Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Prava

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Teme

 1. Izvršna tijela jedinica lokalne samouprave (0 Odgovora)
 2. Kako postati pravnik u Srbiji - pravno obrazovanje u Srbiji (0 Odgovora)
 3. Krivično-pravo (0 Odgovora)
 4. Metode kriminalističko-obaveštajne analitike u suzbijanju organizovanog kriminala (0 Odgovora)
 5. Međunarodno privredno pravo i novi propisi, sa posebnim osvrtom na osiguravajuća druš (0 Odgovora)
 6. Načela, podele i jedinstva vlasti (0 Odgovora)
 7. Načelo zabrane diskriminacije (0 Odgovora)
 8. Nesiguran rad - fleksibilno zapošljavanje, agencije za privremeno zapošljavanje (0 Odgovora)
 9. Odgovornost detektiva u obavljanju detektivskih poslova (0 Odgovora)
 10. Odgovornost kupca za docnju sa plaćanjem cijene (0 Odgovora)
 11. Osnovi diplomatije- domaći rad (0 Odgovora)
 12. Osnovne odlike organizacije vlasti u velikoj britaniji (0 Odgovora)
 13. Pojam i status preduzetnika u našem pravu (0 Odgovora)
 14. Pojam, predmet i metod uvoda u pravo (0 Odgovora)
 15. Posebna zaštita zaposlenih (0 Odgovora)
 16. Posledice razvoda braka na decu i imovinu (0 Odgovora)
 17. Pravna priroda prava na nužni deo (0 Odgovora)
 18. Prestanak privrednih društava (0 Odgovora)
 19. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom (0 Odgovora)
 20. Razvoj prava intelektualne svojine u svetu (0 Odgovora)
 21. Republika 3 (0 Odgovora)
 22. Rukovodjenje u upravi (0 Odgovora)
 23. Sporazumni razvod braka (0 Odgovora)
 24. Sredstva obezbedjenja izvršenja ugovora (0 Odgovora)
 25. Sudska praksa Evropskog suga pravde sa javnim nabavkama (0 Odgovora)
 26. Ugovor o osiguranju (0 Odgovora)
 27. Ugovor o zakupu 2 (0 Odgovora)
 28. Ugovori (kontrakti) u rimskom pravu (0 Odgovora)
 29. Uloga i značaj pravne nauke i zakonodavstva u organizovanju javnog sektora (0 Odgovora)
 30. Upis u zemljišne knjige i katastar nepokretnosti (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Referentni URL