Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elementi vjerovanja -Emil Dirkem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Elementi vjerovanja -Emil Dirkem (/Thread-elementi-vjerovanja-emil-dirkem)


Elementi vjerovanja -Emil Dirkem - Dzemala - 09-08-2010 09:37 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


DEFINICIJE RELIGIJE


Postoji više vrsta definicija religije ili određivanja pojmova. Podela definicija na vrste vrši se s obzirom na kriterijume podele, a osnovni su: 1) saznajna svrha koju želimo definicijom da postignemo i 2) metod kojim se pri definisanju služimo. Navode se dve osnovne svrhe: objašnjenje i razumevanje.
Objašnjenje znači saznavanje neke pojave na osnovi njene determiniranosti (uzrokovanosti) drugim pojavama ili odnosima u kojima stoji. To znači pronalaženje uzroka nečemu i uslova pod kojima se nešto javlja. Na taj način se utvrđuju određene pravilnosti i zakonitosti događaju.
Razumevanje je način saznanja koji se javlja u naukama o čoveku. Tu se radi o otkrivanju namere ili smisla koji čovek ima vršeći određeni postupak. Religijska delatnost, vršenje verskih obreda ima za cilj pridobijanje naklonosti božanskog „bića“. Saznanje se takođe ostvaruje i putem objašnjavanja. U vezi sa tim saznajnim svrhama imamo dve vrste definicija: klauzulne i funkcionalne. Saznati nešto, znači u pojedinačnom uočiti neke opšte karakteristike i podvesti ih pod prvi najbliži rod pojava ili stvari. Ovaj oblik definicije nazivamo karakterističnim. Osim ovih postoje još i genetske definicije koje određuju nešto obzirom na njegov postupak.
Metod kojim se služimo može biti: analitički i sintetički. Analitički postupak znači definisanje na osnovu analize, utvrđivanja strukture i oblika stvari. Sintetički postupak imamo kad neku stvar definišemo njenim odnosom prema nečem drugom ili dejstvom na nju.
Smatra se da je elementarni oblik definicije baš karakteristična definicija. Ona je osnovna jer pomoću nje uočavamo šta ima zajedničko sa ostalim sličnim predmetima, ali i ono što je specifično.
Po karakterističnoj definiciji religiju svrstavamo pod čovekovu kulturnu aktivnost. Ona se sastoji u stvaranju oruđa, institucija pojmova i simbola pomoću kojih čovek saznaje spoljnu i vlastitu prirodu i ostvaruje svoje ljudske svrhe i ideale. Osobenost religijske aktivnosti je što se čovek obraća natprirodnoj sili, tako da se religija može definisati kao vera u onostrani svet i religija se najčešće definiše kao verovanje u boga...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 DEFINICIJE RELIGIJE 3
1.1 FUNKCIJE RELIGIJE 4
2 KRATAK PREGLED RAZVITKA SOCIOLOGIJE RELIGIJE 4
3 EMIL DIRKEM 6
3.1 Dirkemova kritika animizma i naturizma 6
3.2 Pokušaj ocene i kritike 9
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 10