Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Banke i bankarski sistem u Srbiji - finansijsko poslovanje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Banke i bankarski sistem u Srbiji - finansijsko poslovanje (/Thread-banke-i-bankarski-sistem-u-srbiji-finansijsko-poslovanje)


Banke i bankarski sistem u Srbiji - finansijsko poslovanje - Dzemala - 04-06-2010 12:02 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


POJAM I POJAVA BANAKA

Banke su finansijske intitucije, odnosno kreditne ustanove koje se bave novčanim prometom, to jest prikupljanjem slobodnih finansijskih sredstava, koje vrše njihovu koncetraciju i alokaciju kroz odobravanje kredita uz određenu kamatu.
Prve banke se pojavljuju još u ranom srednjem veku. Njihova pojava je bila vezana za razvoj trgovine, a razvile su se iz zlatara i zalagaonica, koje su u početku služile kao institucije za čuvanje zlata i ostalih dragocenosti građana. Zlatare su za prmljenu vrednost (zlata ili neke dragocenosti), izdavali potvrdu, a kasnije pri preuzimanju svog zlata, ulagači su pokazivali svoju priznanicu i uz plaćanje određene naknade dobijali svoje zlato nazad. S vremenom, zlatari su primetili da ne moraju vratiti baš iste komade zlata vlasniku koji im je poverio na čuvanje. Deponenti su pak bili voljni prihvatiti bilo koji komad zlata sve dok je njegova vrednost odgovarala njihovim komadima zlata koje su deponovali. Ova mogućnost izdavanja zlata deponentima različitih komada, davala je slobodu zlatarima da mogu sami pozajmljivati zlato.
U periodu kapitalizma ubrzan razvoj proizvodnih snaga uslovio je potrebu razvoja banaka kao institucija, koje se bave mobilizacijom i centralizacijom sredstava kao i njihovim plasmanom. Osnovni poslovi banaka vezani su za kreditne odnose.

BANKARSKI POSLOVI


Banke obavljaju mnogobrojne i raznovrsne poslove. Sa gledišta ročnosti (vreme za koje se kapital pozajmljuje), podela bankarskih poslova izvršena je na:
- kratkoročne
- dugoročne
Dugoročni bankarski poslovi podrazumevaju sve poslovne aktivnosti banke koji se obavljaju u rokovima dužim od 1 godine, a kratkoročni poslovi one koji se obavljaju u rokovima kraćim od 1 godine.
Sa aspekta funkcije bankarski poslovi se mogu podeliti na:
- aktivne (kreditne)
(Odnose se na kreditnu aktivnost banke i plasmane u hartije od vrednosti (HoV) izdate od strane drugih banaka ili lica. To su oni poslovi u kojima se banke javljaju u ulozi davanja kredita odnosno pozajmljivača finansijskih sredstava. Kod kreditnih poslova banke naplaćuju tzv. aktivnu kamatu, koja je u odnosu na pasivnu za odgovarajući procenat veća. Banke ostvaruju prihod na osnovu razlike između aktivne i pasivne kamate stope.)
- pasivne (mobilizatorske)
(Podrazmevaju aktivnost prikupljanja stednje i depoznitnog potencijala HoV sopstvenog izdanja. Osnovna funkcija je prikupljanje i koncentracija slobodnih finansijskih sredstava. Uloga banaka u ovim poslovima je posrednička, jer je usmerena na mobilizaciju slobodnih finansijskih sredstava.)...