SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Pitanja i Odgovori:
Kako do gotovih radova!
Izrada novih radova!

Kontakt:
[email protected] +381611100105 (SMS, Viber, WhatsApp)

Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
FINANSIJE ekonomija menadzment PDF Štampa

Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz FINANSIJE.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .

Akcije
Akcionarsko društvo
Akcionarsko društvo - međunarodna ekonomija i finansije
Aktivne mere na trzistu rada
Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Analiza četri faze modela procesa revizije
Analiza finansijskih izvjestaja
Analiza neiskoriscenih internih resursa u funkciji optimalizacije finansijskog polozaja preduzeca
Analiza programa javnih rashoda
Analiza tražnje
Analiza_finansijskog_polozaja
Aspekti privatizacije u tranzicijskimzemljama i hrvatskoj
Banke i bankarski sistem u srbiji - finansijsko poslovanje
Bilansa stanja - lep rad
Bilansa stanja - rad- umesto bilansi
Bilansi
Bruto društveni proizvod (bdp) i poljoprivreda u rs
Brzina opticaja novca - finansije
Budzet u finansijskoj teoriji i politici---javne finansije
Budžetski suficit u republici srbiji 2006. godine
Ček - finansije
Centralna banka i njene funkcije
Centralna pisarnica - kancelarijsko poslovanje
Diplomski rad-analiza 4 faze modela procesa revizije
Dugoročni  izvori  finansiranja
Dugorocni finansijski plasmani
Efekti novca na proizvodnju i cijene 2
Enron, uspon i pad -finansije
Evropska monetarna unija - međunarodne  poslovne  finansije
Financijska kriza u sad-u 2007 – 2008.g. - menadžment
Finansije bankarstvo razvijenih zemalja....
Finansije malih i  srednjih preduzeća
Finansijska i devizna trzista u svetu i srbiji
Finansijska ravnoteza i neravnoteza
Finansijska revizija javnog sektora
Finansijska trzista
Finansijska tržišta
Finansijska tržišta, tržišta hartija od vrednosti - bankarstvo
Finansijska trzista-tržište opcija
Finansijska_tržišta-seminarski_rad
Finansijske institucije, finansijske strukture i osnove bankarskog upravljanja - finansije
Finansijski  derivati
Finansijski  due diligence prema terminologiji korišćenoj u međunarodnim računovodstvenim standardima - analiza finansijske situacije u sportu i turizmu
Finansijski derivati
Finansijski derivati kao finansijski instrumenti - medjunarodne  poslovne  finansije
Finansijski due diligence prema terminologiji koriscenja u medjunarodnim racunovodstvenim standardima
Finansijski menadžment turističkog preduzeća
Finansijski prikaz i poređenje dva osigutavajuća društva - finansijski menazment
Finansijsko planiranje
Finansijsko planiranje - finansije
Finansijsko trziste
Finansijsko trziste sa posebnim osvrtom o zbivanjima na beogradskoj berzi tokom 2008
Finansijsko upravljanje u turistickim agencijama
Finansijsko.planiranje
Finansiranje privrednog razvoja domacom stednjim
Fiskalna ekonomija sem
Fiskalna politika
Funkcije budzeta - finansije
Funkcije novca - finansije
Globalizacija - pojam, uzroci i posledice
Hartije  od  vrijednosti  na  trzistu  novca  - upravljanje poslovnim finansijama
Hartije od vrednosti
Hartije od vrednosti 1
Hartije od vrednosti i drugi instrumenti finansijskih trzista
Hartije od vrednosti-21
Hawthorne efekat istrazivanje i doprinos
Hipoteka - 33
Inflacija - finansije
Inflacija-ijek
Inflacione strategije
Informacione tehnologije u biznisu
Instrumenti monetarne politike
Instrumenti tržišta novca - finansije
Internacionalizacija malog biznisa u bih
Internet kafe arena-biznis plan
Investicioni fondovi sad, eu i srbije - finansijska tržišta i berzanski menadžment
Istorijat revizije
Izvršenje budžeta - monetarne i javne finansije
Javni  rashodi
Kadar_u_prodaji
Kanali prodaje ulaznica
Karakteristike strateškog planiranja u poslovnoj banci u uslovima kriza na finansijskom tržištu
Konsolidovanje bilansa uspjeha
Konsolidovanje_bilansa_uspjeha
Kratkorocni izvori finansiranja
Kreditni proces - finansije
Kreiranje novcane mase - finansije
Lizing
Lokalna samouprava
Medjunarodne finansije
Medjunarodne poslovne finansije
Međunarodna finansijska  i devizna tržiša
Međunarodna trgovina
Međunarodne finansijske institucije
Modeli blagostanja - finansije
Monopol
Motivacija i učinak
Oblici i vrste međunarodnog kretanja kapitala - finansije
Obveznice 2 - finansije
Obveznice 3 - finansije
Platne kartice - finansije
Platni bilans - finansije
Podele i vrste finansijskih tržišta - finansije
Poduzetničke strategije i taktike
Pojam akcije
Pojam budžeta i planiranje budžeta lokalne samouprave - javne finansije
Pojam hov
Pojam i nacela kontrole
Pojam, vrste i karakteristike javnih prihoda
Pojam, vrste i uloga hartija od vrednosti - menica - finansije
Potrosaci, proizvodjaci i efikasnost trzista
Pranje novca
Pranje novca i finansijski kriminalitet u srbiji i regionu
Privreda kao veliki ekonomski sistem
Privredna drustva
Privredna špijunaža i nacionalna bezbednost
Proizvodne mogućnosti zemlje
Raspodela poslovnih rezultata
Razlozi ogranicenja trzisne moci u pojedinim pravnim sistemima
Revizija
Revizija u savremenim uslovima poslovanja
Solowljev model i presječni pregled država sa njihovim razlikama u primanjima
Sprječavanje pranja novca u  bih - finansije
Strategija fjučersa - finansije
Strategija razvoja trgovinske marke - finansije
Stvaranje evropske monetarne unije - međunarodne finansije
Svetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija
Transferne i profitne cene - seminarski
Tranzicija i privatizacija u srbiji
Tranzicija i privatizacija u srbiji 1
Trgovina dionicama
Troškovi u funkciji uspostavljanja i korištenja kapaciteta
Tržišna efikasnost i odsupanje od tržišne efikasnosti
Trziste dobara i finansijsko trziste
Trziste izvedenih hartija od vrednosti
Trziste kapitala
Tržište kapitala - monetarne financije
Tržište kapitalnih hartija  od vrednosti
Trziste novca
Tržište novca i kapitala - monetarne financije
Tržište, troškovi i cene - savremena finansijska tržišta (razvoj i osnovne karakteristike -n
Upravljački aspekt sistema obračuna troškova i rezultata
Upravljanje dividendama u korporativnom sektoru u uslovima finansijskih kriza
Vaznost komunikacije za poslovanje
Vrste finansijskih tržišta - tržište kapitala
Vrste i znacaj trzisnih pokazatelja
Za i protiv globalizacije
Znacaj stranih sirektnih investicija za jugoistocnu evropu s aspekta medjunarodnog menadmenta

 

Možete nas kontaktirati na Kontakt

 

Gotovi maturski, seminarski i diplomski radovi iz oblasti:ekonomije, bankarstvo, informacioni sistemi, racunarske mreze ,hardver, inteligencija, turizam,menadzment, fizika, informatika , biologija i ekologija, istorija, Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society, informacioni sistemi, racunarska simulacija, hardver, inteligencija, turizam, biologija, fizika, geografija, hemija, Carine, Carinsko poslovanje informatika Maturski seminarski  maturalni  diplomski radovi maturalna radnja magistarski radovi bankarstvo menadzment – WWW.MATURSKIRADOVI.NET  - 10 Godina TRADICIJE I ISKUSTVA – 7500 GOTOVIH RADOVA

 

 
seminarski