Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Narkomanija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Narkomanija (/Thread-narkomanija--7500)


Narkomanija - Dzemala - 17-06-2010 09:39 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Sredinom 60-tih godina prošlog vijeka pojavljuju se prvi slučajevi upotrebe droga na prostorima bivše Jugoslavije. Bio je to val koji je 50-tih godina zahvatio SAD, pa je zbog velike socijalne mobilnosti brzo dospjeo u Evropu.
Mladi su, bojeći se egzistencijalnog promašaja, odbijali odrasti, prihvatiti odgovarajuće socijalne uloge i slično mahom počeli konzumirati razna opijna sredstva. Godine 1967. naglo, poput epidemije, raste broj korisnika droge.
Tri su najvažnija razloga zbog kojih mladi uzimaju drogu: bijeg od realnosti, lična nesigurnost i tendencija da se napetost smanji drogama.
U svim slučajevima narkomanija je doživljavana kao poraz obrazaca porodičnog odgoja.Radoznalost je najčešći razlog prvog uzimanja droge. Osjećaj lagodnosti najvažniji je razlog ulaženja u krug narkomanije.
Rehabilitacija i resocijalizacija bivših ovisnika, lako ranjivih i spremnih na česte recidive, predstavlja značajan terapijski postupak, koji mora biti višestruko usmjeren. Idealna rehabilitacijska šema podrazumijeva uključivanje škole, prijatelja i porodice u tretman bivših ovisnika. Škola često odbacuje narkomane, uglavnom zbog straha za sudbinu ostalih učenika.
Droga je vijekovima bila univerzalni fenomen, koji je zaokupljao ne samo ljekare, već i psihologe, filozofe, sociologe, istoričare i umjetnike.
Droga je služila da se na trenutak pobjegne iz realnog svijeta, koji je tragičan, ponekad pun konflikata i ugrožavajući.
Istorija zloupotrebe droga obuhvata vrlo veliki period od oko 40 hiljada godina. Opojnim drogama od davnine se pripisivala čudotvorna i posebna moć.
U religioznim i svečanim obredima droge su dočaravale komunikaciju s božanstvom, čime se objašnjavaju euforična i ekstatična stanja, halucinacijska doživljavanja i fantastična snoviđenja ...