Vrsta bankovnih garancija

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
mat.dipl5 Nije na vezi
Member
***

Poruka: 245
Pridružen: Sep 2010
Poruka: #1
Vrsta bankovnih garancija
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1 UVOD

Bankarska garancija predstavlja pismenu ispravu kojom se banka obavezuje prema primaocu garancije (korisniku) da će mu, za slučaj da mu treće lice ne ispuni obavezu o dospelosti, izmiriti obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji. Izdavanju bankarske garancije prethodi zaključenje određenog osnovnog ugovora (kupovina opreme, izvođenje građevinskih radova, i sl.). U ovom ugovoru, dužnik preuzima obavezu da poveriocu pribavi garanciju određene banke, u cilju obezbeđenja poveriočevog potraživanja. Nakon zaključenja osnovnog ugovora, dužnik zaključuje sa ugovor o izdavanju bankarske garancije sa određenom bankom. Ovim ugovorom banka se obavezuje da će u svoje ime, a za račun dužnika (nalogodavca), dati garanciju trećem licu (korisniku), dok se dužnik (nalogodavac) obavezuje da će za to platiti banci (davaocu garancije) određenu naknadu (proviziju), vratiti novčani iznos koji je banka platila korisniku garancije i ispuniti druge obaveze predviđene ugovorom. Bankarska garancija podrazumeva pravne odnose između najmanje tri lica: odnos između poverioca i dužnika iz osnovnog ugovora; odnos između banke i nalogodavca (dužnika iz osnovnog posla) i odnos između banke i korisnika garancije (poverioca iz osnovnog ugovora).U posao bankarske garancije može da se uključi i više banaka i tada se uspostavljaju novi pravni odnosi između banaka s jedne strane i između banaka i korisnika garancije s druge strane.

1.1 Bankaraska garancija

Bankaraska garancija predstavlja sredstvo obezbeđenja potraživanja koje se, zbog svoje prilagođenosti potrebama poslovnog prometa, često koristi u poslovnoj praksi. Osnovna prednost bankarske garancije ogleda se u njenoj bržoj i efikasnijoj realizaciji s obzirom da u slučaju neizvršenja obaveze od strane dužnika, poverilac, po pravilu, ne mora pokretati sudski spor radi namirenja svog potraživanja. Bankarska garancija je sigurnija u odnosu na jemstvo, budući da za ispunjenje dužnikove obaveze garantuje banka kao finansijska institucija. U pravnom sistemu Srbije bankarska garancija je na opšti način regulisana Zakonom o obligacionim odnosima. Pojedina pitanja koja se odnose na bankarsku garanciju regulisana su posebnim propisima, kao i pravlima autonomnog prava. Zakon ne određuje bitne elemente bankarske garancije, prepuštajući ugovornim stranama da ih predvide saglasnošću svojih volja. Ipak, u bankarskoj praksi iskristalisali su se određeni bitni elementi, zajednički za svaki oblik bankarske garancije.

U njih ulaze:

•nazivi (firme) i sedišta davaoca i primoca garancije,
•naznačenje posla čije se ispunjenje obezbeđuje bankarskom garancijom,
•novčani iznos na koji garancija glasi,
•rok važenja garancije,
•mesto i datum izdavanja garancije
•potpis ovlašćenog lica davaoca garancije.

U praksi se, pored navedenih bitnih elemenata, najčeće ugovaraju i: klauzula o vraćanju garancije, zlatna i valutna klauzula, klauzula o kliznoj skali, klauzula o kamatnoj stopi, klauzula o primeni merodavnog prava, klauzula o sudu ili arbitraži koji će rešavati spor koji eventualno proistekne iz garancije i sl. Zakon predviđa da bankarska garancija mora biti izdata u pismenoj formi što znači da pismena forma predstavlja uslov punovažnosti bankarske garancije.

2 VRSTA BANKARSKE GARANCIJE


U pogledu vrsta bankarske garancije, u domaćoj poslovnoj praksi najpoznatije su:

a) licitaciona garancija, kojom se pokrivaju sve štete do visine garantnog iznosa koje bi investitor imao za slučaj da učesnik u licitaciji čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, ne zaključi ugovor ili ne pribavi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla;
b) garancija za dobro izvršenje posla, kojom se banka obavezuje korisniku da će isplatiti određeni novčani iznos ako dužnik iz osnovnog posla ne ispuni ili neuredno ispuni svoju ugovornu obavezu;
c) garancija za vraćanje avansa, kojom se banka obavezuje da će korisniku garancije isplatiti garantnu sumu za slučaj da njegov dužnik iz osnovnog posla ne ispuni svoje ugovorne obaveze za koje je on dao avans ili ne vrati avans na drugi način;
d) uslovna garancija, kod koje korisnik, da bi realizovao svoja prava iz garancije, mora prethodno da dokaže da je ispunio svoje obaveze iz osnovnog ugovora i da dužnik iz osnovnog ugovora nije ispunio obavezu;
e) bezuslovna garancija, gde korisnik garancije ostvaruje prava iz garancije podnošenjem banci o roku važenja garancije zahteva za isplatu, sa izjavom da dužnik iz osnovnog ugovora nije o roku ispunio svoje obaveze;
f) akcesorna garancija, kod koje banka koja je dala garanciju može prema korisniku garancije da istakne sve prigovore iz osnovnog ugovora koje bi mogao istaći nalogodavac kao dužnik, kao i prigovore koji proističu iz pravnog odnosa koji je zasnovan izmeđuSADRŽAJ :

1 UVOD 2
1.1 Bankaraska garancija 2
2 VRSTA BANKARSKE GARANCIJE 3
2.1 Bitni elementi vrsta bankarskih garancija 5
2.2 Licitaciona garancija 6
2.3 Garancija za dobro izvršenje posla 7
2.4 Garancija za vraćanje avansa 7
2.5 Uslovna garancija 7
2.6 Bezuslovna garancija 7
2.7 Samostalna garancija 7
2.8 Akcesorna garancija 8
2.9 Supergarancija 8
2.10 Primer je američki Federal Acquisition Regulations System 9
2.11 Garancija za povraćaj avansa (Advance Payment Bonds / Guarantees) 9
2.12 Retencione garancije (Retention Bonds / Guarantees) 9
2.13 Garancije za održavanje (Warranty Bonds / Guarantees), 10
2.14 Carinske garancije 10
3 LITERTURA 11


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
02:18 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Poređenje dokumentarnih akreditiva i bankarskih garancija Maja 0 2,619 19-07-2012 03:30 PM
zadnja poruka: Maja
  Bankarska garancija mat.dipl5 0 6,329 09-09-2010 09:55 AM
zadnja poruka: mat.dipl5
  Bankarska garancija kao instrument medjunarodnog prometa mat.dipl5 0 18,339 09-09-2010 09:49 AM
zadnja poruka: mat.dipl5
  Odnos dokumentarnih akreditiva i bankarskih garancija VS1 0 2,639 03-07-2010 03:26 PM
zadnja poruka: VS1

Skoči na forum: