. REZIME INVESTICIONOG PROGRAMA 4
3. PODACI O INVESTICIONOM PROJEKTU 5
3.1. Predmet biznisa 5
3.2. Analiza tržišta prodaje 5
3.3. Analiza tržišta nabavke 5
3.4. Tehničko - tehnološka analiza 6
3.5. Analiza lokacije 8
3.6. Ekološki aspekti projekta (zaštita čovekove okoline) i zaštita na radu 8
3.7. Dinamika realizacije biznis plana 8
3.8. Organizacioni aspekti (Organizaciona struktura) 8
3.9. Finansijska analiza 9
Kamatna stopa perioda = kamatna stopa/godišnji broj otplata 10
- Interkalarna kamata za period mirovanja: 10
3.9.12. Finansijski tok projekta 15
Statička ocena projekta 17
3.11. Dinamička ocena projekta 18
Diskontna stopa jednaka je ponderisanoj vrednosti uslova finansiranja 18
3.12. Senzitivna analiza 22
3.13. Zbirna ocena projekta 23
Na osnovu ramatranja svih relevantnih poglavlja u ovom investicionom programu, može se zaključiti da je : 23
Literatura: 24
Referentni URL