Kiseline baze soli

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,086
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Kiseline baze soli
Baze

Baza ili lužina je jedna od osnovnih kategorija hemijskih jedinjenja.

Po klasičnoj, jonskoj teoriji Arenijusa baza je hemijsko jedinjenje, koje u vodenom rastvoru, usled disocijacije izdvajanjem jona OH−, povećava njihovu koncentraciju a smanjuje koncentraciju H+ jona (povećava pH rastvora). Arenijusove baze su rastvorljive u vodi i ovi rastvori uvek imaju pH veći od 7.

Po protolitičkoj teoriji, baza je svako hemijsko jedinjenje koje je akceptor (primalac) katjona vodonika (H + ),tj. protona, u uslovima date reakcije.

Npr. u reakciji:

jedinjenje HA je kiselina, a jedinjenje B baza.

Hemijska jedinjenja (sa izuzetkom nekoliko veoma jakih kiselina i baza) mogu u zavisnosti od uslova da vrše ulogu kiseline ili baze – ovakva jedinjenja se zovu amfoterna jedinjenja.

Najnoviju i najprihvaćeniju opštu definiciju baze dao je Luis
Baza je jedinjenje, koje je donor (davalac) elektronskog para u uslovima date hemijske reakcije.

Osobine baza:

• Pri dodiru su klizave
• Menjaju boju lakmusa iz crvene u plavu
• Imaju gorak ukus
• Reaguju sa kiselinama pri čemu nastaju soli
• Vodeni rastvori provode električnu struju
• Soda-bikarbona, sredstvo za pranje sudova, sapun i mnoge druge supstance
• Pomenute baze su slabe, deluju "sapunjavo" na dodir, rastvaraju kiseline iz kože i pretvaraju ih u supstance nalik sapunu
• Baze neutrališu kiseline
• Jake baze - veoma razarajuće i nagrizaju kožu na dodir; u baze spada i kaustična soda (NaOH), koja se koristi za čišćenje u industriji
• Baze su jedinjenja koja u vodenom rastvoru kao jedine negativne jone daju hidroksidne jone

[Slika: 65921814.png]
Slika 6 - Hemijska reakcija u kojoj natrijum hidroksid
razara tablu aluminijuma!


Podela baza
Baze se mogu podeliti prema više kriterijuma:

• prema vrsti susptance
• prema jačini
• prema broju hidroksidnih grupa

2.3.1.1 Podela baza prema vrsti supstance

• Jonski hidroksidi:
NaOH, KOH, Ca(OH)2
• Molekulske supstance:
NH3
2.3.1.2 Podela baza prema jačini

• Jake:
NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 ...
NaOH(aq) → Na+(aq) + OH-(aq)
• Slabe:
NH3, Al(OH)3, Zn(OH)2 ...
NH3(aq) + H2O(l) ⇄ NH4 +(aq) + OH-(aq)
2.3.1.3 Podela baza prema broju hidroksidnih grupa

• Jednokisele:
NaOH, KOH ...
• Dvokisele:
Ca(OH)2, Mg(OH)2...
• Trokisele:
Al(OH)3, Fe(OH)3 ...
Disocijacija višekiselih baza:
Ca(OH)2(aq) → Ca(OH)+(aq) + OH-(aq)
Ca(OH)+(aq) ⇄ Ca2+(aq) + OH-(aq)

Dobijanje:

1. CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq)
2. 2 Na(s) + 2 H2O(l) → 2 NaOH(aq) + H2(g)
3. FeCl3(aq) + 3 NaOH(aq) → Fe(OH)3(s) + 3 NaCl(aq)

Reakcije baza
1. NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O
2. Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O
3. 2 NaOH(aq) + ZnO(s) + H2O(l) → Na2Zn(OH)4(aq)
4. 2 Al(s) + 2 NaOH(aq) + 6 H2O(l) → 2 NaAl(OH)4(aq) + 3 H2(g)

Soli

U hemiji, so je opšti termin koji se koristi za jonska jedinjenja sastavljena od pozitivno naelektrisanih katjona i negativno naelektrisanih anjona, tako da je proizvod neutralan i bez naelektrisanja. Ovi joni mogu biti neorganski (Cl-) kao i organski (CH3-COO-) i jednoatomski (F-) kao i višeatomski joni (SO42-).

Rastopi i vodeni rastvori soli se zovu elektroliti. Oni, kao i istopljene soli, provode elektricitet.
Cviterioni su soli koje sadrže anjonski i katjonski centar u istom molekulu, kao na primer amino kiseline, mnogi metaboliti, peptidi i proteini.

Smeše više različitih jona u rastvoru kao što je citoplazma ćelije, u krvi, urinu, biljnom soku i mineralnoj vodi najčešće ne stvaraju definisane soli posle isparavanja vode.


[Slika: 90299732.png]
Slika 7 - Kristalna rešetka soli
Osobine soli:

Jaki elektroliti i uglavnom jonska jedinjenja
Mogu se izvesti:
- Iz kiselina, zamenom vodonikovih atoma
atomima metala
- Iz baza, zamenom hidroksidnih grupa
kiselinskim ostatcima
Većina soli se može dobiti reakcijom neutralizacije.

Prema stepenu izvršene neutralizacije soli se dele u tri grupe:

1.Normalne (neutralne) soli:
H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) →CaSO4(s) + 2 H2O(l)
• Nastaju potpunom neutralizacijom kiselina i baza:
CaSO4, Mg3(PO4)2, BaCl2, CaCl2, NH4NO3, NaCl, KNO3,
KCN, NH4NO2, Al2(SO4)3 ....
• Vodeni rastvori ovih soli mogu reagovati kiselo, bazno ili neutralno

2. Kisele soli
H2SO4(aq) + NaOH(aq) →NaHSO4(aq) + H2O(l)
• Nastaju nepotpunom neutralizacijom poliprotonskih kiselina:
NaHCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HSO4)2, Mg(H2PO4)2, K2HPO4, NaHSO4 ....
NaHSO4(aq) + NaOH(aq) →Na2SO4(aq) + H2O(l)

3. Bazne soli
Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) →CaOHCl(aq) + H2O(l)
• Nastaju nepotpunom neutralizacijom višekiselih baza:
Al(OH)(NO3)2, Mg(OH)Cl, (CaOH)2SO4, Ca(OH)NO3,
(BaOH)3PO4 ...
CaOHCl(aq) + HCl(aq) →CaCl2(aq) + H2O(l)

Postoje još dve vrste soli nastale drugim postupcima:

4. Dvogube soli
• Nastaju kristalizacijom iz rastvora dveju soli
M+M3+(SO4)2 ・ 12 H2O M+(Na+, K+, NH4 + ...) M3+(Al3+, Fe3+, Cr3+...)
• Dvogube soli ovoga tipa – stipse
KAl(SO4)2 ・ 12 H2O - kalijumova stipsa
KAl(SO4)2 ・ 12 H2O →K+ + Al3+ + 2 SO4 2- + 12 H2O
5. Kompleksne soli
• Sadrže kompleksne jone kao katjone ili kao anjone:
K[Ag(CN)2], [Cu(NH3)4](OH)2 ....
DOBIJANJE SOLI:
1. 2 NaOH + H2S →Na2S + 2 H2O
2. CaO + CO2 →CaCO3
3. PbO + N2O5 →Pb(NO3)2
4. PbO + Na2O →Na2PbO2 (natrijum-plumbit)
5. Zn + H2SO4 →ZnSO4 + H2
6. NaCl + AgNO3 →AgCl + NaNO3
Učestalost
Soli su najčešće čvrsti kristali sa relativno visokom tačkom topljenja. Međutim, postoje soli koje su tečne na sobnoj temperaturi, takozvane jonske tečnosti. Neorganske soli obično imaju malu tvrdoću i malu sposobnost zgušnjavanja, slično kuhinjskoj soli


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
03:17 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Kiseline derrick 0 2,881 22-01-2010 04:33 PM
zadnja poruka: derrick
  Nukleinske kiseline derrick 0 4,868 22-01-2010 03:22 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: