SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Pitanja i Odgovori:
Kako do gotovih radova!
Izrada novih radova!

Kontakt:
[email protected] +381611100105 (SMS, Viber, WhatsApp)

Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
SAOBRACAJNA PDF Štampa
 1. Транспортни системи у функцији логистичких транспортних услуга у робном саобраћају
 2. Strategijski menad?ment u proizvodnji i saobraćaju
 3. ugovori u vodenom saobracaju injihov ynacaj
 4. Управљање,развој и савремени концепти управљања у јавном сектору
 5. Uva?avanje potrebe potrošača
 6. Analiza međugradske autobuske linije Niš – Zaječar AD Niš ekspres iz Niša sa predlogom organizaciono tehničkih mera za uspešnije poslovanje
 7. Analiza napajanja autobusa u JGSP Novi Sad
 8. Analiza stanja i podataka o saobraćajnim tokovima na naplatnim stanicama
 9. Analiza voznog parka GSP-a
 10. Automobilska industrija u Nemčkoj
 11. Bio-dizel gorivo
 12. Brod za prevoz tereta u rasutom stanju
 13. Carinjenje robe
 14. Definisanje tehnološkog rešenja istovara buntova bakarnih šipki iz vagona
 15. Demografski cinioci razvoja saobracaja- migracije
 16. DHL
 17. Direktive EU-a i Velike Britanije o postupanju sa vozilima na kraju ?ivotnog veka
 18. Drumska transportna sredstva
 19. Elementi za vrednovanje saobraćajnih nezgoda sa učešćem biciklista
 20. Formiranje cena usluga u špediciji
 21. Frame relay
 22. Industrijski transport (Projektni zadatak)
 23. Instradacija izvoznog robnog toka (Projektni zadatak)
 24. Integralni transport
 25. In?injersko crtanje primenom računara (AUTOCAD)
 26. Izveštaj sa sajma - Pneumatici Continental
 27. JAT Kargo
 28. JP Aerodrom Nikola Tesla
 29. Klasifikacija motornih i priključnih vozila
 30. Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja
 31. Kvalitet usluga u Pošti i telekomunikacijama
 32. Lako kvarljiva roba u transportu
 33. Međunarodna špedicija
 34. Međuoperacijski transport
 35. Metodi optimizacije programa transporta
 36. Metodika obuke voznje
 37. Motorna vozila (Projektni zadatak)
 38. Određivanje optimalne koncentracije čvrste faze pri hidrauličnom transportu suspenzije u kosom pravolinijskom cevovodu
 39. Određivanje optimalne lokacije skladišta - primena hibridne analize i gravitacionog metoda
 40. Odr?avanje teretnog vozila
 41. Oprema na doku (luci)
 42. Oprema puta kao faktor bezbednosti saobracaja
 43. Oprema za osiguranje tereta
 44. Optimizacija hodova poštanskih vozila
 45. Optimizacija transportnih lanaca za pivo
 46. Pneumatik kao faktor stabilnosti vozila
 47. Ponuda logističkih usluga otpreme robe u izvozu od Beograda do Hjustona (Projektni zadatak)
 48. Poštanska špedicija
 49. Poštanski saobraćaj
 50. Prezentacija špediterskih kompanija
 51. Primena WDM/DWDM-a
 52. Primer obavljanja drumskog transporta robe u preduzeću
 53. RJ za transport i preradu poštanskih pošiljaka u Beogradu
 54. Saobracajne nezgode (Projektni zadatak)
 55. Sistemi za naplatu putarine
 56. Sistemi za praćenje kontejnera
 57. Sudar brodova
 58. Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
 59. Tahografi
 60. Tehnicko odrzavanje vozila
 61. Transport maziva
 62. Transportna geografija koncept i dimenzije
 63. Transportni problem
 64. Uloga međunarodnih špeditera logistička podrška u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova
 65. Vangabari?nitna pošiljka : Izvoz transformatora
 66. Vrednovanje u saobraćaju i transportu : Deonica puta Herceg Novi - Kamenari (Godišnji zadatak)
 67. Vrednovanje u saobraćaju i transportu : Deonica puta Lastva - Budva - Zavala (Godišnji zadatak)
 68. Vrednovanje u saobraćaju i transportu : Deonica puta Ratina - Novo Selo (Godišnji zadatak)
 69. Vrednovanje u saobraćaju i transportu : Deonica puta Stalać - Ćićevac (Godišnji zadatak)
 70. Zeleznica
 71. Zeleznicki saobracaj u Srbiji -Stanje i perspektive u 2007-oj godini i razvoj
 
seminarski