SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Pitanja i Odgovori:
Kako do gotovih radova!
Izrada novih radova!

Kontakt:
[email protected] +381611100105 (SMS, Viber, WhatsApp)

Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
OSNOVI PRAVA PDF Štampa

Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz OSNOVA PRAVA.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .

Birokratija
Birokratija -ekavica
Brisanje osude, kaznene evidencije, uslovna osuda
Ciljevi bolonjske deklaracije i bolonjskog procesa
Demokracija
Demokratija
Demokratija - pravo
Demokratija i autokratija - opšte učenje o pravu
Diplomatija
Diplomatija2
Dogovorno pravo
Drustveni ugovor- zan zak ruso
Drzava - ustavno pravo
Drzavna uprava - pojam, mesto, uloga
Državno uređenje bih - osnove prava
Drzavnost evropske unije - teorija drzave i prava
Dusanov zakonik
Egipat - egipatsko pravo
Ekonomska diplomacija
Ekonomska diplomatija
Ekonomska diplomatija i ekonomska globalizacija
Ekonomska dipolomatija i poslovno obavjestavanje
Eu  - evropsko pravo
Evropska centralna banka - pravo evropske unije
Evropski sud za ljudska prava
Forme privrednih društava u srbiji - pravo
Funkcije drzave - pravo
Hobsov i lokov pojam prirodnog prava
Interakcija žrtve i učinioca - viktimologija
Izborni sistem u srbiji -zastita ljudskih prava
Izvori imovinskog prava
Izvori poslovnog prava
Izvršenje  ugovora  o  kupoprodaji  robe isporuka, preuzimanje i placanje robe
Kazna zatvora - krivicno pravo
Kriminal - maturski rad
Kriminalistički aspekt uviđaja
Kriminalistika tehnika tragovi krvi
Krivicna dela i prekrsaji
Krivicna prijava
Krivično delo i osnovi koji isključuju postojanje krivičnog dela
Krivičnopravna zaštita djece i maloljetnika
Lisabonski ugovor
Ljudska i gradjanska prava
Ljudska i gradjanska prava-17
Mane volje - gradjansko pravo
Medjunarodni akreditiv -međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno pravo-diplomatski zastupnici
Medjunarodno pravo-međunarodni kazneni tribunali
Medjunarodno privredno pravo - drumski saobracaj
Međunarodne konvencije u oblasti autorskog prava
Međunarodni ugovori, definicija, faze nastanka - međunarodno javno pravo
Međunarodno poslovno pravo  - pravo
Modeli demokratije - pravo
Nacini na doznavanje za podgotvuvanje ili za postoenje na krivicno delo - kriminalistika
Nasledjivanje, testament - osnovi prava
Nastanak i uloga međunarodnih trgovačkih ugovora u privredi
Negatorna tuzba-imovinsko prava
Nevladine organizacije - međumnarodno pravo
Nevladine organizacije i neprofitni sektor - međunarodno javno pravp
Nistavni pravni poslovi
Obligaciono pravo
Ogranicenja ljudskih prava - ljudska prava
Olaksavajuce i otezavajuce okolnosti - krivicno pravo
Ombudsman
Opsta pravna nacela i principi medjunarodnog privrednog prava
Opšte učenje o pravu
Opste ucenje o pravu - ugovor o kreditu
Organizovani kriminal kao bezbednosni problem u svetu i kod nas - osnovi sistema bezbednosti
Osnivanje privrednog subjekta
Ostavinski postupak - nasledno pravo
Planiranje kriminalističko operativne djelatnosti na osnovu indicija,verzija i zlatnih pitanja kriminalistike - diplomski rad
Pojam drzave i elementi drzave - pravo
Pojam i osnovne karakteristike krivicnog prava - krivično pravo
Pojam i sadrzina tuzbe
Pojam prava svojine
Pojam, vrste i naknade stete - poslovno pravo
Pomaganje kao oblik saucesnistva
Ponuda i prihvat ponude - imovinsko pravo
Poreska nacela
Porodicno pravo
Poslovno pravo-ugovor
Poslovno pravo-vrste privrednih drustava
Posrednicki ugovori o putovanjima
Postupak u sporovima zbog smetanja drzavine
Povezivanje privrednih društava - prava
Pravda
Pravna lica kao subjekti građanskog prava - pravo
Pravna norma - opste ucenje o pravu
Pravna svojina - pravo
Pravni lijekovi - pravo
Pravni odnosi kao predmet pravne regulative - pravo
Pravno delovanje na trzisnu strukturu
Pravno delovanje na trzisnu strukturu1
Pravno delovanje na trzisnu stukturu
Pravo intelektualne svojine - poslovno pravo
Pravo konkurencije - poslovno pravo
Pravo na pravicno sudjenje
Pravo na zivot - pravo
Pravo zaloge na pokretnim stvarima - osnovi imovinskog prava
Prestanak privrednog društva - snove privrednog prava
Primena prava - pravo
Privredna društva - pravni položaj privrednih subjekata
Privredno prava - poslovno pravo
Privredno pravo
Privredno pravo v2
Problemi zaposlenih na radnom mestu - poslovno okruženje
Razlog suprotnosti
Republika - pravo
Republika - rimsko pravo
Slobodne i carinske zone - međunarodno pravo
Solunski proces
Stalna sredstva - zemljiste i gradjevinski objekti
Stvarno pravo i stvari
Stvarno pravo i stvari - poslovno pravo
Subjekti imovinsko pravnog odnosa
Subjekti prava
Subjekti privrednog prava
Sudska opomena, iz oblasti krivicnog prava
Sudska praksa i pravna nauka
Svetska trgovinska organizacija - osnovi carisnkog prava evropske unije
Temeljne vrijednosti demokracije-diplomski rad
Terorizam - al-kaida - 11-rujan-2001
Tužilaštvo - pravo
Ubistvo deteta pri porođaju -  krivično pravo
Ugovor o građenju
Ugovor o komisionu - obligaciono pravo
Ugovor o komisionu i ugovor o kontroli količine i kvaliteta robe -  poslovno pravo
Ugovor o kupoprodaji - pravo
Ugovor o nabavi i narudzba
Ugovor o nalogu - privredno pravo
Ugovor o osiguranju prema vazecim propisima u republici srbiji
Ugovor o prodaji - 2 poslovno pravo
Ugovor o prodaji-1 poslovno pravo
Ugovor o prodaji-15
Ugovor o trgovinskom zastupanju
Ugovor o trgovinskom zastupanju - ekavica
Ugovor o zeleznickom saobracaju
Ugovori spoljnotrgovinskog robnog prometa - poslovno pravo
Ugovori u medjunarodnom poslovanju
Ugovori u međunarodnom drumskom prevozu robe
Umisljaj
Uređivanje zaštite životne sredine - privredno pravo
Uspostavljanje i prekid vojnih diplomatskih odnosa - pravo
Ustav - uvod u pravo
Ustav republike srbije
Uvod u građansko pravo - fizička lica
Uvod u nauku o drzavi i pravu na temu  moderni nedemokratski rezimi
Vaspitne mere - krivicno pravo
Zadaci pravnih subjekata u civilnoj zastiti - civilna zaštita i
Zadruge,berze i osiguravajuca drustva - poslovno pravo
Zakljucivanje i forma ugovora
Založno pravo - stvarno pravo
Zalozno pravo na nepokretnim stvarima - hipoteka
Zastita licnosti - bezbednost
Znacaj ugovora o koncesiji za privredu srbije - poslovno pravo
Žrtve narkomanije -pravo

Možete nas kontaktirati na Kontakt

 

  Gotovi maturski, seminarski i diplomski radovi iz oblasti:ekonomije, bankarstvo, informacioni sistemi, racunarske mreze ,hardver, inteligencija, turizam,menadzment, fizika, informatika , biologija i ekologija, istorija, Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society, informacioni sistemi, racunarska simulacija, hardver, inteligencija, turizam, biologija, fizika, geografija, hemija, Carine, Carinsko poslovanje informatika Maturski seminarski  maturalni  diplomski radovi maturalna radnja magistarski radovi bankarstvo menadzment – WWW.MATURSKIRADOVI.NET  - 10 Godina TRADICIJE I ISKUSTVA – 7500 GOTOVIH RADOVA

 

 
seminarski