Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Inflacija-ijek - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Inflacija-ijek (/Thread-inflacija-ijek)


Inflacija-ijek - Dzemala - 05-06-2010 10:43 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


POJAM INFLACIJE


Inflacija je složena ekonomska pojava,problem koji danas opterećuje kako male i nerazvijene,tako velike,bogate zemlje.
U literaturi se o ovoj pojavi mnogo piše i diskutuje, ali gotovo da nema jedinstvenih stavova.Razlikuju se teoretska objašnjenja njenih uzoraka i mišljenja mjerama koje bi trebalo poduzeti da se ona spriječi ili savlada.
Neki teoretičari inflaciju tretiraju isključivo kao posljedicu neodmjerene monetarno–kreditne politike, a u novije vrijeme se najčesće objašnjava nesrazmjernim porastom nadnica i plata.
Međutim, sve se više afirmiše mišljenje da je inflacija pojava koja je uvijek specifična,pa su tako specifični uzroci koji je izazivaju.
Inflacija se može definirati kao proces samopdržavanog, a različitim uzrocima izazvanog rasta cijena koji postepeno dovodi do opadnja životnog standarda,pogoršanja deviznog bilansa i kursa nacionalne valute.Sve zajedno dovodi do poremećaja na tržistu koji otežavaju funkcionisanje privrede.
Pojam inflacije je prvi put upotrebljen u Americi da bi se njime označio nagli skok cijena i novčanog opticaja u doba građanskog rata.Međutim,raznovrsne inflatorne situacije bile su poznate još u doba Bizantije,te u doba Napoleonovih ratova.

VRSTE INFLACIJE

Obzirom na intenzitet trajanja inflacija može biti :
1. Umjerena (sekularna)
2. Galopriajuća
3. Hiperinflacija
Umjerena inflacija je popratna pojava koja prati privredni razvoj niza zemalja. Obilježava je polagan rast cijena (sa jednom cifrom na godinu).
Ova inflacija postala je tipična za mnoge razvijene zemlje i privreda joj se može prilagoditi.
Inflacija sa rasponom od 20, 100 i 300 na godinu označava se kao galopirajuća.Jako se brzo razvija novac jako gubi svoju vrijednost, a
finansijska tržišta odumiru. Ipak, postoje podaci da su se neke privrede i na inflaciji od 200% uspjele održati, ali uz velike ekonomske lomove.
Hiperinflacija je stanje neravnoteže privrede u kome dolazi do rasta cijena preko 1000% godišnje.Posljedica je političkih poremećja i sve ratne
infalcije imaju karakteristike hiperinflacije.