SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Pitanja i Odgovori:
Kako do gotovih radova!
Izrada novih radova!

Kontakt:
[email protected] +381611100105 (SMS, Viber, WhatsApp)

Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
MENADZMENT PDF Štampa

Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz MENADZMENT.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .

Analiza  bilansa  stanja  tržnica
Analiza bilansa uspeha - finansijsko racunovodstvo
Analiza dinamike troskova i alternativnog odlucivanja u sektoru medija radio i internet - diplomski rad
Analiza industrije
Analiza internog i eksternog okruženja - proizvodni i usluzni menadzment
Analiza internog i eksternog okruženja-proizvodni i usluzni menadzment
Analiza motivacione strukture zaposleni. - menadžment ljudskih resursa
Analiza motivacione strukture zaposlenih
Analiza neiskoriscenih internih resursa u funkciji optimizacije finansijskog polozaja preduzeca
Analiza sredine family tours-a - menadžment
Anketa istrazivanje oblasti zdravstvene zastite
Arsenal
Bencmarking - menadžment
Benčmarking lokalne vodoprivrede - strateški  menadžment
Bilans stanja doo d&l trade - menadžment
Bilans stanja i bilans uspeha
Biznis plan - menadžment
Biznis plan – saros comp - menadzment plan
Britanska funta - turistički menadžment
Brokersko poslovanje - menadžment
Cena kapitala-  finansijski menadžment
Centralna pisarnica -administrativno i kancelarijsko poslovanje
Crvena zvezda
Decentralizacija i specijalizacija rada - operativni  i  strategijski  menadžment
Definisanje menadžmenta i marketinga usluga
Dejstvo dogadjaja - marketing, menadžment
Dekomponovanje velikih sistema na mala i srednja preduzeca - menadžment
Dekomponovanje velikih sistema na mala i srednja preduzeca 2
Delfi metod - strateško odlučivanje
Delovno planiranje
Demingov koncept sistema kvaliteta
Dizajn organizacije i organizacione strukture - menadžment
Djelovanja finansijskog menadzmenta
Ekologija,koncept održivosti razvoja - operativni menadzment
Ekonomski i pravni aspekt budžeta - menadžment
Elektronsko poslovanje ver 2 - menadžment
Empirijska studija stavova menadžera prema društvenoj odgovornosti kompanija u bosni i hercegovini-magistarski rad
ETIKA I MORAL KOD MENADŽERA (U BIZNISU) U 21. VIJEKU
Eurocontrol (evrokontrola) - izvestavanje
Evidencija sitnog inventara i ambalaze
Faktori koji utiču na životnu sredinu - menadžment
Finalno-tarife i naknade za usluge-integralna verzija
Finansije i finansije trzista
Finansije malih i  srednjih preduzeća
Finansijska kontrola iz predmeta finansijski menadzment
Finansijska trzista - finansijski menadžment
Finansijska tržišta - vrste i poslovi - finansijski menadžment
Finansijske institucije i tržišta - tržište kapitala
Finansijski menadzment
Finansijski menadžment - pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
Finansijski menadzment-finansije i sport
Finansijski rizik ulaganja u zemlju -srbija
Finansijsko planiranje-23
Franšizing – tajna uspeha znanje, obaveštenost, pomoć eksperata i oprez - poslovna etika
Frustracije i konflikti
Funkcii i principi na menaxmentot spored henri fejol - menadžment
Funkcije menadzmenta
Funkcije menadžmenta i poslovna etika u preduzetničkom biznisu
Funkcije menadžmenta i poslovna etika u preduzetničkom biznisu - poslovna etika
Geotermalna energija - menadžment
Glavne faze procesa menadžmenta
Globalizacija - strateški menadžment
Greske pri preradi metala valjanjem - plastična prerada metala
Historiski razvoj menadžmenta
Holding kompanija i pripajanje preduzeca
Industrijski menadzment - maslovljeva teorija potreba
Institucionalna i pravna konsolidacija eu - uslužni biznis
Intelektualni kapital preduzeća - menadžment
Internacionalne organizacije
Internet i strategijski menadzment
Investicioni fondovi u srbiji-diplomski rad-5 stranih 5 domacih
Ispitivanje prilikom selekcije
Istraživanje tržišta knjiga u srbiji - menadžment
Izbor kriterijuma za definisanje preduzeca prema velicini - menadžment
Izrada investicionog projekta - projektni i investicioni menadzment
Izrada investicionog projekta-projektni i investicioni menadzment
Izvestaj o finansijskim tokovima
Izvozni marketing menadžment -marketing menadžmenta
Japanski menadzment
Japanski menadzment - menadžment ljudskih resursa
Japanski sistem timskog rada
Javne isprave
Javni prihodi i rashodi - finansijski i devizni menadzment u turizmu
Javni rashodi
Javni sektor - uloga javnih preduzeća u privrednom razvoju
Jedan dan proveden sa menadžerom-upravljanje ljudskim resursima
Jedan dan sa menadzerom
Jedan dan sa menadzerom3
Kadrovski menadzment  (gradska organizacija crveni krst – nis)
Kako stvoriti inovativni model organizacione strukture - organiziciono ponašanje
Kako umanjiti stres na radnom mjestu - menadzment ljudskih resursa - ek
Kako umanjiti stres na radnom mjestu - menadzment ljudskih resursa - ijek
Kanali na distribucija
Karakteristike menadžera - principi menadžmenta
Keiranje menadzment tima
Kolektivni ugovor o radu - menadžment
Kominikacija
Komuniciranje i poslovna etika - menadžment
Komunikacija
Komunikacija - menadžment
Komunikacija i  komunikacijski procesi  u organizaciji i vođenju - komunikologija
Komunikacija izmedju menadzera i zaposlenih u ugostiteljstvu
Komunikacije u mendzmentu - strategijski menadžment
Konflikti - menadžment ljudskih resursa
Konfliktite i meunarodniot mir i bezbednost - bezbednost
Kontrola zaliha u srj mobilna srpske
Kontrolisanje - menadzment u industriji
Korporativno upravljanje i nadzor
Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu
Kreiranje menadzment tima
Krispy kreme- strategijski menadzment
Krizni menadzment u turizmu
Kupovina osnovnih sredstava
Liderstvo - menadžment
Liderstvo - menadžment
Liderstvo - menadžment ljudskih resursa
Lizing
Ljudi, kadrovi, tim u  menadzmentu
Ljudski resursi
Ljudski resursi - menadžment
Ljudski resursi-rad
Makro menadzment u evropskoj uniji
Mala i srednja preduzeca
Marketig strategija preduzeća lura d.d.zagreb
Marketing dove firme
Marketing i menadzment u obrazovanju
Marketing menadzment istrazivanja
Međunarodni finansijski menadžment
Medunarodno diverzificiran portfolio - međunarodni finansijski menadžment
Menadžent znanja
Menadzer
Menadžer
Menadžer inovator
Menadžer komunikator
Menadzeri - glavni resurs svake organizacije
Menadžerska revolucija - menadžment
Menadzersko odlucivanje,internacionalni biznis i menadzment - poredjenje google i yahoo
Menadzersko odlucivanje,internacionalni biznis i menadzment - poredjenje nokie i simensa
Menadžer-velemajstor manipulacije, virtuoz međuljudskih odnosa
Menadzment - odlucivanje
Menadzment - seminarski - biznis plan
Menadžment agrobiznisa i ekološki menadžment
Menadzment americki japanski
Menadžment dogadjaja menadžment ljudskih resursa
Menadzment i odlucivanje
Menadžment i osnovne aktivnosti menadžmenta
Menadžment i strukturna organizacija hotela  “ivan`s holding” upravljanje ljudskim resursima (hrm)
Menadžment informacioni sistemi-automatska obrada podataka
Menadžment inovacija
Menadžment kao nauka i veština - osnove menadžmenta
Menadzment kvaliteta u sportu
Menadžment ljudskih potencijala- sigurnost i zaštita na radu
menadzment ljudskih resursa
Menadžment ljudskih resursa - marketing
Menadzment ljudskih resursa - menadžment
Menadžment ljudskih resursa - menadžment u sportu
Menadžment ljudskih resursa- analiza motivacione strukture zaposlenih
Menadžment ljudskih resursa -plata i platni sistem
Menadžment procesa znanja
Menadzment prodaje
Menadzment promena
Menadzment resursa u obrzovanju zemalja u tranziciji
Menadzment resursa u uslovima globalizacije
Menadžment specijalizovanih hotela-menandzment-23
Menadžment sportskih događaja
Menadzment sportskog kluba crvena zvezda
Menadzment sportskog kluba crvena zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopšte-11
Menadžment totalnim kvalitetom ( tqm ) i studije slučaja
Menadzment u evropi
Menadzment u japanskom sportu
Menadzment u sportu
Menadzment u sportu -28
Menadzment u sportu osnovne delatnosti u sistemu sporta -n
Menadzment u sportu u opstini pozarevac
Menadzment upravljanje ljudskim resursima
Menadzment. malog biznisa2
Menadzment-motivacija – pojam, uloga i značaj
Menandzment- upravljanje događajima-11
Menaždment-menadžment kao funkcije i profesije
Menaždment-Odlucivanje
Menaždment-Planiranje
Menaždment-Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola
Menica na finansijskom tržištu - finansijski menadžment
Metode i tehnike strategijskog menadzmenta.
Metode tehnološkog predviđanja - tehnološki menadžment
Metodi i modeli kontrole u organizaciji
Metodički organizacijski oblici rada
Metodologija sistema obracuna stvarnih troškova
Mobing
Mobing - savremeno poslovanje
Modeli i rezultati privatizacije u srbiji - menadžment
Monetarne i javne finansije - izvršenje budžeta
Motivacija
Motivacija - ljudski resursi
Motivacija - menadžment
Motivacija - sportski menadžment
Motivacija za rad
Motivacija za rad
Motivacija zaposlenih
Motivacija zaposlenih - menadzment ljudskih resursa
Motivacija zaposlenih - menadzment ljudskim resursima
Motivacija zaposlenih - strategijski menedžment
Motivacija zaposlenih,stvaranje uspešnog tima - menadžment
Motivacija zaposlenih-ek
Motivacija zaposlenika - menadžment
Multimedijalne komunikacije i odnosi sa javnošću u sportskom menadžmentu
Multimedijalne tehnologije i satelitske veze - tehnoloski menadzment
Multinacionalne kompanije u srbiji
Nadležnost, ovlašćenje, moć i uticaj -upravljanje promenama (menadžment)
Nastanak europske unije - politički menadžment
Nesaglasnost uloga
Neverbalna komunikacija u organizaciji - komunikologija
Nivoi formulisanja strategije
Novi način poslovanja ekologija i koncept održivog razvoja - menadžment
Novosadski sajam - strategijski menadžment
Obezbeđenje i obuka kadrova
Obezbeđivanje kreditnih sredstava menadzment malog i srednjeg preduzeca
Oblikovanje radnog mesta
Obracun troskova otpisa osnovnih sredstava
Obracun troskova poslovanja u trgovinskim preduzecima
Obrazovanje i biznis - menadžment
Obrazovanje interakcionisticka perspektiva
Obveznice-finansijski menandzment-32
Ocenjivanje i nagradjivanje menadzera i radnika
Ocenjivanje performansi zaposlenih - menadzment ljudskih resursa
Odabir kadrova za zaposljavanje
Odlucivanje u funkciji upravljanja
Odrzivi razvoj srpskog drustva
Okruženje preduzeća
Opasnosti i mjere zaštite od stetnih stvari
Operativni  i strategijski manadžment
Operativni menadzment - ekosistem i ekomenadzment
Operativno i takticko planiranje
Organizacija malih preduzeća
Organizacija nabave
Organizacija preduzeca - firma Marko Polo
Organizacija preduzeća - menadžment
Organizacija preduzeća - razvoj novog proizvoda
Organizacija proizvodnje- optimizacija proizvodnog procesa
Organizacija smk- kljucni faktori kvaliteta proizvoda, metode i tehnike
Organizacije proizvodno poslovnih sistema - tehnologija
Organizaciona kultura
Organizaciono strukturiranje u funkciji preduzetničkog     ponašanja  - menadžment
Organizovanje - osnovi menadzmenta
Organizovanje kao element menadzmenta
Organizovanje kao jedna od funkcija menadžmenta na primeru dp zastava livnica topola
Organizovanje kao jedna od funkcija menadžmenta na primeru dp zastava livnica topola - menadžment - diplomski rad
Osnivi menadzmenta i preduzetnistva
Osnove menadzmenta - menadžment
Osnove menadzmenta (vodjenje - liderstvo).
Osnovi  menadžmenta - menadžment
Osnovi menadzmenta
Osnovi menadžmenta
Osnovna prava potrosaca u turizmu
Osnovne karakteristike prevoznih i spediterskih tarifa - poslovni menadžment
Osnovni procesi i podprocesi u transportu robe i posiljki
Osvrt, komentar, izveštaj i novinarska kritika na temu po izboru - menadžment umetničke produkcije
Piraterija
Plan kao instrument implementacije strategije
Plan organizacije škole fudbala bačka - menadžment u sportu
Plan prodaje i prihoda - industeijski menadžment
Plan prodaje i prihoda - industrijski menadžment
Plan razvoja preduzeca-operativni i strategijski menadzment
Planiranje
Planiranje - menadžment
Planiranje - osnovi menadžmenta
Planiranje bezbednosni menadzment
Planiranje i odlucivanje - menadzment
Planiranje i organizovanje dogadjajima
Planiranje ljudskih resursa u sportu
Planiranje poslovanja u tržišnom privređivanju - poslovno planirenje
Platen promet i ulogata na nbrm - bankarski  menadžment
Platni bilans
Plovidbeno pravo - menadzment
Pojam i funkcije menadzementa
Pojam i funkcije menadzmenta
Pojam i funkcije menadžmenta
Pojam i sadrzina bilansa uspeha
Pojam menadzmenta
Pojam menadzmenta-seminarski
Pojam organizacija
Pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja - finansijski menadzment
Poslovna etika - korporativna društvena odgovornost
Poslovna etika - menadžment
Poslovna etika i licne vrijednosti - osnove menadžmenta
Poslovne komunikacije - komunikacije i menadžment
Poslovni ciljevi i performanse preduzeća - menadžment
Poslovno pravo - cekovi
Predlog projekta
Preduzeće dane tours - menadžment
Preduzednički menadžment - principi menadžmenta
Preduzetništvo - menadžment
Pribavljanje i regrutacija personala
Primena ms projecta pri realizaciji projekata (kratki prikaz sa urađenim projektom)
Primena savremene informacione tehnologije u agencijskom poslovanju - turistički menadžment
Primene teorijskog i prakticnog  znanja iz oblasti upavljanja kljucnim kupcima
Primjena i postovanje etickih kodeksa u menadzerskom poslu
Principi menadzmenta
Principi mendžmenta- menadzment i drustvena odgovornost  i etika
Priprema  robe  za  prodaju  u  đačkoj  prodavnici  br.3  u  mjesto - trgovinsko poslovanje
Priprema robe za prodaju - trgovinsko  poslovanje
Pristupni rad - turistički menadžment
Problem menadzmenta - esej
Procedure osnivanja firme-diplomski
Proces planiranja
Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije - menadžment
Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije - uvod u menadžment
Proces strategijskog menadžment (analiza okruženja) - strategijski menadžment
Proces strategijskog menadzmenta  dane tours
Proces strategijskog mendžmenta u telekom srbija- strategijski menadžment
Profesija - lider -osnove menadzmenta
Projekat proizvodnje drzaca za salvete - upravljanje investicionim projektima
Psihološke osnove organizacije fabrike fad d.d. jelah - psihologija organizacije
Radna sredina ( fizički uslovi ) - menadzment
Radna sredina ( fizički uslovi )- menadzment
Radni konflikt - inteligentno predvidjanje i efektivni menadzment
Rashodi - finansije
Raspon menadžmenta
Razvoj menadzmenta u istoriji
Realizacija robe i usluga
Reforma drzavne uprave
Regionalana kultura i poslovni običaji u međunarodnom menadžmentu - međunarodni menadžment
Regrutacija personala - osnove menadz. ljudskih resursa
Regrutovanje i selekcija kandidata za zaposlenje - menadžment
Rentabilnost
Rezultat poslovanja preduzeca
Rizik u poslovanju u medjunarodnom menadzmentu - međunarodni menadžment
Robna dokumentacija u vezi sa snab. prod. robom-
SAMOSTALNA IZRADA BIZNIS PLANA
Satelitske komunikacije - informacioni sistemi u menadžmentu
Savremeni menadzment
Savremeni menadzment i zastita na radu
Savremeni oblici organizovanja proizvodnog preduzeca - operativni menadzment
Selekcija kadrova
Seminarski  motivacija i rukovodjenje
Sistem analitickog marketinga - menadzment
Sistem sponzorstva na evropskom prvenstvu u fudbalu 2008 - menadžment sportskih manifestacija
Sistem sponzorstva na evropskom prvenstvu u fudbalu 2008 - menadžment u sportu
Sklapanje ugovora - menadžment
Skripta strategijski menadzment
Sm korporacija, strategija korporacije
Specificni izvori finansiranja - menadžment
Šta je knowledge menadžment i kako se aplicira u savremenim preduzećima
Stacionarna oprema za gasenje pozara
Standaradi eu iz oblasti ekoturizma - menadzment
Stepen razvijenosti opštine inđija - menadžment
Stilovi dobrog i lošeg upravljanja - menadžment u sportu
Stilovi vodjstva menadzera u srbiji - menadžment
Strategija - menadžment
Strategija - principi  menadžmenta
Strategija, planiranje i upravljanje ljudskim resursima - menadžment
Strategija, planiranje i upravljanje ljudskim resursima - menadžment-ek
Strategije diversifikacije - strategijski menadzment
Strategijom preduzetničkog dzudoa
Strategijski menadzment - firma Bambi
Strategijski menadzment - fusnote
Strategijski menadžment i upravljanje ljudskim resursima
Strategijski menadzment preduzeća i kvalitet proizvoda
Strategijsko i taktičko planiranje i politika preduzeća - menadžment
Strategijsko odlučivanje - menadžment
Strategijsko odlučivanje - menadžment sistemi za podršku odlučivanju - dss
Strategijsko planiranje
Strategijsko poslovno planiranje - menadžment
Strateske alijanse
Strateško odlučivanje - menadžment
Strateško planiranje za nevladine organizacije
Strateško planiranje za nevladine organizacije - socijalno, zdravstveno i penziono osiguranje
Strateško usmjerenja preduzeća
Strateško usmjerenja preduzeća -  menadžment
Stres
Stres i prevencija stresa
Stres u procesu rada
Struktura menadžmenta u klubu američkog fudbala philadelphia eagles
Sunceva energija - menadzment prirodnim resursima
Tehnoloski menadzment-globalizacija
Tendencije u razvoju strategijskog menadžmenta
Teorija organizacije - skolske organizacije
Terorizam - menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti
Timski rad
Timski rad - međunarodni ljudski resursi
Timski rad - menadzment ljudskim resursima
Timski rad - sport
Timski rad 1
Timski rad 2
Timski rad 3
Tqm za male i srednje organizacije
Transport opasnih materija - menadzment
Transportna služba - organizacija rada
Trgovina oruzjem
Trgovina putem interneta - menadžment informacionih sistema
Tržište kapitala - menadžment - diplomski rad
Trziste novca i kapitala u sad - strateški finansijski menadžment
Uloga i značaj finansijskog izveštavanja na relaciji top menadžment, polaganja računa, vlasnik kompanije
Uloga i znacaj malih i srednjih preduzeca
Uloga investicija u bankarskom i finansijskom menadzmentu
Uloga komunikacije unutar procesa odlučivanja -diplomski rad
Uloga lidera - menadžment
Uloga menadzmenta u reformi nauke i obrazovanja
Upravljački informacioni sistemi - menadžment
Upravljacki tim u sportskoj organizaciji
Upravljane ljudskim resursima
UPRAVLJANE LJUDSKIM RESURSIMA-seminarski
Upravljanje finansijama
Upravljanje finansijama malog preduzeća - menadzment malog i srednjeg biznisa 1
Upravljanje investicionim projektima - projekat proizvodnje drzaca za salvete
Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalima (human resources management)
upravljanje ljudskim resursima - menadđment ljudskih resursa
Upravljanje ljudskim resursima - razlika izmedju teorije i prakse u srpskim preduzecima
Upravljanje ljudskim resursima kadrovanje(human resources management) - menadzment
Upravljanje ljudskim resursima u oblasti obrazovanja u mupu
Upravljanje porodicnim biznisom - diplomski rad
Upravljanje porodicnim biznisom- seminaski
Upravljanje porodinim biznisom- diplomski rad
Upravljanje preduzecem
Upravljanje prema ciljevima - osnove menadzmenta
Upravljanje proizvodnjom
Upravljanje promjenama sa primjerima u pomorskoj privredi - strategijski menadžment
Upravljanje rizikom i osiguranje - menadžment malih i srednjih preduzeća
Upravljanje rizikom projekta-diplomski rad
Upravljanje turistickim preduzecima - menadžment
Upravljanje u kriznim situacijama
Upravljanje zalihama  -ek
Upravljanje zalihama - finansijski menadzment
Upravljanje zalihama - osnove finansijskog menadzmenta
Upravljanje zalihama- biznis ekonomija i korporativno upravljanje
Uslovi rada i razvoj kluba - menadzment
Usluzni menadzment
Uticaj novih tehnologija na organizaciju i vođenje sastanaka - menadzment informacionih sistema
Uvođenje u proces revizije i prihvatanje klijenata - projektni zadatak
Važnost mobilnih aplikacija - menadžment
Virtualne organizacije
Vizija i misija poslovno proizvodnog sistema - industrijski menadžment
Vizija, misija i strateski ciljevi preduzeca
Vodjenje - liderstvo- osnove menadzmenta
Vodstvo - menadžment
Vrste hartija od vrednosti - finansijski menadžment
Zalihe - menadžment
Zdravstvena briga i bezbednost zaposlenih - menadžment projekata i ljudskih resursa
Zlatiboru - turistički menadžment
Značaj i uloga sistema kvaliteta u proizvodno    poslovnom sistemu - menadzment kvaliteta
Značaj i uloga sistema kvaliteta u proizvodno poslovnom sistemu - menadžment kvaliteta
Znacaj kontrole u funkciji strategije menadzmenta
Znacaj privatizacije u privrednom razvoju
Znacaj timova i timskog rada za organizaciju - uvod u biznis
Основе менаџмента у спорту семинарски

Možete nas kontaktirati na Kontakt

 

Gotovi maturski, seminarski i diplomski radovi iz oblasti:ekonomije, bankarstvo, informacioni sistemi, racunarske mreze ,hardver, inteligencija, turizam,menadzment, fizika, informatika , biologija i ekologija, istorija, Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society, informacioni sistemi, racunarska simulacija, hardver, inteligencija, turizam, biologija, fizika, geografija, hemija, Carine, Carinsko poslovanje informatika Maturski seminarski  maturalni  diplomski radovi maturalna radnja magistarski radovi bankarstvo menadzment – WWW.MATURSKIRADOVI.NET  - 10 Godina TRADICIJE I ISKUSTVA – 7500 GOTOVIH RADOVA

 

 

 

 
seminarski