SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Pitanja i Odgovori:
Kako do gotovih radova!
Izrada novih radova!

Kontakt:
[email protected] +381611100105 (SMS, Viber, WhatsApp)

Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
SOCIOLOGIJA PDF Štampa

Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz SOCIOLOGIJE.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .

Alkoholizam - psihopatologija
Alkoholizam - sociologija
Alkoholizam kao problem porodice i drustva
Birokratija-fenomen birokratije kod maxa webera
Blagdani u judaizmu - sociologija
Bosna i herecegovina od 1995 - sociologija
Bosna i herecegovina od 1995 tranzicija i rekonstrukcija privrede - sociologija
Brak
Brak, srodničke veze i porodični odnosi kao činioci društvenog položaja roma - sociologija
Budizam
Budizam - sociologija
Budizam 2
Cannabis sativa-marihuana
Crkva bosanska - politologija
Društvena funkcija magijskih obreda i rituala- maturski rad
Društvena misao antičkog perioda - sociologija
Društvene funkcije religije
Drustvene grupe
Društvene grupe
Društvene grupe  - sociologija
Drustvene zajednice
Drustveni polozaj vanbracne zajednice
Društveno-ekonomsko uređenje - ustavno pravo
Drustvo i drustvene pojave - sociologija
Drustvo i drustvene pojave - uvod u sociologiju
Društvo i društvene pojave-sociologija
Društvo kao problem sociologije
Drustvo spektakla
Društvo, mladi, droga - sociologija
Društvo, mladi, droga-sociologija
Država
Drzava - sociologija
Drzava blagostanja
Država i organizacija vlasti
Emil dirkem - sociologija
Extra-religija
Fasizam-sociologija
Funkcionalisticko tumacenje drustvenog  razvoja - sociologija i osnovi bezbednosti
Globalizacija - sociologija
Globalizacija 22 - sociologija
Harizmatične vođe
Hegelovo poimanje povijesnog razvoja - sociologija
Hinduizam - sociologija
Hriscanstvo
Hriscanstvo 1
Hriscanstvo i srpska pravoslavna crkva
Ideologija-sociologija
Islam
Islam - sociologija
Islam 2 - sociologija
Islam-sociologija
Istorijski oblici razvoja porodice
Istorijski razvoj porodice - sociologija
Istorijski razvoj sociologije-sociologija-17
Javno mnjenje i savremeno drustvo - sociologija
Jedinče u porodici
Jevrejstvo
Jevrejstvo - sociologija
Jevrejstvo sociologija-12
Karakteristike radnog traumatizma i apsentizma sa aspekta socijalne medicine
Karl_marks
Klasa, stratifikacija i nejednakost
Kriminal - sociologija
Kultura drustvo i pojedinca - sociologija
Kultura i drustvo
Kultura i moda - sociologija
Kultura interneta - sociologija
Kvalitet roditeljstva, istorijski osvrt i uslovi od  kojih zavisi
Licnost isusa hrista
Mafija
Magija, mitologija, religija
Maks veber
Maks veber o klasama i klasnom drustvu
Maks veber o klasama i klasnom društvu
Maturski rad-jevrejstvo
Maturski rad-nestanak jezika u svijetu-sociologija
Max weber
Mesto i uloga religije danas
Metod sociologije
Metode ispitivanja u sociologiji-15
Mit i mitologija
Mladi i kriminal
Mladi na selu
Mladi na selu - sociologija
Mladi u srbiji - sociologija
Moderna porodica
Motivisanost mladih za konzumiranje alkohola - sociologija
Nacija
Nacija - sociologija
Nacija-sociologija
Nacionalne manjine
Nacionalne manjine u srbiji – prava i položaj
Nacionalni program
Nacrt razvoja održivog razvoja republike srbije - sociologija
Narkomanija - sociologija
Narkomanija kao drustveni fenomen
Narkomanija kod mladih - socijalni rad sa mladima
Narkomanija-cirilica
Narod i nacija - pojam i razlika
Narod kao globalna drustvena grupa
Narod kao globalna društvena grupa
Nasilje - sociologija
Nasilje nad decom u savremenoj porodici - sociologija
Nasilje u porodici - sociologija
Nastavnik i njegove karakteristike - uvod u andragogiju
Obicaji i moral - sociologija - maturski
Oblici društvene svesti- socilogija
Oblici politickog poretka
Odgoj djece u islamu - sociologija
Odlike braka u  srbiji
Odnos crkve prema sekti
Odnos sociologije  i  istorije
Odnosi medju polovima
Odrednice evropskog kulturnog identiteta - sociologija
Osnivaci sociologije
Osnovi sociologije
Osnovne ideje i problemi liberalizma
Osobine i licnosti vodje
Osobine i licnosti vodje - industrijskog menadzmenta
P.burdje-vladavina muskaraca
Partije i partijski sistemi - sociologija politike
Pitanje religije i globalizacije sa osvrtom na muslimansku religiju i fundamentalizam
Pojam drzave  kao pravne i politicke organizacije
Pojam i  osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću - sociologija
Pojam i struktura društva - sociologija
Pojam lider, preduzetnik i menadzer
Pojam maloljetnicke delikvencije - sociologija
Pojam moci
Pojam narkomanije
Pojam sociologije i njen odnos prema drugim drusštvenim naukama - sociologija
Pojam sociologije i njen odnos prema drugim društvenim naukama - sociologija
Pojma maloljetnicke delikvencije djukic vezmar knezevic malesevic
Politicke partije
Političke partije u srbiji - politika
Politika i moral
Politika i zlo - sociologija
Politika, moc i vlast
Poremećaji identiteta u adolescenciji
Porodica
Porodica - sociologija
Porodica i brak
Porodica i funkcije porodice
Porodica- sociologija
Posledice modernosti - enntoni gidens
Posljedice lišenja slobode - penologija
Prava zena - sociologija -n
Predmet sociologije i njen odnos prema drugim naukama
Prevencija zloupotrebe opojnih droga - socijalni rad
Primitivna kultura frejzerovo tumacenje magije
Prostitucija
Prostitucija - istazivanje
Protektivno civilno društvo - politička sociologija
Pusenje i zavisnost
Radna sredina - sociologija rada
Rat kao najtezi oblik drustvenog sukoba - sociologija
Ravnogorski cetnicki pokret
Razvoj misli o drzavi kroz vekove-sociologija
Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou - uticaj podmladaka politickih partija na taj proces
Religija
Religija - socioligije
Religija - sociologija
Religija danas - seminarski rad
Religija i drustvo - sociologija
Religija kao element kulture - sociologija
Religija kao faktor političke kulture i ekonomskog razvoja - socijalna politika
Religija starog egipta - istorija kulture i civilizacije
Religija u praistoriji - uporedna pravna tradicija
Religija-10
Religije i veroispopvesti nacionalnih manjina u srbiji - sociologija
Rod i ljudska seksualnost- sociologije
Romi kao etnicka zajednica
Samoubistvo - sociologija
Savremeni teorijski pravci u sociologiji - sociologija
Sekte
Seminarski  porodica
Sicilijanska mafija
Siromaštvo - sociologija
Soc. strategija blagostanja - eko. soc. penz. i zdrav. osigur.
Socijalna antropologija - antropologija
Socijalna i politička misao hamdije pozderca period  socijalizma
Sociloške teorije prava -sociologija prava-16
Sociologija - obrada dela erving gofman- kako se predstavljamo u  svakodnevnom životu
Sociologija -fenomen zla
Sociologija ljubav
Sociologija morala
Sociologija -prorok muhamed i moralne poruke kurana
Sociologija rada
Sociologija rada - sociologija
Sociologija rada 2 - sociologija
Sociologija,porodica
Sociologija-kultura-nastanak i razvoj
Sociologija-rat kao drustveni fenomen
Sociologija-religija
Sociologijska motrišta hipi (hippie) generacije
Sociolologija - politika i moc
Sociološke dimenzije  poslovnih komunikacija - sociologija
Sociološke dimenzije  poslovnih komunikacija-sociologija
Socioloski aspekti interneta i rada na internetu
Socioloski aspekti masovne kulture
Stav srednjoškolaca prema obrazovanju na privatnim fakultetima - sociologija
Strah od digitalizacije uma
Strasti i interesi - sociologija
Stres na radnom mestu - socijalna psihologija
Teorija drzave i prava-drzavnost evropske unije
Teorije o porodici
Terapijska primjena i zloupotreba kokaina
Terapijska primjena i zloupotreba opijuma.
Tipologija braka i porodice - sociologija
Totem i tabu
Totemizam
Uloga porodice u prevenciji alkoholizma -sociologija
Uloga porodice u procesu ozdravljenja našeg društva
Uticaj nasilja
Uticaj nasilja sa televizije na omladinu
Uzroci i posledice ratova na teritoriji bivše jugoslavije - sociologija
Uzroci i posledice razvoja braka - sociologija
Uzroci raspada sfrj - politika
Verske sekte
Vjera i nada kao imaginacija ili motivacija - sociologija
Vrednosne orijentacije srednje klase u periodu postsocijlaističke transformacije u srbiji- diplomski rad
Vrednosti i ideoloske orijentacije drustvenih slojeva
Znacaj i dela ogista konta - sociologija

Možete nas kontaktirati na Kontakt

 

Gotovi maturski, seminarski i diplomski radovi iz oblasti:ekonomije, bankarstvo, informacioni sistemi, racunarske mreze ,hardver, inteligencija, turizam,menadzment, fizika, informatika , biologija i ekologija, istorija, Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society, informacioni sistemi, racunarska simulacija, hardver, inteligencija, turizam, biologija, fizika, geografija, hemija, Carine, Carinsko poslovanje informatika Maturski seminarski  maturalni  diplomski radovi maturalna radnja magistarski radovi bankarstvo menadzment – WWW.MATURSKIRADOVI.NET  - 10 Godina TRADICIJE I ISKUSTVA – 7500 GOTOVIH RADOVA

 

 
seminarski