Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Rimska kultura ishrane i kulinarstvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Rimska kultura ishrane i kulinarstvo (/Thread-rimska-kultura-ishrane-i-kulinarstvo)


Rimska kultura ishrane i kulinarstvo - Maja - 27-08-2012 12:07 PM

UVOD

Antički Rim je bila civilizacija koja je nastala od grada - države osnovanog na Apeninskom poluostrvu po tradiciji koju nam prenosi Tit Livije 753. pne. do ogromnog carstva koje je okruživalo Sredozemno more. Tokom svog postojanja, rimska civilizacija je prešla put od monarhije, republike sa kombinacijom oligarhije i demokratije, do autokratskog carstva. Rimska civilizacija je dominirala zapadnom Evropom i područjima oko Sredozemnog mora putem osvajanja i asimilacije. Zapadni deo carstva, uključujući Hispaniju, Galiju i Italiju, se u 5. veku raspalo posle seobe naroda u nezavisne kraljevine. Istočno rimsko carstvo, čiji je centar bio Konstantinopolj, se obično naziva Vizantijsko carstvo nakon 476, tradicionalnog datuma pada Rima i potonjeg početka ranog srednjeg veka, takođe znanog kao mračni vek. Rimska civilizacija se često svrstava u „klasičnu antiku“, sa antičkom Grčkom, civilizacijom koja je inspirisala veliki deo kulture antičkog Rima. Antički Rim je značajno doprineo razvoju prava, ratne veštine, umetnosti, književnosti, arhitekture, tehnologije i jezika u zapadnom svetu, a njegova istorija još uvek ima uticaj na današnji svet.

Rim je pružao bezbroj mogućnosti na koji način će građanin ili stranac provesti dan ili noć. Društveni život se odvijao na trgu – forumu, ulici ili u termama (kupke). Susresti se svakodnevno s prijateljima, znancima i porazgovarati o svemu zanimljivom bila je gotovo obveza svakog Rimljanina. Bogati ( patriciji) imali su štićenike koji su ih ujutro dolazili pozdravljati i zatim ih pratili do Foruma. Pred kraj radnog dana (oko 15 sati) Rimljanin je odlazio u terme, gde se osvežavao kupanjem uz recitacije mladih pesnika koji su se okušavali u prvim stihovima pa su želeli čuti mišljenje publike. Istoričar Lajonel Kason opisuje izgled grada Rima: Kuće sa stanovima obrubljivale su uske i krivudave ulice. Glavne ulice bile su široke 6 do 7,5 metara,a sporedne 3,5 do 5 m. Teško da je ijedna velika i mala išla pravo. A one koje su se uspinjale obroncima sedam brežuljaka bile su ne samo uske već i strme. U najnastanjenijim kvartovima sve su ulice bile u senci zgog zgrada koje su se uzdizale s obe strane ulice i uvek u gužvi zbog male širine.

Sadržaj

UVOD 3
1 Kuhinja kroz istoriju 4
2 Rimska „cena“ – opsednutost hranom 6
2.1 Cena u životu Rimljana 8
2.2 Zakoni o uživanju i razvrstavanje hrane 9
2.3 Klasifikacija hrane 11
2.4 Varenje i degustiranje: dve kuhinje 13
2.5 Hleb i slanina, vino i garum 14
2.6 Ceremonijal opuštanja 17
2.7 Tri posluženja 19
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 23