Mere zaštite i spasavanje od požara

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
VS1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 5,344
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Mere zaštite i spasavanje od požara
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžmenta, marketinga, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planova, makroekonomije, mikroekonomije, preduzetništva, upravljanja ljudskim resursima, carine i porezi.

Može se reći da je zaštita od požara kompleksna, multidisciplinarna nauka. Za ozbiljno bavljenje ovom oblašću potrebno je poznavanje više oblasti, kao što su: građevinarstvo, mašinstvo, tehnologija i elektrotehnika. Kod nas se ova oblast proučava na Vištoj Tehničko mašinskoj školi u Zemunu, Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu i Fakultetu zaštite na radu u Nišu.

Zaštita od požara je u Srbiji definisana Zakonom o zaštiti od požara. Ovim zakonom se definišu mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i pružanje pomoći u otklanjanju posledica prouzrokovanih požarom.

Opštine u skladu sa svojim pravima i dužnostima obezbeđuju sprovođenje organizacija i mera zaštite od požara od strane radnih organizacija, zajednica i državnih organa, radnih ljudi i građana, kao i preduzimanje mera koje imaju za cilj unapređenje zaštite od požara. Da bi se ovo ostvarilo opština svojom odlukom donosi plan zaštite od požara.

Radi organizovanja dobrovoljnog učestvovanja građana u preventivnom delovanju u oblasti zaštite od požara, propagiranju i popularisanju vatrogastva, kao i radi učestvovanja u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama i vršenju drugih aktivnosti i zadataka u vezi sa zaštitom od požara, u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara, građani mogu osnivati dobrovoljna vatrogasna društva i njihove saveze, počev od opštinskog, preko okružnog do republičkog vatrogasnog saveza.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je preko Sektora za vanredne situacije, na osnovu Ustavnih odredbi, izradilo novi Nacrt Zakona o zaštiti od požara. Izradi novog Nacrta pomenutog zakona pristupilo se iz više razloga, a kao najbitniji razlozi mogu se istaći:
• prevaziđenost društveno-organizacionih oblika starog zakona
• intencija da se stepen zaštite života i materijalnih dobara podigne na viši nivo
• približavanje zakonskoj regulativi razvijenih zemalja i zemalja u okruženju
• usklađivanje sa odredbama drugih zakona sa kojima Zakon o zaštiti od požara na neposredan način ima dodirnih elemenata
• uređenje u oblasti projektovanja, izvođenja i održavanja sistema za zaštitu od požara
• mogućnost novog načina organizovanja vatrogasnih jedinica, itd.

Posebno treba napomenuti da predloženi Nacrt Zakona o zaštiti od požara čini deo integrisanog sistema zaštite.

Predloženom koncepcijom dati su osnovni postulati po pitanjuma zaštite od požara, eksplozija, havarija i spasavanja. Naravno, sa donošenjem, odnosno usvajanjem predloženih zakonskih rešenja, predviđeno je i donošenje niza podzakonskih akata - Pravilnika, koji će bliže urediti pojedina pitanja sadržana u predlogu Zakona. Po osnovu predloženog rešenja predviđeno je donošenje ukupno 11 novih podzakonskih akata - Pravilnika.

Zakon o zaštiti od požara

Zaštitu od požara, kao sastavni deo društvene samozaštite, organizuju i obezbeđuju njeno sprovođenje društveno-političke zajednice i njihovi organi, mesne zajednice, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, radni ljudi i granani.

U cilju zaštite života ljudi i imovine od požara, subjekti, preduzimaju mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i pružanje pomoći u otklanjanju posledica prouzrokovanih požarom.

Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji normativne, upravne, organizaciono-tehničke, preventivne, obrazovne, informativno-vaspitne i druge prirode. Zaštita od požara se organizuje i neprekidno sprovodi na svim mestima i objektima koji su izloženi opasnosti od požara.

Opština u skladu sa svojim pravima i dužnostima obezbenuje sprovonenje organizacije i mera zaštite od požara od strane organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica i državnih organa (u daljem tekstu: organizacije i organi) radnih ljudi i granana, kao i preduzima druge mere koje imaju za cilj unaprenenje zaštite od požara.

Propisom koji u okviru svojih prava i dužnosti donosi opština urenuju se uslovi za zajedničko delovanje vatrogasnih jedinica sa specijalizovanim vatrogasnim jedinicama civilne zaštite.

Skupština opštine svojom odlukom donosi plan zaštite od požara. Polazeći od stanja i procene ugroženosti od požara, plan zaštite od požara sadrži naročito:
1. mere za otklanjanje nedostataka i unaprenenje stanja zaštite od požara, sa planom snabdevanja vodom, putevima, prolazima i prilazima, sa dejstvom vatrogasnih jedinica, zajedničkim uslovima za delovanje ovih jedinica sa specijalizovanim vatrogasnim jedinicama civilne zaštite, sistemom veza i načinom obaveštavanja i postupkom u slučaju požara, načinom obuke granana i dinamikom izvršenja mera i organizacije zaštite od požara;
2. organizaciju teritorijalnih vatrogasnih jedinica, kao i potrebe i mogućnosti osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih jedinica;
3. finansijska sredstva potrebna za izvršenje mera i organizaciju zaštite od požara sa dinamikom realizacije, i
4. grafičku dokumentaciju.

Finansijska sredstva potrebna za izvršenje mera i organizaciju zaštite od požara koja su predviđena planom zaštite od požara utvrnuju se srednjoročnim planovima razvoja opštine, a
realizacija obezbenuje godišnjim planskim aktima o njihovom ostvarivanju.

U cilju praćenja izvršenja plana zaštite od požara, najmanje jednom u toku godine preispituje se njegova sadržina, ocenjuje usklanenost ovog plana sa novonastalim uslovima (urbanističkim, granevinskim, promenom namene objekata i sl.) i prati dinamika realizacije finansijskih sredstava.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:13 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Ispitivanje suverenosti od Nila Mekormika profesorXXX 0 1,260 25-05-2011 08:27 AM
zadnja poruka: profesorXXX
  Analiza zaštite podataka u bazama podataka na lokalnom i serverskom nivou profesorXXX 0 1,116 25-05-2011 07:02 AM
zadnja poruka: profesorXXX
  Mere varijacije ili disperzije- statistika Dzemala 0 2,278 07-02-2011 04:21 AM
zadnja poruka: Dzemala
  Hartije od vrednosti na finansijskom tržištu Vesnica 0 2,006 06-07-2010 09:43 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Pojam, vrste i uloga hartija od vrednosti Vesnica 0 9,513 06-07-2010 09:38 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: