Pojam i osnivanje drustva sa ogranicenom odgovornoscu

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Pojam i osnivanje drustva sa ogranicenom odgovornoscu
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Drustvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u nemačkom pravu, regulisano zakonom iz 1892.godine, a odatle je preuzeto i u druge zemlje.
Teskce definisana drustva sa ogranicenom odgovornoscu diktirane njegovom pravnom prirodom( ima osobine i drustva lica i društva kapitala) imala su vidn odraz posebno u zakonodavstvu, koje u vecini slucajeva izbegava davanje direktne definicije ovog drustva, vec to prepusa pravnoj doktrini.
“Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je iz potrebe kombinovnja karakteristika tipičnih društva lica (licne osobine članova društva bitne su za nastanak, postojanje , promenu članova i prestanak drustva), I tipične karakteristike drustva kapitala ( ograničena odgovornost za rizik poslovanja drustva na visinu njihovog uloga u društvu), te otuda ima osobine i jednih i drugih društva, što otežava njegovo definisanje. Najčesće se ipak radi o drustvu sa malim kapitalom I malim brojem clanova. Zbog znacajne povezanost ovogdrustva sa drustvoima lica neki ga nazivaju I inkorporisani ortakluka, a kako kod ovog drustva i pored personalnih karakteristika neme neogranicene odgovornosti neki ga nazivaju i komanditno drustvo bez komplementara.Iako ima dosta institucionalnih elemenata, koji cak preovladjuju nad ugovorenim elementima,sama cinjenica da ovo druvo ne moze da prikuplja novac za svoje finansiranje javnim putem udaljava ga od akcionarskog drustva i ipak ograničava domet čineći ga malim ili srednjim privrednim drustvom.”
Uzimajući u obzir sve osobine društva sa ograničenom odgovornošću možemo ga definisati kao društvo sa pavnim subjektivitetom, koje pod zajednickim (personalnim ili realnim) poslovnim imenom i po pravilu fiksiranim osnovnim kapitalom obavlja odredjenu privrednu delatnost, uz odgovornost celokupnom svojom imovinom.

2. POJAM I OSNIVANJE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Prema odredbi zakona o privrednim društvima, društvo sa ograničenom odgovornošću je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. Društvo sa ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Imovinu društva čini pravo svojina na pokretnim i nepokretnnim stvarima, hartije od vrednosti i druga imovinska prava. Članovi društva sa ograničenom odgovornošću ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovini društva.Društvo može imati najviše 50 članova.
Prilikom osnivanjadruštva sa ograničenom odgovornošću članovi sami uređuju međusobne odnose slobodno osim ako zakonom nije drugačije propisano. Minimalan osnovni kapital neophodan za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću je 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu. Polovina se mora uplatiti na privremen račun do registracije društva, a ostatak najkasnije do isteka dve godine od dana registracije. Kapital društva se može uvećavati i smanjivati, ali u skladu sa zakonom , tako da osim novčanog može biti i ne novčani ulozi (koji mogu uključivati i izvršeni rad i pruže ne usluge društva).

3. OSNIVAČKI AKTI I UGOVOR ČLANOVA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

3.1. OSNIVAČKI AKTI


Društva sa ograničenom odgovornošću osniva se odgovarajućim osnivačkim aktom. U slučaju kada ima više članova društva sa ograničenom odgovornošću nastaje na osnovu ugovora o osnivanju, a ako je osnivač jedan član na osnovu odluke o osnivanju. Obavezni akti društva sa ograničenom odgovornošću su:
-Puno ime i prebivalište svih fizičkih lica i poslovno ime i sedište pravnog lica člana društva;
-Poslovno ime i sedište društva;
-Pretežna delatnost društva;
-Naznačene vrste i vrednosti uloga svakog osnivača i opis vrste i vrednost nenovčanog uloga;
-Način i vreme unosa nenovčanog uloga, odnosno način i vreme uplate novčanog uloga;
-Ukupan iznos troškova osnivanja, a po potrebi i iznos troškova pre započinjanja poslovanja;
-Odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju ili pre osnivanja društva i
-Zastupanje društva
-Način promene pravne forme društva;
-Trajanje i prestanak društva;
-Druge elemente značajne za poslovanje.

Osnivačka akta društva sa ogranočenom odgovornošću mogu se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva.Osnivačkim aktom se može predvideti da se akt menja većinom glasova ,ali ne manjom većinom od obične većine glasova svih članova društva.

3.2. UGOVOR ČLANOVA DRUŠTVA

Društvo sa ograničenom odgovornošću, pored osnivačkog akta može imati i ugovor članova društva kojim se uređuje naročito poslovanje društva i upravljanje. Ugovor članova društva sačinjava se u pisanoj formi i naročito sadrži odredbe o:
-Obaveze članova na dodatne uloge pored osnovnih uloga
-Naknade i posledice u slučaju neispunjenja obaveza
-Posebni uslovi i načinu prenosa udela članova društva koji se razlikuju od načina uređenim zakonom
-Načinu za ostvarivanje prava glasa članova društva ili prava na dividendu
-Postupku odlučivanja.

Ugovor se ne dostavlja uz prijavu za registraciju.Ugovor postaje važeći sa danom potpisivanja svih članova, osim ako u ugovoru nije drugačije naglašeno.Osnivačkim aktom društva sa ograničenom odgovornošću se određuje o troškovim osnivanja.

4. OSNOVNE OBAVEZE ČLANOVA

Ulog u društvu sa ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani. Ulozi članova ne moraju biti isti, jer visina uloga se reguliše osnivačkim aktom. Članovi mogu naknadno doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga. Ako član društva ne unese dodatni ulog, ostali članovi su dužni da uplate taj deo srazmerno svojim udelima, osim ako aktom o osnivanju ili ugovorom nije drugačije predviđeno.

5. OSNOVNI KAPITAL

Novčani deo osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremen račun do registracije društva, a ostatak se uplaćuje najkasnije u roku od dve godine od dana registracije. Osnovni kapital se može osnivačkim aktom povećavati ili smanjivati ,ali nesme biti manji od vrednosti koja je propisana zakonom.

6. UDELI

Član društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, a ako stekne više udela, ti udeli se spajaju i postaju jedan udeo. Pravo glasa članova društva sa ograničenom odgovornošću srazmeran je udelima članova, osim ako aktom o osnivanju nije drugačije predviđeno.
Društvo sa ograničenom odgovornošću izdaje svakom članu potvrdu kao dokaz članstva i njegovog udela.Jedan udeo može pripadati jednom licu ili većem broju lica. Suvlasnici udela se u društvu sa ograničenom odgovornošću smatraju jednim članom, a u knjigu udela upisuje se puno ime i prezime svakog suvlasnika udela. Svi suvlasnici određenog udela pravo ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika.

Društvo je obavezno da vodi knjigu udela članova društva, a bitno je pomenuti da :
-Upis u knjigu udela društva omogućuje kontrolu pristupa novih članova , promene postojećih članova i uspostavljanje jasnih odnosa između društva i članova;
-Članovi društva imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo kopiranja, a ostala zainteresovana lica imaju ovo pravo samo po odobrenju nadležnog organa;
-Niko ko nije upisan u knjigu udela ne može se smatrati članom društva u odnosu prema društvu i ne može ostvariti članska prava;
-Knjiga udela ima konstitutivno dejstvo, a ne deklarativno.

U knjigu udela upisuje se:
-Ime i prebivalište odnosno poslovno ime
-Sedište
-Poreski identifikacioni broj svakog člana društva, odnosno svakog suvlasnika i njhovog zajedničkog punomoćnika.
-Iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski ulozi pored osnovnog udela.
-Opterećenja udela
-Broj i procenat glasova svakog udela
-Podela i svi preneti udeli uključujuči i vreme prenosioca i sticanje
-Sve promene podataka

Društvo sa ograničenom odgovornošću mora prijaviti svaku promenu podataka u knjizi udela.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:25 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Formiranje deoničarskog društva derrick 0 1,611 02-06-2013 01:11 PM
zadnja poruka: derrick
  Nastanak i karakteristike informatičkog društva Autor1 6 4,587 22-05-2011 12:33 PM
zadnja poruka: derrick
  Revizija osiguravajućih društva derrick 0 1,936 11-09-2010 12:56 PM
zadnja poruka: derrick
  Pojam, vrste i uloga hartija od vrednosti Vesnica 0 9,389 06-07-2010 09:38 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Pojam akcionarskog društva Vesnica 0 2,435 06-07-2010 09:18 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: