Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam i status preduzetnika u našem pravu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Privatni preduzetnik, u smislu Zakona o privatnim preduzetnicima , jeste fizičko lice koje, radi sticanja dobiti, osniva radnju i samostalno obavlja delatnost. Pod radnjom se podrazumeva: radionica, kancelarija, biro, servis, agencija, pansion, apoteka, ordinacija i sl. Privatni preduzetnik samostalno obavlja delatnosti, pod uslovima i na način utvrđen zakonom. Fizičko lice upisano u posebni registar, koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima, smatra se preduzetnikom ako je tim propisima to određeno. Individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu Zakona o privrednim društvima, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Preduzetnik može da obavlja svaku delatnost, osim delatnosti za koju je posebnim zakonom propisano da je ne može obavljati radnja.

Donošenjem novog zakona o privrednim društvima prestaje da važi Zakon o privrednim društvima „Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 i navedeni Zakon o privatnim preduzetnicima. Novo rešenje zakonodavca predviđa da se materija privrednih društava i preduzetnika reguliše jedinstvenim zakonom. Ovo rešenje je kudikamo bolјe što se same kodifikacije materije tiče, ali ostaje nejasno zašto zakonodavac nije usvojio i izmenu naziva samog zakona. Privatni preduzetnik je fizičko lice koje obavlјa privrednu delatnost. Dakle, preduzetnik nije pravno već je fizičko lice, a u svakom slučaju nije privredno društvo. Ovo je do sada bio razlog za izdvajanje materije koja reguliše privatne preduzetnike u zaseban zakon – Zakon o privatnim preduzetnicima. S obzirom na to da je zakonodavac rešio da spoji materiju, neophodno je bilo da izmeni i naziv samog zakona, te da ga nazove Zakon o privrednim subjektima, jer je to jedan širi pojam koji obuhvata i pojam privatnog preduzetnika.

SADRŽAJ

1 UVOD 3
2 Preduzetnik kao subjekat poslovnog prava 4
3 Osnivanje, odgovornost i prestanak preduzetnika u domaćoj pravnoj regulativi 7
3.1 Osnivanje preduzetnika 7
3.2 Ogovornost preduzetnika 8
3.3 Prestanak preduzetnika 9
3.3.1 Privremeni prestanak 9
3.3.2 Trajni prestanak 10
4 Preduzetnik po odredbama novog zakona o privrednim društvima 11
5 ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL