Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Narkomanija kod mladih - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Narkomanija kod mladih (/Thread-narkomanija-kod-mladih)


Narkomanija kod mladih - Dzemala - 17-06-2010 09:38 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


POKUŠAJI DEFINISANjA PROBLEMA NARKOMANIJE

Svako izbijanje ili širenje zloupotrebe droga logično je potezalo pitanje zašto?
Postoji mnogo hipoteza koje govore o faktorima nastanka zloupotrebe droge. Mnoge od tih hipoteza imaju subjektivni karakter. Motivi za počinjanje uzimanja droge su različiti kao i razlozi nastavka uzimanja droge. Bitni faktori u objašnjavanju nastanka narkomanije jesu kultura i tradicija, vrijednosni sistem, vrsta droge, karakter, razvijenost i organizacija društva. Kada je u pitanju narkomanija jako je bitno voditi računa o zloupotrebi droga kao sporadičnog, odnosno kao masovnog, kao tradicionalnog ili kao novog fenomena u datom društvu.
Socijalni faktori
Dijete se rađa, živi i razvija u određenoj socijalnoj sredini, u njoj se formira kao ličnost i postaje njen aktivan član. Opravdano se smatra da su porodica i škola dva ključna agensa socijalizacije mladih, ali se pritom ne zapostavlja značaj i drugih socijalnih činilaca, kao što su grupe vršnjaka, sadržaji i organizacija slobodnog vremena, uticaji mas-medija, kulture i društveno-ekonomskih odnosa. Ukoliko su ovi faktori kvalitativno i kvantitativno neadekvatni, onda oni u sprezi sa određenim predispozicijama pojedinca mogu dovesti do prestupničkog ponašanja.
Proces socijalizacije ljudske jedinke počinje od samog rođenja i odvija se tokom cijelog života.
Socijalizacija ličnosti je složen proces koji omogućuje individui da prevaziđe uske okvire induvidnog, usvoji odgovarajuće kulturne norme i integriše se u grupu u cilju izgradnje sopstvene ličnosti.
Socijalizacija ličnosti ne zavisi samo od prirode sadržaja i načina djelovanja socijalnih činilaca, već i od toga kako ih dotična ličnost percipira, doživljava i interpretira.
Za mlade koji žive u povoljnim porodičnim prilikama i zdravom okruženju, gdje se osjećaju željenim, voljenim, sigurnim, nailaze na povjerenje i razumijevanje svojih roditelja i nastavnika koji ih pravilno i pravovremeno usmjeravaju, postoji daleko veća vjerovatnoća uspješne socijalizacije i zdravog i zrelog razvoja ličnosti....