Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sredstva obezbedjenja izvršenja ugovora
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kod ugovora u privredi, postoji više sredstava pomoću kojih se određeni ugovor u privredi obezbeđuje i čime se stvara pooštrena ugovorna disciplina i uslovi da se preuzete obaveze od ugovornih strana što brže i efikasnije izvrše. Postoji više vrsta obezbeđenja ugovora u privredi, kao što su: jemstvo, ugovorna kazna, penali, avans, solidarnost dužnika, odustanica, zaloga, kapara, kaucija, bankarska garancija, osiguranje potraživanja i dr.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 SREDSTVA OBEZBEĐENJA IZVRŠENJA UGOVORA - 3 -
2.1 Jemstvo - 3 -
2.1.1 Obim jemčeve odgovornosti - 4 -
2.1.2 Odnos jemca i poverioca - 4 -
2.1.3 Odnos dužnika i jemca - 5 -
2.1.4 Gašenje jemstva - 5 -
2.1.5 Vrste jemstva - 5 -
2.1.6 Akcesornost i supsidijarnost - 6 -
2.2 Ugovorna kazna - 6 -
2.3 Kapara - 8 -
2.3.1 Funkcija kapare - 8 -
2.3.2 Pravna dejstva kapare - 8 -
2.4 Pravo zaloge u robnom prometu - 10 -
2.4.1 Ručna zaloga - 10 -
2.4.2 Hipoteka - 12 -
2.5 Solidarnost - 12 -
2.6 Pravo pridržaja - 13 -
2.7 Odustanica - 13 -
3 ZAKLJUČAK - 14 -
4 LITERATURA - 15 -
Referentni URL