Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga i značaj pravne nauke i zakonodavstva u organizovanju javnog sektora
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Под јавним сектором подразумевају се разни облици организованости појединих привредних субјеката путем којих држава, односно њени локални органи обезбеђујуостваривање одређених интереса у појединим областима привређивања. Јавни сектор подразумева и део националне привреде за коју држава има одређену одговорност. Делатности и функције државе и њених органа уобичајено називамо јавним потребама. Наиме, појединац може сопственим снагама прибавити себи храну, обезбедити становање, обућу и одећу, односно задовољити део личних потреба. Али унутрашња и међународна безбедност, здравствена заштита, образовање, култура, социјална сигурност и читав низ других потреба са аспекта друштвено-економског развоја зависе од постојања и организованог деловања управо за то предвиђених државних органа и институција. Те и такве потребе, за чију је реализацију потребно постојање државе са свим њени органима иинституцијама називају се, какоје већ речено јавним потребама.

Јавна управа представља изузетно велику и значајну област која покрива државну управу, локалну самоуправу рад јавних предузећа и јавних установа. У сложеним условима савременог живота, управа је та која располаже великим стручним знањем, људским потенцијалом и материјалним ресурсима за ефикасну социјалну регулацију. Социјална регулација коју спроводи управа постаје основни друштвени процес и чини битну претпоставку економске ефикасности, културног развоја и општег друштвеног напретка у условима развијеног индустријског и урбанизованог друштва. Са порастом улоге управе као инструмента социјалне регулације, опада њена улога као вршиоца политичке власти и принуде.

Садржај

УВОД 3
1 Правни оквири и извори деловања јавне управе 4
1.1 Правна држава и легитимитет управног деловања 6
1.2 Управне реформе у Србији 7
2 Европски стандарди у државној служби и управљање јавним добром 11
2.1 Јавни сектор и управљање јавним добром 14
ЗАКЉУЧАК 18
ЛИТЕРАТУРА 19
Referentni URL