Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza finansijskog polozaja preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pregledno potpuno i vjerno prikazivanje finansijske situacije preduzeća predstavlja osnovnu pretpostavku za bilo kakvu finansijsku analizu i jedan od osnovnih i najvažnijih zadataka preduzeća. Stanje na jedan određeni dan izražava mogućnost finansiranja poslovanja preduzeća, rentabilnost sredstava sa kojima raspolaže i upravlja u izvršavnju svojih zadataka, a što je posebno važno izražava i određeni stepen sposobnosti preduzeća u izmirenju svojih obaveza, po bilo kom osnovu. Analizom finansijske situacije dolazi se do upotrebljivih podataka sa višestrukom namjenom.

FINANSIJSKA ANALIZA STANJA

U finansijskoj analizi stanja razlikujemo tri tipa analize:
- investiciona analiza,
- analiza finansiranja, i
- analiza likvidnosti.

Uz upotrebu horizontalnih i vertikalnih pravila finansiranja izvode se zaključci o adekvatnosti upotrebe kapitala, o podobnosti finansiranja sa procjenom rizika finansiranja i o stepenu saglasnosti između potencijala i obaveza za plaćanje.

Upoređenje planiranih i ostvarenih veličina bilansa stanja prethodi poređenju razvoja bilansnih pozicija.

Upoređenja razvoja finansijske strukture preduzeća istih privrednih oblasti, industrijekih grana, teritorija, treba da ukažu na uticaj različitih politika investiranja, finansiranja i usaglašavanja između potencijala i obaveza za plaćanje za kreditnu sposobnost, kao i na sposobnost zarađivanja...


SADRŽAJ

UVOD................................ 2
1. FINANSIJSKA ANALIZA STANJA............................ 3
2. BILANSNA ANALIZA USPJEHA................. 4
3. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE KROZ PRIZMU CILJNIH VELIČINA USPJEHA.................... 4
4. ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA......... 5
5. SAVREMENI ASPEKT FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA BANAKA................... 11
6. SAVREMENI IZAZOVI ZA RAČUNOVOĐE I FINANSIJSKE MENADŽERE U SPORTSKOJ INDUSTRIJI............. 12
ZAKLJUČAK.......................... 13
LITERATURA........................... 14
PRILOG............................ 15
Referentni URL