Monetarna politika u funkciji oblikovanja razvojnih tokova

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Monetarna politika u funkciji oblikovanja razvojnih tokova
Šalign=justifyĆMaturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Značaj monetarne komponente za nesmetano funkcionisanje tržišnih ekonomija je veliki. To je i razumljivo kada se ima u vidu činjenica da se priroda monetarnih agregata menja izuzetnom dinamikom, s jedne , kao i da se i sam karakter savremenih privrednih sistema neprekidno transformiše, s druge strane. Ogroman broj relacija postoji izmedju pojedinih monetarnih agregata i realnih makroekonomskih veličina. Po pravilu, radi se o izuzetno složenim fenomenima koje je veoma teško precizno identifikovati i pri najsuptilnijim ekonomskim istraživanjima. Imajući na umu tu činjenicu, centralno pitanje na koje se traži odgovor u ovoj glavi moguće je definisati kao pokušaj bližeg odredjivanja uticaja monetarne politike na determinisanje stope privrednog rasta nacionalne ekonomije.
Sasvim je logično da elementarno razumevanje medjuodnosa monetarnih i realnih ekonomskih veličina podrazumeva analizu delovanja ponude novca na proizvodnju, ali i na mnoge druge makrovarijable kao što su zaposlenost, investicije, opšti nivo cena, nivo štednje, veličina eksternih efekata, karakter platnobilansnih pozicija.1 To drugim rečima znači, da traženje validnog odgovora na napred postavljeno pitanje podrazumeva apstrahovanje mnogih drugih uticaja monetarne politike u privredi, a usmeravanje pažnje na korelaciju monetarnih agregata i stope privrednog rasta.
Analiza mogućeg uticaja monetarne politike na privredni rast podrazumeva ispunjenje nekoliko važnih preduslova. Prvo, mora postojati odredjena korelacija ukupne tražnje i ponude novca. Drugo, ponuda novca je nezavisna od ukupne tražnje. Treće, novčana ponuda se nalazi pod striktnom kontrolom monetarnih vlasti.2
Usredsredjujući pažnju na pitanja koja su povezana sa prirodom delovanja monetarnih varijabli na dinamiku privrednog rasta, zapaža se da eekonomska teorija i posebno njen veoma razvijen segment koji se odnosi na monetarnu ekonomiju, na krajnje razlicit način objašnjava suštinu i način delovanja monetarne komponente na ključne makroekonomske varijable:

-nacionalni dohodak;
-stopu privrednog rasta;
-likvidnost privrede u celini;
-platni bilans;

Razumevanje osnovnih pravaca mogućeg delovanja movčanog faktora na privredni past, kao i ocean objektivnih mogućnosti koje monetarna politika ima u savremenim uslovima privredjivanja, implicite polazi od pretpostavke solidnog poznavanja prirode i uloge koju ima novac u funkcionisanju savremenih privrednih sistema.
Ukratko, svojom aktuelnošću se nameće pitanje načina na koji regulisanje količine novca u opticaju utiče na razvojnu dinamiku tržišnih privreda.

Na osnovu elemetarnog poznavanja savremene ekonomske misli, može se zaključiti da upravljanje novcem predstavlja veoma važnu komponentu makroekonomske politike razvoja. Pitanja u vezi moguće promene ponude novca kao multiplikovane monetarne baze i njenog uticaja na process aktiviranja raspoloživih proizvodnih resursa spadaju medju složenije probleme u modernoj ekonomskoj teoriji.3

Prvenstveno iz tog razloga novčani problemi postaju sve inkorporisaniji u makroekonosku politiku razvoja.
U zemljama razvijenog tržišta centralna banka je apsolutno nezavisna u vodjenju monetarne politike.
Tri osnovna instrumenta putem kojih ona kontroliše količinu novca u opticaju su:

1.Operacije na otvorenom tržištu;
2.Promena stope obaveznih rezervi i;
3.Promena diskontne stope.

Operacije na otvorenom tržištu podrazumevaju kupovinu i prodaju vrednosnih papira od strane centralne banke.
Kada centralna banka želi da poveća ponudu novca onda ona kupuje vrednosne papire na otvorenom tržištu. Suprotno, process smanjenja ponude novca podrazumeva prodaju vrednosnih papira na otvorenom tržištu. Operacijama na otvorenom tržištu direktno se utiče na visinu kamatne stope. Naime, kupovinom obvezniva na otvorenom tržištu od strane centralne banke ne povećava se samo ponuda novca već se povećavaju cene obveznica a istovremeno se povećava kamatna stopa. Po mnosim ekonomistima, daleko najznačajniji instrument delovanja centralne banke na ponudu novca je promena stope obveznih rezervi.4
Povećanjem stope obaveznih rezervi realizuje se restriktivna monetarna politika, i obrnuto, njihovim sniženjem kreatori makroekonomse politike su se opredelili za koncept expanzivne monetarne politike. I najzad, kada centralna banka uvećava diskontnu stopu dolazi do realizacije restriktivne monetarne politike, a u slučaju da centralna banka snižava visinu diskontne stope ostvaruje se concept expanzivne monetarne politike.

Važnost tri napred pomenuta instrumenta koja u svojim rukama drži centralna banka u sklopu makroekonomske politike razvoja ogleda se u njuhovom potencijalnom i realnom uticaju na ubrzanje, odnosno usporenje stope privrednog rasta.
Drugim rečima, pod pretpostavkom da novčana ponuda prati potrebe za novcem na tržištu, onda će ona biti u funkcionalnoj vezi sa privrednim aktivnostima.

ŠbĆSTAVOVI NAJZNAČAJNIJIH ŠKOLA PO PITANJU ULOGE NOVCA U PRIVREDIŠ/bĆ

Uticaj monetarne politike na oblikovanje realnih ekonomskih tokova ogleda se u njenom potencijalnom delovanju na način upotrebe pojedinih razvojnih faktora. Teorijski, njega je moguće istraživati pomoću analize uticaja osnovnih transmisionih mehanizama monetarne politike na optimalnu alokaciju proizvodnih faktora. Ovaj uticaj se ostvaruje uglavnom ekspanzivnom monetarnom politikom. Najednostavnije rečeno, delovanje monetarne politike na akceleraciju razvojene dinamike se može analizirati na osnovu njenog uticaja na rast realnih investicija.
a) Klasična ekonomska misao je u potpunosti prenebregavala mogući značaj novca u oblikovanju realnih ekonomskih tokova. Novac po klasičarima je neutralni faktor u odnosu na realne makrovelicine, odnosno on je isključivo sredstvo razmene. 5 Novac čini celokupnu provredu produktivnijom.6 Zato, po njima, novac ne utiče na činioce koji odredjuju ravnotežu na tržištu dobara, odnosno novac ne deluje na ravnotežu u realnom sektoru ekonomije. Ukratko, novac je indiferentan, neutralan element u odnosu na realne veličine. Zato ekonomisti pripadnici ove škole smatraju da nema potrebe za integrisanjem monetarne teorije i politike i razvojne ekonimije.
Centralno pitanje koje se pri tom nameće je kako organizovati monetarni system da bi novac funkcionisao kao efikasno sredstvo razmene. Razumljivo da ovakav pristup predstavlja preveliku simplifikaciju izuzetno složene stvarnosti budući da u profilisanju realnih ekonomskih tokova monetarna komponenta ima izuzetno veliku ulogu i znaćaj.
Odnos klasičnih ekonomista prema novcu najbolje pokazuje tzv. kvantitativna teorija novca koju ilustruje poznata jednačina razmene Irvinga Fisera: 7
M x V= P x T,
Q xV = P x T
pri čemu je M-količina novca u opticaju, v-brzina opticaja novca, P-nivo cena i T-obim novčanih transakcija po stalnim cenama.
Š/alignĆ


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
12:34 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Rubrike Kultura u internet izdanjima dnevnih listova Večernje novosti, Politika i Bli derrick 0 1,468 08-02-2013 12:41 AM
zadnja poruka: derrick
  Obrazovana tehnologija u funkciji unapređenja učenja i obrazovanja odraslih Maja 0 2,424 20-07-2012 05:09 PM
zadnja poruka: Maja
  Gotovi seminarski radovi POLITIKA Maja 0 2,864 11-03-2012 09:26 PM
zadnja poruka: Maja
  Monetarna politika Maja 0 1,813 02-02-2012 04:16 PM
zadnja poruka: Maja
  Veliki izborni utorak – dvije pobjede Georgea W. Busha - politika Dzemala 0 1,078 25-06-2010 04:05 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: