SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Pitanja i Odgovori:
Kako do gotovih radova!
Izrada novih radova!

Kontakt:
[email protected] +381611100105 (SMS, Viber, WhatsApp)

Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
DIPLOMSKI RADOVI PDF Štampa

 GOTOVI DIPLOMSKI I MAGISTARSKI RADOVI       


iz bankarstvo, ekonomija, menadzment, informatika, sport menadzment, marketing,
elektronsko poslovanje, internet tehnologija, mikroekonomija, makroekonomija, biznis
planovi,  finansija, pravo, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima...  

Možete nas kontaktirati na Kontakt.

3D modeliranje i vizuelizacija racunarske tastature u AutoCAD okruzenju
AJAX-  Upravljanje poslovnim dokumentima
adekvatnost kapitala u saveremenom bankurstvu
Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu iz premeta bankarski menadment
ADSL
Agenda 21 -globalni ekoloki problemi
Akcioni turisticki aranzmani - ture - ekonomija
Aktivnost menadzera-preduzetnika u uslovima tranzicije
Alati za projektovanje informacionih sistema i sistema upravljanja relacionim bazama
Analiza dinamike troskova i alternativnog odlucivanja u sektoru medija radio i internet
Analiza elemenata taktike u toku fudbalske utakmice
Analiza linearnih vremenski-invarijantnih
Analiza stalne imovine hotelskog preduzeca
Analogni i digitalni signali
animacija u turizmu
Antropogeno-turisticke vrednosti Romanticnog Puta-diplomski-turizam
Bankarski krediti
Bankarski sistem srbije i njegova struktura
Bankarstvo
Bilbord kao promotivni medij
Biznis plan - Odrzavanje higijene poslovnog prostora
Burze i utjecaj financijske krize na burze
Bluetooth tehnologije
C# - IS Studentskog doma
Cajevi u medicini
Carine, devizni kurs i kurs dinara
Carinjenje robe - diplomski rad 
Carinski preferencijali,carinski kontigenti  i carinski dug kao deo carinskog sistema i
politike Republike Srbije 
Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
Claroline sistem za upravljanje ucenjem i primena u nastavi informatike
Claroline sistem za upravljanje ucenjem i primena u nastavi informatike -ppt
CRM poslovna strategija u savremenom poslovanju - magistarski rad
Depozitni novac - bankarstvo- diplomski rad
Depozitni novac-diplomski rad
Devizni kurs- bankarstvo
Devizno trite - devizni sustav i devizni tecajevi - diplomski
Didakticki principi  - diplomski rad
diplomski-koncept regionalne drzave u Spaniji
Diplomski-uloga komunikacije unutar procesa odlucivanja
Diplomski-Markerski prosirivi jezik xml
Direktne strane investicije-diplomski rad
Diskriminacija kao uzrocnik mobinga na poslu - master rad
Distributivni TV pojacavaci-diplomski rad
Drzavna revizija - diplomski rad
Dugorocni finansijski instrumenti-diplomski rad
e marketing- diplomski rad
E marketing-diplomski
Ekonomska kriza i Srbija - diplomski
Ekonomsko politicki razvoj Srbije na putu ka Evropskoj Uniji -diplomski rad
Ekoturizam - diplomski rad
Elektronski javni servisi u Evropi - Elektronsko poslovanje
Elektronski novac - diplomski
Elektronski sistemi placanja na internetu - moj diplomski rad
Elektronsko bankarstvo u funkciji globalnog bankarstva - diplomski rad
Elektronsko poslovanje - diplomski rad
Email i database marketing - diplomski rad
E-mail servis Interneta - Diplomski rad
Etika i korporativna socijalna odgovornost - turisticki i hotelijerski menadzment
Evropska centralna banka-diplomski rad
Finansije - bankarstvo - diplomski
FINANSIJSKI LIZING - diplomski rad
Finansijski menadzment - bankarstvo - diplomski
FITNESS U JUDO-u-diplomski rad
Forhend u tenisu-diplomski rad
Formulisanje i upravljanje strategijom prodaje-diplomski rad
Fotonaponsko pretvaranje energije (fotocelije) - fizika - diplomski rad
Funkcija pricanja u metodici razvoja govora
Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa-diplomski rad
Funkcionisanje svetskog trita i svetske privrede
Geografske karakteristike Pariza - diplomski rad
Geotermalna energija - diplomski rad
Globalizacija diplomski rad
Globalizacija i buducnost sveta - diplomatija i medunarodni odnosi - diplomski rad
Globalizacija i medunarodno investiranje - Diplomski rad
Globalizacija kulture - diplomski rad sociologija
Globalizacija-diplomski
Globalno bankarstvo i finansijske institucije - diplomski rad
Globalno i elektronsko bankarstvo - diplomski rad
Hendikep igre u fudbalu- diplomski rad
Inflacija i  Deflacija-diplomski- Ekonomije
Informacioni sistem odeljenja bolnice uho grlo nos-diplomski-55
Informacioni sistem poslovnog entiteta - ekonomija diplomski rad
Informacioni sistem proizvodnje- diplomski rad
Informacioni Sistem TV i Radio Stanice
Institucionalno-pravni okvir trita kapitala- diplomski rad
Instrumenti medunarodnog platnog prometa- diplomski rad
Integracija MapInfo-a sa DBMS na primeru modula agrotehnike za DP »Polet«
- Aleksandrovo
Interna revizija - diplomski rad
Internacionalni menadzment ljudskih resursa - diplomski rad
Internet bankarstvo - diplomski rad
internet biznis plan-seoski turizam - diplomski rad
Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine -ppt
Internet kao infrastruktura elektronskog poslovanja -diplomski rad
Internet Marketing - Elektronsko poslovanje
Internet prezentacija
Investicije-diplomski rad
Investicioni fondovi u Srbiji 10 fondova-diplomski rad
Investicioni fondovi u Srbiji-diplomski rad 
IP rutiranje
IP rutiranje –ppt
Iskustvo i praksa savremenih razvijenih zemalja u primeni savremene
informacione tehnologije u obrazovnom procesu- diplomski rad
Istorijski razvoj centralnog bankarstva - diplomski rad
Istraivanje potroaca zdravstvenog turizma Sokobanje - menadment diplomski
Italijanska umetnost trecenta, sa podnaslovom, opste odlike i glavni predstavnici
Izrade trim staza - Diplomski rad
Javni rashodi - diplomski rad
Javni Sektor -Pravo i njegova uloga u javnom sektoru -diplomski rad
Javni zajam kao resurs javnog prihoda - finansije - diplomski rad
Kadrovski potencijal optine kladovo - diplomski rad
Kadrovski potencijal optine kladovo - diplomski rad -ppt
Kancelarisko - diplomski
Karakteristike i poslovanje finansijskih berzi-diplomski rad
Kompjuterski kriminal i zastita podataka u racunarskim mrezama kod elektronskog
Kompjuterski kriminal i zastita podataka u racunarskim mrezama kod elektronskog
Kompresija slike koriscenjem neuronskih mreza
Korporativna drutvena odgovornost kod kompanija u bih - slucaj firme
siemens bih - magistarski rad
Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu - diplomski rad
Kosarka-diplomski rad
Kreditni sistem i kreditni poslovi  banke
Kreiranje Novcane mase - diplomski rad
Kyokushinkai karate-diplomski
Licnost menadera i individualne razlike u organizacionom ponaanju - diplomski
Lik i delo Stivena Spilberga - diplomski rad
LIZING - finansije - diplomski
Manadzment kreditnih rizika - diplomski rad
managemnt kreditnih rizika -diplomski rad
Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje - diplomski
Marketing istraivanje i vrste internet prodaje - diplomski rad
Marketing miks u sportu - Diplomski rad
Marketing na internetu - Strategije za zadravanje kupaca - diplomski
Marketing planiranje u turizmu-- analiza slucaja Marketing plan Grand Hotel Orebic, Hrvatska
Materijalni nedostaci stvari - pravo - diplomski
Mediji i profesionalni sport - Diplomski rad
Medjunarodna i domaca regulativa o sprecavanju pranja novca-diplomski rad
Medjunarodne finansijske institucije - finansije -diplomski
Medjunarodni aspekt karticnog poslovanja - diplomski rad
Medjunarodno trziste kapitala- diplomski rad
Medunarodna banka za ekonomsku saradnju-Diplomski Rad
Medunarodne finansije-uvoz - izvoz kapitala-diplomski
Medjunarodne finansijske institucije - ekonomija - diplomski
memorije - informatika - diplomski rad
Menadersko upravljanje i odlucivanje u preduzecu - diplomski
Menadzment Ljudskih Resursa U Bankarstvu
menadzment malih i srednjih preduzeca - menadment - diplomski rad
Menadzment malih i srednjih preduzeca- diplomski rad
Menadzment proizvodnje-diplomski rad
Menadzment Totalnim Kvalitetom ( TQM ) i studije slucaja - diplomski rad
menadzment-diplomski-Orijentacija prema potroacima i klijentima
Merenje zadovoljstva kupaca sarantis d.o.o-diplomski rad
Mesto algoritama za rutiranje u savremenim racunarskim mrežama
Metodicki pristup obradi basne u radu sa predkolskom decom
Mirovinski fondovi
Mjerenje i analiza ekonomicnosti u preduzecu sjenica iz bih - diplomski rad
mjesto i uloga funkcije kontrole u sistemu funkcija menagementa - menadment
MMF - diplomski rad
Mmf-diplomski rad
Mobilni agenti na internetu
Mobilni TVDVB-H, DMB, 3G Sistemi-Diplomski rad
Model treninga fizicke pripreme kod dzudista-diplomski rad
Model upravljanja rizicima kod javnih projekata - magistarski rad
Modeliranje protiv-povratnog ventila u autocad okruenju
Monetarna politika i funkcije centralne banke - diplomski
Monetarne teorije - diplomski rad
mrezni sloj - diplomski
mrezni sloj -ppt
Multimedijalne aplikacije u nastavi prirode i drustva za iii razred osnovne skole
Nastanak Evropske Unije - diplomski rad
Novac i savremeni problemi novcanog opticaja-diplomski rad
Nupcijalitet u Kleku-diplomski-turizam
Obrada fotografija metodama racunarske grafike
Obrada matematickih nastavnih sadrzaja u 8. razredu
Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu-diplomski
Obrazovni racunarski softver u muzickoj kulturi
Obveznice
Obuka i razvoj karijere zaposlenih-diplomski
Ocena efektivnosti investicija - ekonomija - Diplomski
Odabiranje zuba kod bezubih pacijenata-diplomski
odlucivanje i haos - uvod u informacione sisteme - diplomski
odlucivanje i planiranje u menadzmentu
Odnos racunovodstva i revizije - diplomski rad
Odnos racunovodstva i revizije - diplomski rad
Odrzavanje sportske forme kod fudbalera u takmicarskom periodu-diplomski rad
On-line bankarstvo u Eurobanci - diplomski rad
Operativni sistemi - diplomski rad
Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja boko vrebalov zrenjanin- diplomski rad
Organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41
Organizacija preduzeca - organizacija menadmenta -diplomski rad
organizacija preduzeca AD Aleva - diplomski -33
Organizovanje kao jedna od funkcija menadmenta na primeru dp zastava livnica
topola - menadment
Osiguranje imovine kod privrednih subjekata - diplomski rad
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje- oblast od posebnog drustvenog interesa - diplomski rad
Osiguranje- oblast od posebnog drustvenog interesa- diplomski rad
Osiguranje zivota -diplomski rad
Osnove ekonomije - Porezi i poreska politika
Otkrivanje i rad sa darovitim  ucenicima - diplomski
Penzioni fondovi i osiguravajuca drustva - ekonomija - diplomski rad
Pojam i uloga menadžmenta ljudskih resursa u privrednom rastu države
pojam menadzmenta – diplomski
Planiranje kao osnova menadmenta kvaliteta  - diplomski
Planiranje kriminalisticko operativne djelatnosti na osnovu indicija,verzija
i zlatnih pitanja kriminalistike
Platne kartice -diplomski rad
Platne kartice kao novi bankarski proizvod - finansije -  diplomski
Podeljen kipar Izazov za UN - diplomski rad
Pojam , osobine i principi carinske politike Srbije
Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski
Pojam i karakteristike medjunarodnih placanja - bankarstvo - diplomski rad
Pojam novca i inflacija-novcana masa - diplomski
Pojam osiguranja i polise osiguranja imovine osiguravajuce kuce -diplomski rad
Pojam, zadaci i funkcije centralne banke - diplomski
Pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a - diplomski
Politicki marketing - istrazivanje javnog mnjenja i politicki marketing - diplomski - ek
Politicki marketing-istrazivanje javnog mnijenja i politicki marketing-diplomski - hr
Poremecaji govora predskolske dece i njihovo prevazilazenje u vrticu - diplomski rad
Porez na dodatu vrednost
Porez
Poslovanje prijemne sluzbe hotela
Poslovanje turisticke agencije kao posrednika i organizatora putovanja
Poslovna etika u preduzecu
Poslovne zone
Poslovno bankarstvo
Povecanje pouzdanosti i brzine sistema uvoѕnjem klaster tehnike
Povezivanje web prodavnice na sisteme placanja
Pravna regulativa kod ugovora o pruzanju turisticke usluge
Pravna regulativa u funkciji razvoja vazdusnog saobracaja
Preduzetnicka motivacija -diplomski rad
Prenos glasa preko Interneta VoIP
Prikupljanje podataka metodom ispitivanja putem ankete - istraivanje trita
Primarna i sekundarna emisija novca
Primena i planiranje marketinga
Primena Internet resursa u nastavi tehnickog obrazovanja
Primena savremene komunikacione i informacione tehnologije u hotelskom poslovanju
primena statistike odnosno verovatnoce u menadzmentu
Primjena sporta u radu s djecom s posebnim potrebama
Primopredajnik za bezicne mreze senzora - elektronika
Princip rada cetvorotaktnog motora - flesh
privatizacija - diplomski
Privatizacija rudnika Bor kao studije pregovaranja-diplomski
Privatizacija u srbiji na primeru rudnika bor - diplomski rad
Procedure osnivanja firme-diplomski
Proces prihvatanja novog proizvoda , od strane potrosaca- diplomski rad
Programiranje u Matlabu-diplomski
Proizvodnja - razvoj proizvoda
Projektovanje sistema za naplatu servisa putem EFTPOS
Promocioni miks u funkciji satisfakcije potrosaca u  turizmu
Psihološke karakteristike poslovne komunikacije menadžera
Upravljanje razvojem softvera u .net okruzenju- magistarski Racunarska grafika na filmu
Racunarski modeli i simulacija
RAID 0 u poredjenju sa RAID 1
Ravna stopala prevencijai korekcija kod predkolske dece
razvijenje novinske delatnosti preduzeca Savremena admicistracija - diplomski rad
Razvoj i primena tehnika kontrole bezbednosti saobracaja sa aspekta tehnicke ispravnosti vozila
razvoj racunara-diplomski-informatika
Razvoj softvera i inovacije-diplomski rad
Razvoj sudijskih pravila u karetea i njihov uticaj na trening i takmicenja-diplomski rad
Relacije nekih antropomotorickih sposobnosti sa postignutim rezultatom  - fizicko vaspitanje i sport
Retusiranje- diplomski 
Realizacije strategije projektnim pristupom - strategijski menadzment
Rise and Fall of Dove Firming
Rizik, sigurnost i zastita web 2.0 aplikacija
Samostalno preduzetnistvo i njegova uspesnost
Sap - prezentacija
sap- SAP-ov ERP sistem u preduzecu (Aplikativni softver za kancelarijsko poslovanje) -diplomski
Sarantis - diplomski rad
Satelitski internet - diplomski rad
Satelitski internet - diplomski rad-hr
Savremena tehnicka sredstva u kontroli putnika i prtljaga u radu granicne policije-diplomski rad
Savremeni Bankarski poslovi - diplomski rad
Savremeni bankarski poslovi Forfeting Faktoring i Lizing - diplomski rad
Savremeni platni promet sa inostranstvom - diplomski rad
Sigurnost i zastita podataka kod internet bankarstva
sigurnost interent aplikacija
Sigurnost Web aplikacija zasnovanih na AJAX tehnologiji
Skripta za polaganje drzavnog ispita
Socijalni rad i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom - diplomski rad
Softverski paket za finansijsko knjigovodstvo
Slojeviti referentni modeli ,tcp, racunarske mreze
Specificna izdrzljivost kosarkasa - Diplomski rad
Specificna izdrzljivost kosarkasa2 - Diplomski rad
Specificni oblici finansiranja investicija-diplomski rad
Spoljna politika Rusije - diplomski rad
Sportsko-turisticki aspekt olimpijskih igara - Diplomski rad
Sprecavanja posturalnih poremecaja kod dece - diplomski rad
Stanje i perspektive razvoja turizma na zeleznici-diplomski rad
Stavljanj robe u slobodan promet - dipomski rad
Strategija preduzeca u uslovima globalizacije-diplomski rad
Strategija Za Odrzavanje Distributivnih Mreza Koriscenjem Dekomponovanih Faktora Rizika
Strategijski menadzment preduzeca i kvalitet proizvoda - diplomski
Strategijski menadment u proizvodnji-diplomski rad
Stratesko upravljanje tehnoloskim razvojem - diplomski rad
Struktura i poslovanje hotel novi sad u novom sadu - diplomski rad
Sudbina knjige u vremenu digitalizacije -diplomski
Svetske ekonomske krize od 1929 do danas-diplomski rad
Takse - diplomski rad
Tehnologija zavarivanja
Tehnoloke mree u elektronskoj komunikaciji i poslovnim transakcijama-diplomski rad
Tehnoloske osnove briketiranja goriva-diplomski rad
Tema menadment ljudskih resursa -diplomski
Temeljne vrijednosti demokracije
Temeljne vrijednosti demokracije-diplomski rad
Tendencije u razvoju strategijskog menadzmenta - srtategijski menadment
TRECENTO - komplet - diplomski rad
Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad
Trening za razvoj agilnosti,brzine i ekspolzivne snage u fudbalu-diplomski rad
Trezor i njegove funkcije - diplomski rad
TRGOVINA LJUDIMA - socijalna politika - diplomski rad
trokovi i cena kotanja - Ekonomika preduzeca - diplomski
Troskovi i utrosci - diplomski
Trite kapitala - menadment - diplomski rad
trziste kapitala-diplomski rad
Trite novca,organizacija,instrumenti i cena novca-diplomski rad
Turisticka valorizacija potencijala za razvoj kulturnog turizma Kikinde -diplomski
Turisticke agencije - diplomski rad
turizam bavarske - diplomski
Turnaround menadzment i uloga banke u procesu saniranja krize
preduzeca - krizni menadzment - diplomski rad
ugovori robnog prometa - ugovori u privredi - diplomski rad
ugovori robnog prometa - ugovori u privredi - diplomski rad -ppt
Uloga banaka u finansijskom trzistu-diplomski rad
Uloga i zadaci fudbalera u sistemu 4-3-3-diplomski rad
Uloga i znacaj centralne banke u zemljama u tranzicijji -diplomski rad
Uloga i znacaj SDI u procesu globalizacije - Magistarski rad
Uloga i znacaj sponzorstva u sportu-diplomski rad
Uloga komunikacije unutar procesa odlucivanja -diplomski rad
Uloga medija u procesu marketing komuniciranja - diplomski rad
Uloga kolskog pedagoga u suzbijanju maloljetnicke delikvencije - diplomski
Uloga Sogo Shoshe - diplomski rad
Uloga speditera u spoljnotrgovinskom poslovanju-diplomski rad
unutrasnje poslovanje tour operatera - diplomski rad
Upiti u XML jeziku
Upotreba vieslojnog perceptrona za raspoznavanje brojcano-slovcanih-diplomski
Upravljacki sistem baza podataka
Upravljanje bankarskim rizicima - bankarstvo - diplomski
Upravljanje kvalitetom u proizvodnji kroz upravljanje materijalom - diplomski
Upravljanje ljudskim potencijalima na primjeru Presjenice- diplomski rad
Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad
Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad-ekavica
Upravljanje porodicnim biznisom - diplomski rad
Upravljanje porodinim biznisom- diplomski rad
Upravljanje razvojem u oblasti osiguranja zivota-diplomski rad
Upravljanje rizikom projekta-diplomski rad 
Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji-diplomski rad –ppt
Uslovi za razvoj E - poslovanja u Srbiji - diplomski rad
Ustavno pravo
Uticaj direktnih stranih investicija na finansijska trzista-diplomski rad
Uticaj fluktuacije zaposlenih na kvalitet ljudskih resursa u malih i
srednjim preduzecima CG - magistarski rad
Uticaj odlucivanja menadzera na uspesno poslovanje u preduzecu - magistarski rad
Uticaj reosiguranja na kapacitet osiguravajuceg drustva-diplomski rad
Uticaj saobraćaja na životnu sredinu- diplomski rad
Uticaj stranih direktnih investicija na privredni razvoj srbije - ekonomija - magistarski
Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji
Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp)
Uvod u teoriju sistema
Uvodenje sistema menadmenta kvalitetom u preduzecu »coming-computer enginering«
Uzroci i posledice učečća motociklista (saobraćaj)
Uloga menadžmenta u strateškom pozicioniranju i planiranju
razvoja savremenog preduzeća magistarski 
Uloga školskog pedagoga u suzbijanju maloletničke delikvencije 
Upravljanje proizvodnjom- diplomski
Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodnju
Uticaj odlucivanja menadžera na uspešno poslovanje u preduzecu - magistarski rad
Vaznost i uticaj klasterizacije u Hrvatskoj 
Vaznost i uticaj klasterizacije u Hrvatskoj - HR
Video nadzor preko racunarske mreze
Vrednosne orijentacije srednje klase u periodu postsocijlaisticke transformacije u srbij 
Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SiCG
Water jet cutting
Web servisi
WLAN bezicne racunarske mreze
Zastita  podataka u elektronskoj trgovini
Zbrinjavanje elektronickog otpada
Zloupotreba (falsifikovanje) platnih kartica
Zonska odbrana vodecih engleskih fudbalskih klubova

DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA

Antropogene turisticke vrednosti jerusalima-diplomski rad - turizam
Antropogeno-turisticke vrednosti romanticnog puta-diplomski-turizam
Beograd - turizam
Dip-pmf-geografija-manastir Jazak i njegove okoline1
Etnografski  muzej u  funkciji  turizma Beograda
Exit u Novom Sadu
Koncepcija Marketing Aktivnosti Hotela Palas u Banja Luci
Mihaljevci geografski prikaz
Mortalitet u naselu Begej  u periodu od 1891. do 1991. godine
Nupcijalitet u Kleku-diplomski-turizam
Organizacija i tehnologija rada hotela Onogošt Nikšić
Revitalizacija pruge segedin-Kikinda - Temišvar i njen značaj za razvoj turizma
Stanje i perspektive razvoja nautičkog turizma na Savi
Turistcko naselje Karatas
Turisticka ponuda Dragaceva
Turisticke znamenitosti Bona
Turisticke znamenitosti Krita
Turističke atraktivnosti karaša
Turističke znamenitosti Istanbula
Turistički aspekt organizovanja i funkcionisanja kulturne manifestacije fest u Beogradu
Turistički potencijali opštine Mrkonjić-grad
turizam bavarske - diplomski
Turizam Majamija
Turizam Rovinja

 
seminarski