Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Znanstvena metoda i njene osnovne značajke - metodologija istraživačkog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Razvoj znanstvene metode predstavlja neodvojiv dio od historije razvoja same znanosti. Drevni Egipatski dokumenti, opisivali su metode medicinske dijagnoze. U drevnoj Grčkoj, nekoliko bitnih elemenata induktivne znanstvene metode bili su opisani. Moderna znanstvena metoda, prvo je razvijena u Mulsimanskoj znanosti, gdje je ostvaren značajan napredak u metodologiji, naročito u radovima Alhazena u 11. stoljeću. Najznačajniji razvoj znanstvene metode u muslimanskoj znanosti, bilo je korištenje eksperimenata, da bi se razdvojio skup između znanstvenih teorija u sklopu generalne empirijske orijentacije.
Fundamentalne doktrine znantvene metode nastale su ništa kasnije, do uspona modernih prirodnih znanosti, u 17 i 18 stoljeću. 1637 godine Rene Decartes, uspostavio je okosnicu principa znanstvene metode u svom djelu „Diskurs Metode“. Smatra sa da je ovo prvi početak znanstvene metode.
Krajem 19. stoljeća, Čarls Sanders Pierce, predložio je shemu za koji se ispostavilo kasnije da je imala uticaja na razvoj sadašnje znanstvene metode. Pierce je predstavio napredak na nekoliko načina. Prvo, u svome djelu „Kako razjasniti naše ideje“, Pierce je predstavio objektivno verifikovanu metodu za testiranje istine narodnog znanja, na način koji je iznad pukih alternativa, fokusirajući se na indukciju i dedukciju (što je i bio trend sredinom 18 stoljeća). Drugo, i više direktan značaj i uticaj na modernu metodu, Pierce je uspostavio temelje za hipotezu/testiranje koja je i danas u upotrebi. ...

METODE U ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOM RADU

Prije ekspilicitnog navođenja osnovnih značajki znanstvenih metoda, potrebno je vrlo koncizno podsjetiti na nekoliko pojmova kao što su: logika, metoda, metodologija i metodika.

LOGIKA

Logika (grčki „logos“- razum, mišljenje, prosuđivanje, odnosno znanost o načelima mišljenja, razumnost, pravilnost i unutrašnja zakonomjernost) je znanost (nauka) o pravilnom mišljenju što vodi istini (tzv.formalna logika). Formalna logika kao „elementarna“ bavi se pojmovima (njihovim opsegom i sadržajem), sudovima, zaključcima, a kao znanost o metodi bavi se putevima i uvjetima znanstvenog spoznavanja. Za razliku od formalne logike, formalistčka logika je metafizička znanost koja razmatra vanjske oblike mišljenja nezavisno od njihova sadržaja i izvan razvoja.
Logika je grana filozofije. To je nauka o oblicima valjane (pravilan, ispravan, tačan) misli i metodama saznanja. Logika sa metodologijom je jedna od osnovnih filozofskih disciplina.
Logika, prosto govoreći, znači veštinu i metodu pravilnog mišljenja. Ona je „logija“ ili metoda svake nauke, svakog učenja i svake umetnosti, i čak je sakrivena i u muzici. Ona je nauka zato što se proces pravilnog mišljenja može, kao kod Fizike i Matematike, svesti na zakone, i njih može naučiti svaki normalan čovek. Ona je veština zato što vežbanjem daje mišljenju najzad onu nesvesnu i neposrednu sigurnost kojom prsti pijanista klize preko njegovog instrumenta do slučajnih harmonija. Ništa nije suvlje od logike, a ništa važnije.
Ovu nauku nagoveštavali su već Sokrat, koji je neprestano tražio da se sve definiše, i Platon, koji je neprestano izglađivao sve pojmove. Mala rasprava Aristotelova O definiciji pokazuje kako se njegova logika hranila iz tih izvora.
„Želite li da ce razgovarate sa mnom (rekao je Volter) onda mi definišite svoje pojmove.“
Kolike bi se debate bile svele na jedan paragraf, samo da su disputanti preduzeli da definišu svoje pojmove! Alfa i omega logike, njeno telo i duša, jeste to da se svaki važni pojam u ozbiljnom govoru podvrgne najstrožijem ispitivanju. To je teško, i to bezobzirno stavlja duh na probu, ali, ako je ovo izvršeno, onda je i svaki zadatak već napola rešen
Možemo reći da je, logika je izučavanje idealne metode mišljenja i ispitivanja; unutrašnje i spoljno posmatranje, dedukcija i indukcija, obrazovanje hipoteza i eksperimenat, analiza i sinteza, to su oblici ljudske delatnosti što ih logika teži da razume i njima da se bavi....
Referentni URL